Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος: Ο Μεταξάς, το ΟΧΙ, ο Πλαστήρας, ο ΔΣΕ και το ΚΚΕ, οι δηλώσεις μετανοίας και η δικτατορία των Συνταγματαρχών


Ο Κωνσταντίνος Ι. Δεσποτόπουλος, ως σύμβουλος του 
στρατηγού Σαράφη, με τον Γιαννη Ζέβγο τον Θ. Τσάτσο
 και τον Π. Ρούσσο.
Ο Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος υπήρξε διακεκριμένος ακαδημαϊκός και φιλόσοφος. Γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1913, δίδαξε Φιλοσοφία του Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Nancy της Γαλλίας και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συνέγραψε 32 βιβλία φιλοσοφίας,ιστορίας και πολιτικής. Το 1945 ανέλαβε την Προεδρία του Ελληνοσοβιετικού Συνδέσμου Νέων και το 1947 επί Υπουργίας Δημοσίας Τάξεως  του Ναπολέοντα Ζέρβα μεταφέρθηκε στην Ψυττάλεια και εκτοπίστηκε στην Ικαρία. Το 1989 ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Παιδείας στην κυβέρνηση Γρίβα καθώς και στην κυβέρνηση Ζολώτα το 1990. Πέθανε σε ηλικία 103 ετών στις 7 Φεβρουαρίου 2016.
Παρατίθεται μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις στον δημοσιογράφο Νίκο Θεοδώρου, αναφερόμενος στον Μεταξά, στον Πλαστήρα, στον Γεώργιο και Ανδρέα Παπανδρέου, στον Μακάριο, στον Δημοκρατικό στρατό, στις δηλώσεις μετανοίας και στο δικτατορικό καθεστώς της 21ης Απριλίου 1967:

Χρόνια Πολλά Έλληνες! Γιορτάζουμε τους ΄Ηρωές μας!


γράφει ο Πολύδωρος Ιππ. Δάκογλου

Έχουμε όλοι στα σεντούκια των παππούδων τα άλμπουμ με τις  φωτογραφίες των Ηρώων της οικογένειας, την ώρα της επιστράτευσης της 28η Οκτωβρίου 1940 ή από την ανάπαυλα μιας μάχης στο μέτωπο των Βορειοηπειρωτικών βουνών. Κάποιοι πιο τυχεροί έχουν και τις φωτογραφίες των παππούδων τους που παρελαύνουν στις απελευθερωμένες πόλεις της Κορυτσάς, του Δυρραχίου κ.α. Και περιμένουμε όλοι, αυτές τις ημέρες που γιορτάζουμε την επέτειο του ΟΧΙ, να ακούσουμε να τιμούν αυτούς τους Ήρωες και αυτή την ανεπανάληπτη στιγμή μεγαλείου! Να ακούσουμε να τιμούν τα μέλη των δικών μας οικογενειών. Αυτούς που έτρεξαν «με το χαμόγελο στα χείλη» να πολεμήσουν για την ελευθερία της πατρίδας και για την υπερηφάνεια των παιδιών τους. Που έτρεξαν με τις ευχές των γονιών τους και των γυναικών τους που γνώριζαν ότι μπορεί να μη τους ξαναδούν ή να τους δουν μισούς ανθρώπους, ανάπηρους γιατί έβαλαν τα μέλη του κορμιού τους ασπίδα προκειμένου να παραμείνουν ορθοί οι υπόλοιποι των Ελλήνων.

Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ: 28" ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Γιορτή της ανθρωπότητος


Στήν συμπλήρωσι τών 36 χρόνων από της τιτανομαχίας έκείνης, οφείλουμε νά άναφερθοϋμε συνοπτικά, καΐ οφείλουμε νά μνημονεύσουμε τά μεγαλουργήματα τών ημιθέων μας καί διό­τι τό Έπος τοϋ 1940, οφείλεται στο θάρρος καί στην τόλμη τών μεγάλων της εποχής εκείνης. Στόν αείμνηστο Κυβερνήτη τής εποχής τών θρι­άμβων, Ιωάννη Μεταξά, χάρις στο Ιστορικό «Ο Χ I».
Ό μεγάλος εκείνος Κυβερνήτης είχε ανάστημα Τιτάνος. Ό αείμνηστος Ιωάννης Μεταξάς υπήρξε γίγας. Ουδείς είναι ά­ξιος νά τό αμφισβητήσει.
Τα ξημερώματα τής 28ης 'Οκτωβρίου 1940, μέ τό Ιστορι­κό «ΟΧΙ», στό ιταμό τελεσίγραφο τών Ιταλών, έδωσε δύναμι καί πίστι στόν Ελληνικό λαό για μεγαλουργήματα. ΚαΙ σύσ­σωμος ό Ελληνισμός αίσθάνθηκε ψυχική άγαλίασι. Ό μικρός λαός, ΰψωσε υπερήφανα τά ανάστημα του στόν δόλιο επιδρο­μέα καί έθαυματούργησε. Έθαυματούργησε ή γενεά τοΰ 1940, χάρις στό «ΟΧΙ» τοΰ Γίγαντα Κυβερνήτη. Τά Έθνη μεγαλουρ­γούν, θριαμβεύουν καί δοξάζονται, όταν οΐ Ηγήτορες των είναι ΛΕΟΝΤΕΣ, είναι ΓΙΓΑΝΤΕΣ. είναι ΤΙΤΑΝΕΣ. Διότι οΐ Ηγήτο­ρες γεννώνται, δεν γίνονται. Άλλοίμονο στά Έθνη εκείνα, τών οποίων οι μέν υπήκοοι εΐναι λέοντες οι δέ κυβερνήτες διακατέ­χονται άπό φοβία καί ηττοπάθεια. Ό λαός τους άντικρύζει σαν ΝΑΝΟΥΣ. Δυστυχώς τά "Εθνη αυτά, αν δεν ύπαρξη έγκαιρος άφύπνισις, υπάρχει, φόβος νά εξαφανισθούν άπό τόν Γεωγραφι­κό τους χώρο, χάριν τής μικροψυχίας καί ήττοπαθεΐας τών Κυ­βερνητών των.

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

Η Βόρειος Ήπειρος είναι ΕλλάδαΤου Τριαντάφυλλου Καπελαρή

«"Ελληνες εΐσίν, Ήπεφώται κα­λούμενοι άχρις Έπιδάμνου πόλε­ως, ήπερ έπαθαλασσία οικείται». Μ' αυτά τά λόγια ό μεγάλος ιστορικός Προκόπιος, πού έζησε καί έγραψε κατά τήν πρώιμη Βυζαντινή περίο­δο οριοθετεί τά ακρότατα βόρεια σύνορα της Ελλάδος. Μέχρι καί τήν Έπίδαμνο, τό σημερινό Δυρρά­χιο δηλαδή, κατοικούσαν "Ελλη­νες. Άπό το Δυρράχιο καί πάνω κατοικούσαν οΐ Ιλλυριοί. Μέ τόν Προκόπιο συμφωνούν καί άλλοι με­γάλοι "Ελληνες ιστορικοί καί γεω­γράφοι, όπως ό Στράβων που' το­ποθετεί τά ακρότατα όρια της Ελ­λάδος στήν Εγνατία όδό. Νότια της Εγνατίας όδοϋ κατοικούσαν oi "Ελληνες καί βόρεια οί Ιλλυριοί. Ε­πίσης ό Παυσανίας καί ό Διονύσιος ό Περιηγητής ορίζουν ότι κατοι-κούντο άπό "Ελληνες όλες οί Ηπει­ρωτικές περιοχές μέχρι τήν Απολ­λωνία (σημερινή Αυλώνα), τό Δυρ­ράχιο καί τήν Εγνατία όδό.
Οί όροι Βόρειος καί Νότιος "Η­πειρος είναι τεχνητοί. Τόσον κατά τά αρχαία χρόνια, όσον καί κατά τά Βυζαντινά ή "Ηπειρος ήταν ενιαίος γεωγραφικός χώρος άπό τόν Αμ­βρακικό Κόλπο καί τήν Πίνδο μέχρι τό Δυρράχιο καί τήν Εγνατία όδό. Έκατοικεϊτο δέ ολόκληρη άπό 14 κατά τόν Θεόπομπον (4ος αίων. π.Χ.)

Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

Το διττό σχέδιο των Τιράνων (του Ευθυμίου Πέτρου)


Διπλό μεγαλοϊδεατικό σχεδιασμό θέτει σε εφαρμογή το καθεστώς του Έντι Ράμα. Αφ' ενός προχωρεί με γοργά βήματα στην ενοποίηση κυβερνητικών και άλλων δομών με το Κοσσυφοπέδιο και αφ' ετέρου με μιαν ιδιαίτερη πολιτική για την αλβανική διασπορά προσπαθεί να υποβαθμίσει -μέχρις εξαλείψεως- τις ιδιαιτερότητες των Βορειοηπειρωτών. Το στρατηγικό σχέδιο του Ράμα, πρέπει να μας προβληματίζει ήδη, ως προς το επόμενο βήμα του. Είναι προφανές ότι η «Μεγάλη Αλβανία» την οποία οραματίζεται δεν σταματά εκεί. Οι βλέψεις των Τιράνων εκτείνονται προς τις περιοχές των Σκοπίων που κατοικούνται από Αλβανούς, αλλά και προς την Τσαμουριά. Όμως ένα βήμα κάθε φορά.