Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

Για ποιους λόγους αποσιωπούν και υποτιμούν την ΠΡΩΤΗ ΑΛΩΣΗ


γράφει ο Κωνσταντίνος Ποταμιάνος
Μία σκοπίμως ξεχασμένη και λησμονημένη θλιβερή επέτειος είναι εκείνη της πρώτης αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως από τους σταυροφόρους το 1204. Η πτώσις της Βασιλευούσης τον Απρίλιο του έτους εκείνου επέφερε την διάλυση της Ελληνικής Αυτοκρατορίας και προετοίμασε το έδαφος για την επικράτηση των Τούρκων και οδήγησε στην δεύτερη άλωσι της ελληνικής πρωτευούσης αυτήν την φορά από τους βαρβάρους τούτους Ασιάτες.
ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΞΕΧΑΣΘΗ Η ΘΛΙΒΕΡΗ ΑΥΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ
Ο λόγος για τους οποίους σκοπίμως έχει αποσιωπηθεί η σημασία και η σοβαρότης της πρώτης αλώσεως και ο ολεθριώτατες συνέπειες της για τον Ελληνι­σμό είναι πολλοί. Γενικώς, κατ' αρχάς δύναται να λεχθή ότι σημαντικώτατο μερίδιο ευθύνης φέρουν εκείνο που ενστερνίσθηκαν την επιβληθείσα από Γάλλους ιστο­ρικούς (;) αντι-ιστορική άποψι
περί της υπάρξεως της λεγομένης Βυζαντινής Αυτο­κρατορίας, ως μιας οντότητος διαφορετικής από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ενώ είναι ιστορικώς γνωστόν ότι αυτοκρατορία με το όνομα Βυζαντινή ουδέποτε υπήρξε, οι δε μεσαιωνικοί Έλληνες, λεγόμενοι τότε Ρωμαίοι, ωνόμαζον την Αυτοκρατορία των Ρωμαϊκή και την θεωρούσαν συνέχεια της Αυτοκρατορίας της αρχαίας Ρώμης.
Εκείνοι λοιπόν που επέβαλαν (οι Γάλλοι) την ονομασία αυτή θέλησαν κατά πρώτον να αποσυνδέσουν την ιστορία της ελληνικής Δύσεως από την υπόλοιπη ελληνική ιστορία και να θεωρήσουν τις κατακτήσεις των εδαφών της ελληνορω­μαϊκής Δύσεως από τα γερμανικά φύλα ως δική των υπόθεσι. Η έναρξις της πτώσεως του ελληνικού κόσμου τοποθετείται στους χρόνους των επιδρομών των βαρβαρι κών γερμανικών φύλων (Φράγκων, Οστρογότθων, Βησιγότθων, Σαξόνων, Βανδάλων, Αλαμαννών κ,ά.) που κατέκτησαν την ελληνορρωμάΐκή Δύσι,οι δε απόγονοι των, το  1204 πραγματοποίησαν το όνειρο των βαρβάρων ηγεμόνων Αλαρίχου, Θευδερίχου, Οδοάκρου κλπ. κατακτώντας και καταστρέφοντας την Βασιλίδα των πόλεων, την πρωτεύουσα της ελεύθερης Ελληνικής Ανατολής,την Κωνσταντινούπολι.

Η αποσιώπισις του μεγίστου τούτου εγκλήματος των Σταυροφόρων, που εξευτέλισαν αυτό τούτο το ιερώτατο σύμβολο του Χριστιανισμού, τον Σταυρό, δεν είναι λοιπόν τυχαία. Αποσιωπάται και υποτιμάται η καταστροφή της Κωνσταντι­νουπόλεως από τους βαρβάρους της Δύσεως, για να μη δυσαρεστηθούν οι δήθεν πο λιτισμένοι λαοί της Δύσεως, αυτοί οι οποίοι λεηλάτησαν και καταλήστευσαν την ελληνική πρωτεύουσα με τις ευλογίες του εν Ρώμη αρχηγέτου τους... Η απάλειψις της ιστορίας, ή μάλλον της ιστορικής μνήμης είναι το βασικό μέλημα τους, για να μη γνωρίζουν οι Έλληνες, ότι εκείνοι που κατά πρώτον ευθύνονται για την φρικτή τουρκική σκλαβιά που ακολούθησε είναι οι πρόγονοι των σημερινών Γάλλων, Αγγλων, Γερμανών, Ιταλών και τμήματος των Βέλγων.

Η πολιτιστική λεηλασία και καταστροφή της Κωνσταντινουπόλεως, η διαρπαγή και ο αφανισμός απείρων έργων της αρχαίας ελληνικής τέχνης και γραμ­ματείας, όσων είχαν διασωθή από την καταστροφική μανία των φανατικών Χριστια­νών των πρώτων (χριστιανικών) αιώνων, είχε ως μόνη θετική για τους Δυτικούς συν­έπεια την στροφή προς την αρχαιότητα και την γέννεσι της Αναγεννήσεως. Πλείστα, αν όχι όλα, επιτεύγματα των χρόνων εκείνων αλλά και των μετέπειτα, οφείλονται στις διαρπαγές συγγραμμάτων και πλείστων έργων του αρχαίου ελληνικού πνεύμα­τος από την Κωνσταντινούπολι. Ιδού λοιπόν ο βασικός λόγος για να αποσιωπηθή και υποτιμηθή η πρώτη Αλωσις, για να μη φανή ότι τα πάντα - τα καλά εννοείται - οφεί­λονται στους Έλληνες και ότι οι Δυτικοευρωπαίοι ήσαν αφ' εαυτών ανίκανοι να αναπτυχθούν.

Εξ άλλου η δευτέρα Αλωσις, η κατάληψις της Κωνσταντινουπόλεως από τους βαρβάρους της Ανατολής, τους Τούρκους, προεκάλεσε τον αναγκαστικό εκπατρισμό πολλών Ελλήνων λογίων και την καταφυγή τους στην Δύσι, όπου με την βοήθεια τους κατέστη δυνατή η ανάπτυξις των κλασσικών σπουδών κι όχι μόνον. Αυτό το τελευταίο υποδηλοί και το ότι οι βάρβαροι Γερμανοί κατά την κατάληψι της ελληνορρωμαΐκής Δύσεως είχαν φροντίσει να κατασφάξουν τους επιφανείς πνευματικούς άνδρες της Ελληνικής Δύσεως, να καταπολεμήσουν και εξαφανίσουν την ελληνική γλώσσα και να καταστήσουν παντελώς αμόρφωτους τους εναπο­μείναντες πολιτικώς και πνευματικός ακέφαλους Έλληνες της Δύσεως, που αναγκαστικώς προσαρμόσθηκαν στην έκτοτε διαμορφωθείσα κατάστασι.
Από αυτές λοιπόν εν συντομία, αλλ' απαραίτητες επι σημάνσεις κατα­φαίνονται οι λόγοι της αποσιωπήσεως και υποτιμήσεως της πρώτης αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως.
=================================================
Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εθνικιστική εφημερίδα 21ος ΑΙΩΝ τον Απρίλιο του 2002Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π