Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Κυριακή, 7 Απριλίου 2013

Νεοταξική Προπαγάνδα στα Σχολεία - ΕΝΤΟΛΗ: «Η Εκπαίδευση να μετασχηματίσει τον προσανατολισμό της »


ΝΕΟΤΑΞΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

τοῦ Ἀναστασίου Στάμου , Διευθυντοῦ ΕΠΑΛ Λευκάδος

Δὲν μᾶς φτάνει ὁ Οἰκονομικὸς πόλεμος ποὺ δέχεται σύσσωμος ὁ Ἑλληνισμός, ὑποχωρῶντας φεῦ ὁλοταχῶς καὶ συντεταγμένως μὲ ἀνοίκειες πολιτικὲς ἀποφάσεις καὶ πολλαπλὰ νομοθετικὰ διατάγματα εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων Πολιτῶν, ἡ Μάχη ἄναψε καὶ μὲ Ἰδεολογικὸ πόλεμο, ποὺ εἶναι ἡ χειρότερη μορφὴ πολέμου. Διότι χρειάζεται ἀφ' ἑνὸς βαθειὰ γνῶσι τοῦ ἑλληνικοῦ τρόπου νοεῖν καὶ πράττειν, ἀφ' ἑτέρου πανδερκὴ ἐπίγνωσι νὰ ἀναγνωρίζουμε τὰ ἐχθρικὰ ὅπλα καὶ μέσα «πυρός» γιὰ νὰ παίρνουμε τὰ ἀναγκαῖα ἀντίμετρα.

Πρὶν ἀπὸ δύο ἑβδομάδες (5-3-2013) καταιγισμὸς ἐγγράφων – ἀπὸ ἕξι διαφορετικὲς πηγές(!) – μᾶς ὑπεχρέωσε νὰ προβοῦμε σὲ ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν «σχολικὴ βία καὶ τὸν ἐκφοβισμό»… Μισαλλοδοξία, ξενοφοβία, ρατσισμό, φασισμό, σιωπή, φόβο, βία (ἀμάν-ἀμάν…), ὅλα τὰ ἀρνητικὰ αὐτὰ φαντάσματα
πρέπει νὰ τὰ ξορκίσουμε ὡς νέοι «καισαρόπαπες» μὲ ἄφθονο – ἐπιδοτούμενο γενναίως γιὰ νὰ δημιουργηθῇ – ὑλικὸ στὸ διαδίκτυο, γιὰ προβολὴ στὰ Σχολεῖα. «Πηγὲς» νὰ δῆτε, νὰ «ξεδιψάσετε»… Πρὶν ἀλέκτωρ ὅμως λαλήσῃ τρίς, νέο συναφὲς ἔγγραφο ἦλθε στὰ σχολεῖα: «21η Μαρτίου – Διεθνὴς ἡμέρα γιὰ τὴν ἐξάλειψη τῶν Φυλετικῶν Διακρίσεων καὶ τοῦ Ρατσισμοῦ»! Ξέχασαν βέβαια τὸν «Ἀντισημιτισμό», ἀλλὰ μᾶλλον θὰ σκέφτηκαν ὅτι ὁ ὑπαρκτὸς Ἀνθελληνισμός τους ἔχει καὶ κάποια ὅρια. Τελικὰ οἱ διεθνεῖς «ἑορταστικὲς» αὐτὲς ἡμέρες τείνουν νὰ ξεπεράσουν σὲ ἀριθμό (καὶ ἀξία) τὶς ἐθνικές μας ἐπετείους…


Πασχίζουν παντοιοτρόπως νὰ νιώσῃ ὁ Ἕλληνας ΕΝΟΧΟΣ σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα. Γιὰ νὰ μὴν τολμᾷ νὰ ἐκφράσῃ κἄν στοιχειώδη ὑπὲρ τῶν συμφερόντων του ἄποψι, γιὰ νὰ μὴν σκεφθῇ κἄν νὰ παρατάξῃ πατριωτικὸ μέτωπο ἀντιστάσεως. Οἱ ἐπίσημες κομματικὲς δυνάμεις δυστυχῶς εἶναι γιὰ κλάματα, ἀφοῦ οἱ μὲν προσκύνησαν πασίδηλα τοὺς Παγκοσμιοποιητές (ΠΑ.ΣΟ.Κ-Ν.Δ), οἱ δὲ (τῆς Ἀριστερᾶς) κρατοῦν τὰ μπόσικα στὸ νεοταξικὸ μαντρί (μὴ καὶ στάξει σταγόνα πάνω σὲ «ταξικὸ ἀδελφό» τους), εὐθυγραμμιζόμενοι μὲ τὴν ἰδεολογικὴ τρομοκρατία ποὺ ἐξαπολύουν οἱ νεοταξίτες, τὴν ὁποία καὶ καταγγέλλουμε διὰ τοῦ παρὸντος σημειώματος. Βρῆκαν βεβαίως καὶ τὸν «μπαμπούλα» (τὴν Χ.Α), γιὰ νὰ πολεμοῦν ὅλοι μαζὶ τὸ σκιάχτρο, ἀντὶ τὸν ἀληθινὸ δαίμονα… Συστηματικὰ «βλέπουν» παντοῦ Ἀνισότητες, Διακρίσεις, Ἀποκλεισμοὺς καὶ Σύνορα, ποὺ πρέπει νὰ ἀρθοῦν…


Μᾶς χρειάζεται ἐπειγόντως Πνευματικὴ Ἡγεσία, μὲ ἑλληνικὴ ἀγωνιστικὴ ψυχή. Ἕνας Δάσκαλος τοῦ Γένους (ὡς Ρήγας, Κοραῆς) ὀφείλει νὰ κοινωνήσῃ τὶς καρδιὲς τῶν νεοραγιάδων μὲ μάχιμο φρόνημα. Ἕνας φωτισμένος Παπᾶς (ὡς Παπαφλέσσας, Πατροκοσμᾶς) νὰ βρῇ πάλι τὸν «θάνατο» ἀγωνιζόμενος γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστι τὴν ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερία. Διότι πήξαμε ἀπὸ «Ρεπούσηδες» καὶ «Δραγῶνες», ἀπὸ συμβιβασμένα «Ἱερατεῖα» τῆς ἐξυφαινόμενης παν-θρησκείας. Δὲν πρέπει, λέγει ἡ πρώτη, νὰ διδάσκουμε τὰ Ἱστορικὰ Ὁλοκαυτώματα τῶν Ἑλλήνων («οἱ σκηνὲς βίας καὶ θανάτου εἶναι ἀντιπαιδαγωγικὲς καὶ ἐπικίνδυνες γιὰ τὸν ψυχισμὸ τῶν παιδιῶν», π.χ. Σμύρνη 1922), ἀλλὰ πρέπει νὰ διδάσκουμε ἀπὸ τὸ Νηπιαγωγεῖο τὸ ἑβραϊκὸ ὁλοκαύτωμα – τὸ ὁποῖο ἑορτάζουμε μάλιστα κάθε 27η Ἰανουαρίου σὲ ὅλα τὰ σχολεῖα μας. Ἀφαιρεῖται ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ Παναγία ἀπὸ τὰ Θρησκευτικά μας (νέο βιβλίο Β΄ Γυμνασίου), ἀλλὰ εἰσέρχεται ὁ Ἀλλὰχ κι ὁ Βούδδας… καὶ ὁ Χριστὸς στὸ Κοράνι!


Μὰ εἶναι ὅλοι οἱ Πολιτισμοὶ ἴδιοι; Εἶναι ὅλες οἱ Θρησκεῖες ἴδιες; Καὶ ὅμως, στὰ ἔγγραφα τοῦ Ὑπουργείου (ἀντεθνικῆς) Παιδείας ὠρύονται «νὰ μετασχηματίσουμε τὶς δράσεις καὶ τὸν προσανατολισμό μας – ἰδιαίτερα στὴν ὑποχρεωτικὴ ἐκπαίδευσι(!) – μέσα στὸ σύγχρονο πολυπολιτισμικὸ πλαίσιο»… Τὶ σημαίνει «πολυπολιτισμός» κύριοι; Καὶ ποῦ πῆγε ὁ τηλαυγὴς παγκόσμιος Ἑλληνικὸς Πολιτισμός μας …ἀπὸ τὸ ΥΠ(Ε)ΠΘ καὶ μετά; Τὶ λέγει τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὸν σκοπὸ τῆς Ἐκπαιδεύσεως, κύριοι ἁρμόδιοι τοῦ ΥΠΔΒΜΘ ἤ ΥΠΑΙΠΘΑ; Πῶς συμβιβάζεται ἡ πολιτικὴ αὐτὴ ἐντολὴ μὲ τὴν συνταγματικὴ ἐπιταγή (ἄρθρο 16 §2) ἀναπτύξεως ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνειδήσεως στὰ Ἑλληνόπουλα; Μήπως ἀλλάξαμε Σύνταγμα καὶ δὲν τὸ μάθαμε; Δὲν δώσαμε ὅρκο νὰ τὸ τηροῦμε; Ποιὸς δημόσιος λειτουργὸς εἶναι λοιπὸν ὁ ἐπίορκος σήμερα;


Γιὰ νὰ δῆτε τί ὁραματίζονται οἱ νεο-γενίτσαροι: «Ἡ Ἑλλάδα ἔχει ὅλα τὰ χαρακτηριστικὰ μιᾶς «Πολυπολιτισμικῆς» κοινωνίας! Ὅλα τὰ δημόσια Σχολεῖα θὰ εἶναι «δυνάμει διαπολιτισμικά»! Πρέπει νὰ ὑπερβοῦμε τὸν «μονοπολιτισμικό (!) καὶ μονογλωσσικό»(!) χαρακτῆρα τῆς παραδοσιακῆς μορφῆς ἐκπαίδευσης!.. Ἔχει μαθητὲς γηγενεῖς καὶ ἀλλόγλωσσους! Διδασκαλία τῆς μητρικῆς γλώσσας τῶν μαθητῶν. Διδασκαλία Ἱστορίας καὶ Γλώσσας τῆς Χώρας προέλευσης». Ἀνάδειξη Ἐκπαιδευτικῶν ἀπὸ τὸ σῶμα τῶν ἴδιων τῶν μεταναστῶν! (δημοσίευμα Πανελλήνιας Ἕνωσης Σχολικῶν Συμβούλων, 2009);


Ἄλλη τοιαύτη πάλι λέγει ὅτι: «Τὸ ἐθνοκεντρικὸ σχολεῖο, εἶναι σχολεῖο τοῦ ἀπομονωτισμοῦ, ἐμποδίζει τὴ συνύπαρξη τῶν διαφορῶν κάθε εἴδους. Εἶναι σχολεῖο σὲ ὅλα δογματικό (!) Ἀξιολογεῖ τοὺς λαοὺς καὶ πολιτισμοὺς μὲ βάση τὸ αὐθαίρετο στερεότυπο τοῦ ρατσισμοῦ…» (Θ.Δραγῶνα, ἐφημ. «Αὐγή», 2010, ὅταν ἦταν εἰδικὴ γραμματέας τοῦ Ὑπουργείου μας). Εἶναι ἀπίστευτο... Τί σχολεῖο εἴχαμε μέχρι τώρα καὶ δὲν τὸ ξέραμε;! Ἀπομονωτικό, δογματικό, ρατσιστικό!; Ἀλλά, τὰ Στερεότυπα αὐτὰ κυρίες μου, εἶναι ὅλα μέσα στὸν ἄρρωστο ἐγκέφαλό σας. Ὅπου ἀκοῦτε πλέον, «ρατσισμός, ξενοφοβία, μισαλλοδοξία, διακρίσεις, ἀνοχή, πολυπολιτισμός», εἶναι ὅλα δικές τους «ἐφευρέσεις». Αὐτὰ εἶναι τὰ στερεότυπα τῶν ἐθνομηδενιστῶν, ἡ ξύλινη γλῶσσα τῶν Παγκοσμιοποιητῶν…


Πεδίο δράσεως τῶν νεοταξιτῶν δὲν εἶναι μόνον ἡ Κοινωνία λοιπόν, ἀλλὰ καὶ τὰ Σχολεῖα. Ἡ ἐπέλασις τῆς νεοταξικῆς προπαγάνδας στὰ Σχολεῖα, μέσα σ' αὐτὴν τὴν κιβωτὸ διαμορφώσεως τῶν νέων Ἑλλήνων, μέσα στὴν θερμοκοιτίδα τῆς ἐλπίδος τοῦ Γένους, ἔχει καταρτισθῆ βάσει «ντιρεκτίβας» (διὰ στόματος τοῦ ἀμερικανοεβραίου Κίσσινγκερ): «strike Greek Language, Religion, Culture, History – eliminate progress, stop domination», δηλαδή, χτυπῆστε τοὺς Ἕλληνες στὴν Γλῶσσα, στὴν Θρησκεία, στὸν Πολιτισμό, στὴν Ἱστορία – ἐξαφανίστε τὴν Πρόοδό τους, σταματῆστε τὴν Κυριαρχία τους (ὁλόκληρο τὸ ἀγγλικὸ κείμενο δημοσιευμένο στὴν ἐφημερίδα «Turkish Daily», 17/02/1997, γιὰ τοὺς …δύσπιστους). Ὑπάρχει κανεὶς ποὺ θὰ ἀμφισβητήσῃ σήμερα εἴτε τὸ κείμενο αὐτὸ εἴτε τὸ ἀποτέλεσμά του; (Περισσότερα στοιχεῖα στὸ νέο ὑπὸ ἔκδοσιν βιβλίο μου «Ἑλληνικὴ Παιδεία καὶ Ἐκπαίδευσις «αὐτοκτονίας»).


«Καλοῦμε τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς καὶ τοὺς μαθητές, γράφει τὸ τελευταῖο ἔγγραφο – ὑπογεγραμμένο φεῦ ἀπὸ τὸν Ὑφυπουργὸ Παιδείας μας – καθημερινὰ νὰ σχεδιάζουν καὶ νὰ ὑλοποιοῦν ἐκπαιδευτικὲς δράσεις προωθῶντας τὴν ἐπίσημη ἐκπαιδευτικὴ πολιτικὴ τῆς χώρας… ἀποκρούοντας κάθε ρατσιστικὴ πρόκληση»! Τὸ ποιὸς ὑπαγορεύει αὐτὴν τὴν πολιτικὴ δὲν ἀναφέρει φυσικά, ἀλλὰ ἐλπίζω νὰ καταλάβατε, ὅπως καὶ περὶ ποίας «πολιτικῆς» πρόκειται…

Πατριωτική Αυτόνομη Κίνηση Εκπαιδευτικών 

1 σχόλιο:

  1. Μόνη λύση η κατάργηση της υποχρεωτικής δημόσιας παιδείας. Homeschooling, όπως Αμερική.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π