Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ: ΤΟ ΚΟΛΠΟ ΤΟΥ . . «ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ»


Ο Mikhail Turovsk είχε πει: "Ὅσο πιό μακρύ εἶναι ἕνα άδιέξοδο, τόσο πιό πολύ μοιάζει μέ δρόμο." Κάπως έτσι συμβαίνει με το αδιέξοδο που μας έχει φέρει ο κοινοβουλευτισμός εδώ και 41 χρόνια. Οι Έλληνες Εθνικιστές ήταν οι ΜΟΝΟΙ που μπόρεσαν και διέκριναν εξ αρχής το ατελείωτο αυτό αδιέξοδο που θα μας έφερνε το κόμμα των πολιτικών κομμάτων και ύψωσαν την φωνή της αντίστασης, όταν το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού ήταν παραδομένο στις αγκάλες του κοινοβουλευτισμού και της .."αριστερής προόδου" .Σήμερα, μιας και οι πολιτικές εξελίξεις τρέχουν και με την διεξαγωγή δημοψηφίσματος ακόμα ζεστό, ο Κοινός Παρονομαστής βάζει ένα ανάλογο άρθρο που γράφτηκε πριν 38 χρόνια και δημοσιεύθηκε στο εθνικιστικό περιοδικό ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ τεύχος 17 1η Ιουνίου 1976 και βγάλτε τα συμπεράσματά σας.

Το κόλπο του...Δημοψηφίσματος 
Δυο νομοσχέδια ειδαν μια γρήγορη και κάπως επικίνδυνα επίκαιρη "γέννησι",στίς...29 Μαΐου,αποφράδα ημέρα ώς γνωστόν."Οσο και αν, εκ πρώτης όψεως, φαίνεται τελείως άσχετο το γεγονός μέ την ημερομηνία, πολύ πιθανόν είναι, τά νομοσχέδια αυτά,νά αποτελέσουν μιά άκόμα ιστορικά άποφράδα ήμέρα

Τά νομοσχέδια αφορούν στην οργάνωσι δημοψηφισμάτων και στο "είδικό δικαστήριο"νομιμοποιήσεως τους. Γίνεται δυστυχώς σαφής ή απειλή, στο προσεχές μέλλον, νά επαληθευθή τελείως ή γνωστή μεταφορά των ευθυνών μιας θεωρητικώς υπευθύνου "Κυβερνήσεως"καί ένός "κοινοβουλίου", στις πλάτες των εκλογέων· Η άνευθυνότης των "ύπευθύνων"καί ή άπόσεισις των ευθυνών, μέ τήν μετατόπησί τους σέ ξένες πλάτες, είναι εγγενής "μογγολισμός" του Κοινοβουλευτισμού.

Θά ερωτηθη λοιπόν ό Λαός, μέ τρόπο και καλά προετοιμασμένος άπό τά μέσα αν-ενημερώσεως, επί θεμάτων, στά οποία δέν μπορεί νά έκφέρη γνώ­μη, γιατί ούτε τά στοιχεία μπορεί νά έχη, ούτε και ενημερώθηκε ποτέ για το τί γίνεται πραγματικώς στά "εθνικά" θέματα, η γιά τον ρόλο του κάθε παράγοντος και τις επιπτώσεις της οποιασδήποτε αποφάσεως του! Θά έρωτηθή π.χ."αν εζουσιοδοτή, εν λευκώ ,κάποιον παράγοντα νά χειρισθη το Κυπριακό" , μέ τήν ανάλογη κρυμμένη απειλή ότι άλλως ·... τάνκς , ημεδαπά η και άλλοδαπά'  Ποιά μπορεί νά είναι ή άπάντησις ένός λαοΰ,άπησχολημένου βασικά μέ το πρόβλημα νά κλείση τον μήνα του ; θά ερωτηθή ίσως ακόμη "αν τά 50.000 βαρέλια πετρέλαιο αξίζουν ένα πόλεμο" Και τί θά απαντή­σουν οι πατεράδες και οι μανάδες αφ ένός, οι σκωροφαγωμένοι άπό τον ύλισμό κάθε είδους επαγγελματίαι ή....διανοοΰμενοι άφ' έτέρου; 

Οι απαντή­σεις είναι εκ τών προτέρων γνωστές,μέ το γνωστό κόλπο-άρχή, ότι οι 51 έχουν δίκαιο και οι 49 άδικο ! Το ότι σημαίνουν πώς απεμπολούνται το μισό του Ελληνικού Κυπριακού εδάφους-ή μάνα γη μας- το μισό του εθνικού μας πλούτου και μιας θάλασσας, πού από αιώνες, ήταν πάντα Ελληνική και εκατομμύρια "Ελληνες έθρεψαν μέ τήν ζωήν τους, αυτό, ούτε θά το αντιλη­φθούν "οι 51 πού έχουν δίκαιο, γιατί είναι 51 (!)  αλλά και ούτε θά τούς ένδιαφέρη καν.... Η"τυποποιημένη" τεχνική έγγυάται γι αύτά.

Θά ερωτηθη ίσως τέλος, ο Λαός,"αν θέλη νά...γίνη Ευρώπη ή Ελλάς, μπαίνοντας στήν Κοινή 'Αγορά" Και βέβαια, δέν θά ξέρη - εγγυημένα κι αύτά' -ότι"μπαίνοντας" στό ερείπιο αύτό, τό ανύπαρκτο καί νεφελώδες πού ούτε μιά σοβαρή άπόφασι δέν μπόρεσε νά πάρη, εδώ καί 8 χρόνια, ούτε καν υποκατάστημα τών ΗΠΑ πού είναι, θά μετατραπή σέ γκαρσόνι καί βαστά­ζο τών Δυτικών, ή οικονομία του θά υποδουλωθή τελείως στους ξένους καί θά μετουσιωθή σέ μιά μηχανή παραγωγής, όσων οι άλλοι δέν θέλουν, η δέν χρειάζονται πλέον, εφ όσον δέν περιέχουν καμμιά τεχνολογία. Δεν θά σκεφθή οτι ό "έκσυχρονισμός του , θά σημαίνη άπεμπόλησι κάθε αναπτύξεως , οί κονομικής, (λόγω υποδουλωσεως), πολιτικής (λόγω καταπνίξεως καθε Ελληνικής άνομομότητος , σ ' ένα καζάνι 300 εκατομμυρίων άπροσανατολίστων δούλων, του κατεστημένου ύλισμοΰ), ακόμη καί βιολογικής (αφοΰ ή εφημ. Ακρόπολις μας λέει, στις 30.5·76), ότι,"πρέπει νά νομιμοποιήσωμεν πρώτα τις...έμβλώσεις τήν στείρωσι καί τήν ευθανασία,"πρίν νά πέσωμε στο πηγάδι αύτό)

Καί αναρωτιέται κανείς: Μήπως τρελλαθήκαμε πλέον τελείως; Μήπως πραγματικά δέν αξίζει πλέον νά ύπάρχωμε σάν Εθνος; Μήπως ή παρακμή καί ό εκφυλισμός μας έχουν ύπερβή ανεπανόρθωτα το σημείο επιστροφής;
Και τέλος: 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΠΛEON ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ -ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ;


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π