Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Σάββατο, 4 Αυγούστου 2018

Περιοδικό ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ: το Διάγγελμα Ιωάννου Μεταξά προς τους Έλληνες (φωτογραφικό αφιέρωμα)


Χωρίς ν' άνοίξη οΰτε μιά μύτη. Χωρίς νά ακουστή οΰτε μια τουφεκιά. Τό σάπιο οικοδόμημα κατέρρευσε με μιά άπόφασι. Ή Ελλάδα είχε ραντεβού με την Ιστορία στις 28 Όκτωβρίου του 40. Και για νά γίνη αυτό τό ραντεβου έπρεπε πρώτα νά γίνη ή «4η Αύγουστου». "Επρεπε νά έτοιμασθή ο Λαός μας.  

«....Κανείς δεν ύποπτεύετο τίποτε το βράδυ της 4ης Αυγούστου. Οι υπουργοί εκλήθησαν εις έκτακτο ν ύπουργικόν συμβούλιον δια την 8ην μ.μ καί, έκτος των Σκυλακάκη καί Παπαδήμα, κανείς δεν έγνώριζε ποία θέματα επρόκειτο να συζητήσουν. Ύποπτεύοντο ότι εκλήθησαν δια να λάβουν αποφάσεις επί του τρόπου αντιμετωπίσεως της πανελλαδικής εικοσιτε­τραώρου απεργίας, ή οποία επρόκειτο νά κηρυχθή τό μεσονύκτιον, εις ένδειξιν διαμαρτυρίας διά τήν άπόφασιν τής κυβερνήσεως, όπως έφαρμόση την ύποχρεωτικήν διαιτησίαν εις τάς μεταξύ εργατών καί εργο­δοτών διαφοράς. Κανένα έκτακτον στρατιωτικόν μέ-τρον δέν είχε ληφθή. Είς καμιαν συνεννόησιν μέ διοικητάς μονάδων δεν εΐχε προέλθει ο Μεταξάς. Τό μό­νον μέτρον πού έλαβεν ήτο ή τοποθέτησις άνά δύο Ευζώνων, ώς σκοπών, είς τάς θύρας του υπουργείου Εξωτερικών, οι όποιοι είχον τήν έντολήν νά επιτρέ­πουν μέν τήν είσοδον, αλλά νά απαγορεύουν τήν έξοδον εις οιονδήποτε....»

Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018

Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛHΣ


Ή φυλή αποτελεί μιά αλληλουχία δια μέσου των αίώνων, φυλετικών χαρακτηρι­στικών, πού κληροδοτούνται άπό γενιά σέ γενιά, μεταβιβάζονται με την συνέχεια του γενετικού κώδικα, δημιουργούν μιά αλυσί­δα κοινών δεσμών, πολιτισμικών, καί πολιτιστικών στοιχείων.
Τό φυλετικό υπόστρωμα, ό καμβάς πού πάνω του υφαίνονται οί δημιουργικές διερ­γασίες, της φυλής αποτελεί εκείνο τό στοι­χείο πού άφ' ενός ενοποιεί όλα τά μέλη μιας φυλής σέ μιά κοινή ομάδα, άφ' έτερου δέ διαφοροποιεί την συγκεκριμένη φυλή άπό τίς υπάρχουσες.
Κάθε φυλή έχει νά επίδειξη μιά ιδιαιτε­ρότητα πού αντανακλά τήν διαχρονική ποιότητα των φυλετικών της χαρακτηρι­στικών. Τά φυλετικά χαρακτηριστικά, δέν αποτελούν άπλα καί μόνον μιά έπιβεβαίωσι της φυλετικής υποστάσεως μά κυριαρχι­κά λειτουργούν σάν δείκτες αξιολογήσεως της φυλετικής δημιουργικής παρουσίας καί τών αποστολών ή τών κοσμοθεωρητικών προοπτικών πού έντέλεται ή φυλή στον εαυτό της.

Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2018

Οι Κινέζοι; οι Αμερικανοί; οι Ευρωπαίοι ή μήπως οι Έλληνες επινόησαν και εφεύραν τον κινηματογράφο;


         Όσο αφορά την 7η και τελευταία τέχνη εκ των επονομαζόμενων καλών τεχνών, που είναι ο κινηματογράφος, διαβάζουμε διάφορες ελλιπείς και ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με την ιστορία του.
   1)Στη διαδικτυακή υποστήριξη ερευνητικής εργασίας των μαθητών του 4ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης (με την καθοδήγηση των καθηγητών τους φυσικά), μεταξύ άλλων διαβάζουμε:
«…Το πρώτο βήμα της κινηματογραφικής ανακάλυψης έγινε από Κινέζους σοφούς πριν από 1000 περίπου χρόνια που παρατήρησαν πως μια τρύπα σε ένα παντζούρι έδινε την εικόνα ενός αναστραμμένου κόσμου. Πέντε αιώνες αργότερα ο Ιταλός Τζιρόλαμο Κάρντανο στερέωσε ένα φακό σε μία τρύπα και η εικόνα έγινε πιο καθαρή. Τον 18ο αιώνα οι απλές σκιές έγιναν ζωγραφισμένες εικόνες σε γυαλί. Ο "μαγικός φανός" πρόβαλλε γυάλινες διαφάνειες σε μια οθόνη…».

Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2018

ΔΡΑΜΑ: Ο Εθνικός Αγώνας και η Αντίσταση στην Εθνική προδοσία συνεχίζεται και δυναμώνει!


Την Δευτέρα 30 Ιουλίου οι Δραμινοί επέλεξαν για να στείλουν το δικό τους μήνυμα πως Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ. 

Με ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο, το προπύργιο αυτό της Μακεδονίας, παρά την αρχική βροχή αλλά και την καρδιά του καλοκαιριού που οι δωσίλογοι ήλπιζαν πως θα έχουν σύμμαχο οι Μακεδόνες βροντοφώναξαν: 
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΝ ΒΑΖΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΠΡΟΔΟΤΗΣ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ακολούθησε και μια δυναμική πορεία στους δρόμους της πόλης. Δείτε τα βίντεο και τις φωτογραφίες  

Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

6 Xρόνια Κοινός Παρονομαστής: Ένα σύγχρονο όπλο στον Αγώνα κατά του Συστήματος και της ΠαρακμήςΈνα σύγχρονο όπλο στον Αγώνα κατά του Συστήματος και της Παρακμής

Στη μακραίωνη ιστορία του, ο Ελληνισμός έζησε και ξεπέρασε νικηφόρα πολλές και βαθιές κρίσεις. Πάντοτε χάρη στον συνδυασμό του ισχυρού του βιολογικού υποστρώματος και της ιδιαίτερης ψυχοπνευματικής του δομήσεως.
-Με όπλα, την διαχρονικά παντοδύναμη και πλούσια πνευματική δημιουργία του έθνους μας και τις πάντοτε επίκαιρες και αποτελεσματικές δημιουργικές της εκφάνσεις,
 -με οδηγούς τους Ήρωες, τους Ηγέτες και τους Σοφούς μας, γεννημένους από την επιλεκτική δράση της Ιστορίας και των ισχυρών της προκλήσεων στο βιολογικό μας υπόστρωμα, ο Ελληνισμός όχι μόνο επέζησε από τις δοκιμασίες του αλλά ακολουθώντας το πεπρωμένο του, του Εξανθρωπισμού της Οικουμένης, σε διαδοχικούς πολιτιστικούς κύκλους παγκόσμιας εμβέλειας και ακτινοβολίας, διαδραμάτισε μοναδικά σημαντικό ρόλο στο πανανθρώπινο γίγνεσθαι, αφήνοντας τη μοναδική και ανεξίτηλη σφραγίδα του τόσο στον ευρωπαϊκό πολιτισμό όσο και στο παγκόσμιο μετείκασμά του. 

Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018

Ένας χορός για τη Μακεδονία με μαύρα περιβραχιόνια μήνυμα πως ο Αγώνας ενάντια στην προδοσία συνεχίζεται (βίντεο)


Με έναν συμβολικό τρόπο- έναν χορό για την Μακεδονία- οι Μακεδόνες θέλησαν να στείλουν ένα μήνυμα στην προδοτική κομμουνιστική κυβέρνηση αλλά και προς πάσα κατεύθυνση που συνοδοιπορεί με αυτές τις ενέργειες για το ξεπούλημα της ιστορίας και της ίδιας της Μακεδονίας, που ξεκίνησαν οι δωσίλογοι τσίπρας και κοτζιάς υπογράφοντας την συμφωνία των Πρεσπών, πως τίποτα δεν ξεχάσθηκε, τίποτα δεν μπήκε στην άκρη και πως ακόμα την ώρα του θρήνου για τους νεκρούς μας, τους αληθινούς και όχι τους κατασκευασμένους όπως αυτούς της μεταπολίτευσης, ο Αγώνας μας δεν θα σταματήσει και πως αν κάποιοι έχουν στο πίσω μέρος του αρρωστημένου μυαλού του πως η εθνική τραγωδία της πυρκαγιάς στην Ραφήνα μπορούν να αποτελέσουν γομολάστιχα για τα άλλα εγκλήματα, τα Εθνικά, πλανώνται οικτρά! (δείτε το βίντεο)   

Κυριακή, 29 Ιουλίου 2018

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ από τον πρόεδρο των πυροσβεστών: ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΑΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗ (βίντεο)


Ο Δημήτρης Σταθόπουλος,  πρόεδρος των πυροσβεστών,  δήλωσε σε συνέντευξή του πως ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη θα έπρεπε ήδη να έχει παραιτηθεί για την τραγωδία και πως ο Αρχηγός της Πυροσβεστικής και ο κ. Τόσκας θα έπρεπε να έχουν σκυμμένο το κεφάλι στην συνέντευξη Τύπου και να ζητούν κάθε πέντε λεπτά συγγνώμη για τον τρόπο αντιμετώπισης της φωτιάς στην Αττική. Ο  ίδιος πιστεύει ότι η Πυροσβεστική υπηρεσία έκανε ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν για να αποφευχθεί η τραγωδία παρά τις αντίξοες συνθήκες. Ωστόσο το αποτέλεσμα ήταν να χαθούν τόσες ανθρώπινες ζωές, και γι' αυτό και θα έπρεπε να ακουστεί μία συγνώμη, αλλά και παραιτήσεις.