Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Η εθνικιστική διορατικότητα: "Η παράδοσις των πετρελαίων "Τον τελευταίο καιρό μαθαίνουμε και διαβάζουμε για πολλές προβλέψεις που είχαν γίνει για τις τελευταίες εξελίξεις. Ο Κοινός Παρονομαστής ανέσυρε από το αρχείο του, από το περιοδικό ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ τεύχος 16 της 1ης Ιουνίου του 1976  ένα δημοσίευμα με τίτλο " Η παράδοσις των πετρελαίων" όπου όχι μόνο βλέπαμε την εξέλιξη της εκμετάλλευσης του ορυκτού μας πλούτου  αλλά και την ανάμειξη των Γερμανών σε αυτή  την υπόθεση.Διαβάστε το 

Επισυνάπτουμε όμως και ανάρτηση από την εφημερίδα μας ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ της 1ης Μαρτίου του 1979 άρθρο με τίτλο " Πλούσιες σε ουράνιο Μακεδονία και Θράκη" . Και τα δυο άρθρα αυτά ίσως βοηθήσουν να καταλάβετε γιατί μας συμβαίνουν όλα αυτά σήμερα. Εμείς οι Εθνικιστές τα είχαμε αντιληφθεί από τότε αλλά ο ελληνικός λαός μας θεωρούσε ακραίους, υπερβολικούς και όχι μόνο..Δικαιωνόμαστε αλλά τι να το κάνουμε; Μάλιστα ο συν.Λεωνίδας Ιωάννου έγραφε στο άρθρο του:

«Θά πρέπει όμως κάποτε νά καταλάβουν όλοι πώς τό Ελ­ληνικό υπέδαφος είναι πολύ πλούσιο καί πώς δέν προχωρού­με στήν άξιοποίησί του, απλώς καί μόνο γιατί τό πολιτικό κα­τεστημένο τής χώρας μας, υπα­κούοντας τυφλά στά κελεύσμα­τα τών ξένων πατρώνων του, μάς κρατά οίκονομικά εξαθλιωμέ­νους καί πολιτικά υπόδουλους στόν ξένο παράγοντα. Καί θά πρέπει ακόμα νά καταλάβουν πώς ή εθνική λύση στό πρόβλη­μα, πέρα άπό εξαρτήσεις καί ξένους πάτρωνες, μπορεί νά έλ-θη μόνο άπό τους έλληνες πα­τριώτες πού αγωνίζονται για αυ­τόν τόν τόπο. Τους "Ελληνες  Εθνικιστές.»  


-Στις εφημερίδες της 23ης Μαΐου , 1976 μάθαμε-χωρίς ταμπούρλα καί τρομπέττες- ότι ή διαβόη­τη Έβραιοαμερικανική   εταιρία!! Όσεάνικ", παρέδωσε την σκυτά­λη στην Έβραιοαμερικανικάνο -γερμανική θυγατρέρα της "Βίντερσαλ" 
Πολλά ερωτήματα   υπάρχουν, επάνω στήν πρωτάκουστη     αυτή, λαθροχειρία:

α) Με ποιό δικαίωμα,μιά ξένη ε­ταιρία,με υποχρεώσεις σαφείς , υποτίθεται,(μετά μάλιστα  τήν τόσο διατιμπανισθείσα αναθεώρησι "συμβάσεως"!) προς το Έλληνικό Δημόσιο,μπορεί νά ξεπουλάη τά ανύπαρκτα ηθικώς καί διεθνώς δικαιώματά !!της,σε μιά αλλη, που κανείς δεν ξέρει   αν προσφέρει οποιαδήποτε έγγύησι; (εκτός αν ή καταγωγή της είναι ή έγγύησις!)  


β) Σέ ποιά άποικοκρατική σύμβασι του 1880,βρέθηκαν οι όροι!! καί τέτοια δικαιώματα , ώστε νά συμβούν αυτά;

γ) Είναι αλήθεια ότι ή "Βίντερσαλ!? ειναι θυγατρική η "καρτελική? έταιρία μέ εκείνη που ανέ­λαβε τις Τουρκικές έρευνες στο Αιγαίο;

δ) Ή κοινή καταγωγή καί προέλευσις,καθώς καί οι παραπάνω εταιρικές σχεσεις,προδιαγράφουν -ναι η οχι νά πάρη καί νά σηκώσή-τήν μελλοντική Κοινή| έλληνο-τουρκο-άμερικανο-εβραϊκή εκμεταλλευσι" με προαγωγούς καί μαμμές τους Γερμανούς;

• Σ' αύτά,τά άμείληκτα ερωτή­ματα, πρέπει νά δοθή μιά άπάντησις. ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΗ. Τουλάχιστον όχι διά λόγων. Μόνον διά πράξεων. εναντίον τής χώρας Έως ότου ελθη ή εύλογημένη ώρα. Ή αυγή,μετά άπό τήν μακριά νύκτα. Η αυγή πού θά ειναι πολύ κοντή γιά μερικούς, "ίστωρ ό θεός τούτων....

Το άρθρο από το περιοδικό ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ 


Το άρθρο από την εφημερίδα ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π