Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

Η Δικαιοσύνη


Χωρίς νά είναι τωρινό μόνο τό φαινόμενο, εί­ναι γεγονός ότι άπό 3 χρόνια τώρα, ή «Δημοκρα­τία τοϋ 74» έχει καταρρακώσει τελείως την έν­νοια τής Δικαιοσύνης...

"Οταν κάποια τυχάρπαστη πλειοψηφία, άνεγείρη σέ δόγμα και «συντακτικές πράξεις» τά απω­θημένα τών μελών της.

Όταν δημιουργεί «νόμους» μέ αναδρομική έν­νοια, εναντίον μιας μερίδος μόνο τοϋ λαού — και μάλιστα τής Εθνικιστικής — ας μήν παραξενευθή καθόλου όταν θά ελθη ή ώρα νά ύποστή τά ίδια...

"Οταν κάθε σαλταδόρος και κάθε συμπλεγματι­κός και ανίκανος «άνθρωπος», έχει την δυνατότη­τα νά ταλαιπωρή τά αντικείμενα των απωθημέ­νων του μέ μηνύσεις χωρίς αδίκημα.

Μέ μάρτυρες χωρίς ουσία καί μέ χορωδία πλη­ρωμένων ή πολιτικά κατευθυνόμενων συκοφαντών, άς μήν παραξενευθή καθόλου γιά τά μέλλοντα νά συμβοΰν, όταν θάρθη κάποια άλλη ώρα...

Όταν κάθε λειτουργός τής Δικαιοσύνης βρίσκε­ται υπό τήν πίεσι παραγόντων πού καμμιά σχέσι μέ αυτήν δέν έχουν καί κρίνεται ανάλογα μέ τό αν ή άπόφασίς του θά άρέση σέ κουστωδίες ή όχι. 

"Ας μήν παραξενευθή καθόλου γιά τά αισθή­ματα πού προκαλεί·
Θά ελθη στιγμή πού ή δύναμις θά πέραση σέ άλλα χέρια. Καί τότε, ό,τι έσπειραν σήμερα, θά τό θερίσουν αϋριον. 
Κι αυτοί όπως καί άλλοι, άλλοτε...
ΤΟ «ΚΙΝΗΜΑ»


Υ.Γ. Πολλοί θα αναρωτιέστε, άλλοι θα τρίβετε τα μάτια σας, αν η ημερομηνία που γράφτηκε το παραπάνω κείμενο είναι όντως ο Ιούνιος του...1977 ! Ένα τόσο δα μικρό κείμενο όπου οι έξι επτά παράγραφοί του υποδεικνύουν τις διώξεις που υπέστησαν οι Εθνικιστές από το κόμμα των πολιτικών κομμάτων. Διώξεις από το καραμανλικό καθεστώς που τελικά όσο κι αν "ρετουσαρίστηκε" παρέμεινε το ίδιο.    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π