Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

ΚΩΣΤΑΣ ΣΜΟΚΟΒΙΤΗΣ: ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΑ- ΘΑ ΒΡΟΥΝ ΚΑΥΤΟ ΤΟ ΧΩΜΑ ΜΑΣ.

Κώστας Σμοκοβίτης

ΚΑΛΕΣΜΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Ύστερα από πολύ σκληρή δουλειά κατορθώσαμε να ολοκληρώσουμε το μουσικό έργο
“ΚΩΣΤΑΣ ΣΜΟΚΟΒΙΤΗΣ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 1974”, σε μουσική Αντρέα Αντρέου και στίχους Αντρέα Αντρέου και Γιώργου Κανλή. Μέσα από το έργο γίνεται μια ολοκληρωμένη αναφορά στο δράμα της Κύπρου από την τουρκική εισβολή και τη 

ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ


ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
(Ο ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Ο...ΛΕΝΝΟΝ )
"Ενα ...περίεργο διεθνές γεγονός είναι ή α­φορμή γιά τό σημερινό μας σημείωμα: Ό Ο.Η.Ε. αποφάσισε νά έορτάση τά 50 χρόνια άπό τήν γέννησι τοϋ ...John Lennon!
Πληροφορούμε τούς αναγνώστες πού πιθα­νώς δέν γνωρίζουν, ότι ό Βρεταννός John Lennon υπήρξε κατά τήν δεκαετία 60-70 μέ­λος τοϋ μουσικού συγκροτήματος τών Beatles  καί δολοφονήθηκε στίς αρχές της περασμέ­νης δεκαετίας στίς ΗΠΑ όπου ζούσε, μετά τήν διάλυσι τού συγκροτήματος. Ό Lennon υπήρ­ξε δημοφιλής καί σχετικώς αξιόλογος μουσι­κός (συνθέτης καί εκτελεστής). Έν τούτοις τόσο τό επίπεδο του, όσο καί τό είδος τής μου­σικής μέ τήν οποία ήσχολήθη (μουσική Rοck) αποτελεί κατώτερη έκδήλωσι τού σημερινού πολιτισμού. Ό Ο.Η.Ε. ουδέποτε έτίμησε κο­ρυφαίες προσωπικότητες τού πνεύματος, όπως οι κλασσικοί συνθέτες, οι άνθρωποι τών τεχνών κ.λπ. καί πολύ περισσότερο κορυφές τής φιλοσοφίας όπως ό Πλάτων. "Αλλωστε δέν είναι αυτό τό αντικείμενο τού ΟΗΕ. Γιά ποιό λόγο, λοιπόν, ασχολείται μέ ένα συμ­πλεγματικό καί ανασφαλές άτομο, όπως απε­δείχθη άπό τήν ζωή του, σάν αυτό πού υπήρξε ό Lennon;

Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

Joseph Isaac Jahuda: Τα Εβραϊκά και Αραβικά είναι ΕΛΛΗΝΙΚΑ!


Την παρακάτω ανάρτηση μας την έστειλε φίλος αναγνώστης. Το συγκεκριμένο βιβλίο όμως δεν το είχαμε διαβάσει. Πρόσφατα ανατρέχοντας –για άλλο θέμα- στο αρχείο της εφημερίδας ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ που εκδίδονταν το 1983 και εξέφραζε τις ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις του ΕΝΕΚ στο τεύχος 25 Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 1983 στην σελίδα 6 διαπίστωσα με έκπληξη ότι το συγκεκριμένο βιβλίο είχε τύχει προβολής και κριτικής από έναν εξαίρετο και με βαθύτατη γνώση της ελληνικής παιδείας τον κ. Κων. Γράτσο ο οποίος ήταν και μόνιμος αρθρογράφος και αρωγός τόσο του ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ όσο και των αγώνων του ΕΝΕΚ Το συγκεκριμένο βιβλίο λοιπόν έχει εκδοθεί τουλάχιστον 31 χρόνια από σήμερα και δεν διέλαθε της ανάγνωσης αλλά και της βαθύτατης μελέτης από τον κ. Γράτσο ο οποίος επισημαίνει τα σημεία…παγίδες και αποκαλύπτει τις σκοπιμότητές του

Ας ανατρέξουμε 31 χρόνια πίσω στην αληθινά μοναδική ανάλυση που υπάρχει!! Αφού διαβάσετε πιο κάτω το άρθρο μπορείτε να διαβάσετε και την ανάλυση με τίτλο: 
"Το βιβλίο Δόλωμα της Σιωνιστικής Φάκας - Τελικά η ΕβραϊκήΓλώσσα είναι Ελληνική; "   

 Επί 30 έτη o μεγαλοφυής Εβραίος ερευνητής Joseph Isaac Jahuda συνέκρινε τις 3 γλώσσες Εβραϊκή καί Αραβική προς την Ελληνικήν Ομηρικήν, εξέδωσε το 1982 στο Λονδίνο ένα βιβλίο 680 σελίδων με τίτλο Hebrew is Greek (Τα Εβραϊκά είναι Ελληνικά) και τα Αραβικά .Το σύγγραμμα του εκδοθέν το 1982 εξαφανίσθηκε μυστηριωδώς . Ελάχιστα αντίγραφα διεσώθησαν.

Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


Ή εμφάνιση της Κοινωνιολογίας βοήθησε παρά πολύ στην παρά πέρα ανάπτυξη της Φιλοσοφίας της Ιστορίας. Παρ' όλα αυτά ή τε­λευταία «κούτσαινε» θεωρητικά άφού μία δεύτερη σπουδαία Ιστορική λειτουργία δεν εΐχε δουλευτεί όπως έπρεπε. Αυτό βέβαια εΐχε τήν αίτία του στην επίδραση της μαρξιστικής κοινωνιολογικής σκέψεως πάνω στήν ευρωπαϊκή διανόηση.
Πρώτος ό Νίτσε έσπασε αυτό τό φράγμα. Ή προσπάθεια ολοκλη­ρώθηκε μέ τήν εμφάνιση του "Οσβαλντ Σπένγκλερ (Oswald Spengler). ΕΪχε προηγηθή όμως μία σειρά διανοουμένων, πού είχαν κάνει ανά­λογες απόπειρες γιά τήν οικοδόμηση μιας Φιλοσοφίας του Πολιτι­σμού.
Πρώτος εΐναι ό Εδουάρδος Γίββων (Edward Gibbon, 1737-1794). Στο μεγαλειώδες έργο του: Ή Άνοδος και ή Πτώσις τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας» προχωρεί στή περιγραφή της συγκρούσεως δυό κόσμων, δυο πολιτισμών. Από τό ένα μέρος τοΰ Ελληνικού πολιτισμού και από τό άλλο τοΰ Ασιατικού πολιτισμού, τοΰ Ελληνικού πολιτειακοΰ πνεύματος και τοΰ Ασιατικού θρησκευτικού ατομικιστικού πνεύ­ματος.

Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

Οι εθνικιστές τιμούν τη μνήμη του Ίωνα ΔραγούμηΗ νεολαία του Εθνικού Μετώπου οργανώνει στις 30 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 εκδήλωση μνήμης για το μεγάλο εθνικό μας διανοητή Ίωνα Δραγούμη