Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Ο ΕΛΛΗΝ ΚΑΙ Ο ΓΥΦΤΟΣ


Ή πρόσφατη έπικαιρότης έστρεψε, μέ 
α­φορμή ένα στυγερό έγκλημα, τήν προσοχή μας σέ μία αλλόφυλη μειονότητα πού κατοι­κεί στή χώρα μας, τούς λεγόμενους αθιγγά­νους ή γύφτους. Ή κατεστημένη εξουσία Ισχυρίζεται ότι απαρνείται μετά βδελυγμίας κάθε υπόνοια φυλετικών θεωρήσεων, φυλετισμοϋ ή χονδροειδοϋς ρατσισμού. Έν τού­τοις, μέ αφορμή τήν επικαιρότητα αυτή προσεπάθησε μέσω τηλεοπτικών προγραμμά­των νά περάση στήν Κοινή Γνώμη τήν άντίληψι ότι οί γύφτοι είναι ταυτόχρονα καί "Ελληνες αλλά καί μία ιδιαίτερη καί χαρισμα­τική φυλή. Ώς χαρίσματα της, μάλιστα, προεβλήθησαν ή ροπή της φυλής αυτής γιά διαρκή περιπλάνησι (προφανώς διότι οί φο­ρείς της κατεστημένης εξουσίας έχουν καί αυ­τοί τό ιστορικό σύμπλεγμα τοϋ πλάνητος), καθώς καί τό γεγονός ότι κάποιοι έρευνηταί κατέγραψαν γλωσσικά ιδιώματα των γύφτων. Άλλα ή ΰπαρξις ενός υποτυπώδους ιδιώμα­τος σέ μία φυλή δέν αποτελεί στοιχείο χαρι-σματικότητος, άν καί όπως θά δούμε, οί γύφτοι στερούνται παντελώς ίδίας γλώσσης.

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Τα Οικονομικά συστήματα.


Συνεχίζοντας την ανάρτηση ιδεολογικών θεμάτων από το βιβλίο μας " η Ιδεολογία του Ενιαίου Εθνικιστικού Κινήματος -ΕΝ.Ε.Κ. και που αποτέλεσαν μέρος από τα μαθήματα της έδρας της Ιδεολογίας της Σχολής Στελεχών (Σ.Σ.) του Κινήματος, ολοκληρώνουμε σήμερα το 11ο κεφάλαιο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  δημοσιεύοντας το τελευταίο θέμα,  τα οικονομικά συστήματα. 

Να υπενθυμίσουμε στους φίλους του Κοινού Παρονομαστή πως τα ιδεολογικά μας άρθρα βρίσκονται κάτω από την ετικέτα ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ  

Τα Οικονομικά συστήματα. 
Οι παραπάνω βασικές οικονομικές λειτουργίες είναι κοινές σε όλα τα οικονομικά συστήματα. Σ’ αυτά διαφέρει ο τρόπος με τον οποίο επιτελούνται.
Δύο είναι τα βασικά οικονομικά συστήματα: Το σύστημα της Αγοράς και το σύστημα της Σχεδιοποιήσεως.
Στο σύστημα της Αγοράς το ζήτημα για το ποια αγαθά θα παραχθούν, σε τι ποσότητες, με ποιόν τρόπο, κανονίζεται από τις επιχειρήσεις με βάσι το νόμο της προσφοράς και της ζητήσεως. Σε χοντρές γραμμές, όταν αυξάνεται η ζήτηση αυξάνεται και η προσφορά και επομένως και η παραγωγή ενός αγαθού. Αυτό συμβαίνει διότι οι επιχειρηματίες επιδιώκουν το μέγιστο δυνατό κέρδος.

Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Εικόνα σαπίλας σε χώρα υπό διάλυση..


με φόντο τον ..ναό τους! 
Ενίοτε η εικόνα λέει όλη την αλήθεια. Μία από τις λίγες φορές που ίσχυσε το προαναφερθέν είναι η παρέλαση ομοφυλόφιλης «υπερηφάνειας» στην Αθήνα. Η λέξη «υπερηφάνεια» χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται από τους διοργανωτές ως γέφυρα του κοινού με μια βδελυρή πραγματικότητα, όπου νόμος είναι η εκτροπή, η ακαλαισθησία, ο εκφυλισμός και η καταπάτηση της έννοιας του φύλου, και παράβαση είναι η…κανονικότητα. 
Οι προπαγανδιστές και οι πρωταγωνιστές αυτού του υπερκίτς θεάματος, το οποίο πάντα θυμίζει κάτι σαν θλιβερό μετατσίρκο, καπελώνοντας εν τοις πράγμασι τους ομοφυλοφίλους, παρουσίασαν μια εικόνα και μια δέσμη ιδεών όλως ασυμβάτων με εκείνες του ήθους, του μέτρου, της αυτοσυγκράτησης, του λόγου και της αληθινής, ουσιαστικής ανοχής προς τον πλησίον.

Η οργάνωση του οικονομικού συστήματος.


Συνεχίζοντας την ανάρτηση ιδεολογικών θεμάτων από το βιβλίο μας " η Ιδεολογία του Ενιαίου Εθνικιστικού Κινήματος -ΕΝ.Ε.Κ. και που αποτέλεσαν μέρος από τα μαθήματα της έδρας της Ιδεολογίας της Σχολής Στελεχών (Σ.Σ.) του Κινήματος, και καθώς διανύουμε το 11ο κεφάλαιο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  δημοσιεύουμε το προτελευταίο θέμα, την οργάνωση του οικονομικού συστήματος και θα κλείσουμε στην επόμενη δημοσίευση μετά τα οικονομικά συστήματα. 
Να υπενθυμίσουμε στους φίλους του Κοινού Παρονομαστή πως τα ιδεολογικά μας άρθρα βρίσκονται κάτω από την ετικέτα ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ  
 Η οργάνωση του οικονομικού συστήματος. 
Τα άτομα μια κοινωνίας, κατά την οικονομική τους δράσι ευρίσκονται σε συνεργασία και αλληλοεξάρτησι, που τοποθετείται μέσα σ’ ένα πλαίσιο από ήθη, έθιμα και νομικούς θεσμούς. Έτσι σχηματίζονται οι καλούμενες οικονομικές σχέσεις.

Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

Οικονομικές Ανάγκες (Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία)


Συνεχίζοντας την ανάρτηση ιδεολογικών θεμάτων από το βιβλίο μας " η Ιδεολογία του Ενιαίου Εθνικιστικού Κινήματος -ΕΝ.Ε.Κ. και που αποτέλεσαν μέρος από τα μαθήματα της έδρας της Ιδεολογίας της Σχολής Στελεχών (Σ.Σ.) του Κινήματος, και καθώς διανύουμε το 11ο κεφάλαιο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  δημοσιεύουμε το β’ κεφάλαιο μετά την εισαγωγή, τις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. Στις δυο επόμενες δημοσιεύσεις θα βάλουμε την οργάνωση του οικονομικού συστήματος και μετά τα οικονομικά συστήματα 

Να υπενθυμίσουμε στους φίλους του Κοινού Παρονομαστή πως τα ιδεολογικά μας άρθρα βρίσκονται κάτω από την ετικέτα ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ 
Οικονομικές ανάγκες. 
Οικονομική ανάγκη ονομάζεται η αντίληψι για την έλλειψι ικανοποιήσεως, που σχηματίζει ο άνθρωπος, πάνω σε ωρισμένους υλικούς τομείς της ζωής του. Στην προσπάθειά του να καλύψη αυτές τις ανάγκες αναπτύσσει την οικονομική του δράσι.