Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014

Ελληνικός Εθνικισμός: Ιδεολογία χωρίς στεγανά


το εξώφυλλο του βιβλίου
Όπως είχαμε γράψει κατά την ανάρτηση του βιβλίου του συν. Παναγιωτακόπουλου Γιάννη «Πέρα από το Εθνικό Κράτος» στις 11/12/2014 αυτή την περίοδο των εορτών ο σκοπός της παρουσίασης ξεχωριστών εθνικιστικών εκδόσεων είναι διπλός’ αφ’ ενός  να προβληθούν οι εκδόσεις βιβλίων και να αποτελέσουν το καλύτερο και πιο χρήσιμο δώρο τόσο προς τον εαυτό μας όσο και προς τους συγγενείς, τους φίλους, τους συναγωνιστές, αφ’ εταίρου να προβληθούν και να διαδοθούν οι εθνικιστικές ιδέες..
Παρουσιάζουμε λοιπόν σήμερα και σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα το προσφάτως εκδοθέν βιβλίο «ΤΙΜΗ ΜΑΣ Η ΠΙΣΤΙΣ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ» η ύλη του οποίου είναι αποτέλεσμα πολυετούς και διαχρονικής προσωπικής και συλλογικής ιδεολογικής και φιλοσοφικής εργασίας επεξεργασμένη από όλη την πυραμίδα των συλλογικών οργάνων του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ και της ΕΝΕΠ και του ΕΝΕΚ και εγκεκριμένη από συνδιασκέψεις και συνέδρια του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ. Το βιβλίο έχει εκδοθεί από τον εθνικιστικό εκδοτικό οίκο ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ οδός Μαυρομιχάλη 86 τηλ. 210-3634932 

το οπισθόφυλλο του βιβλίου
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΟΥ  

Το πρώτο σον χρέος, έχτελώντας τήν θητεία σου στη ράτσα, είναι νά νιώσης μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, νά φωτίσης την ορμή τους και νά συνέχισης το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, νά παραδώσης στο γιο την μεγάλη εντολή νά σε ξεπεράση».
Νίκος Καζαντζάκης. «Ασκητική».


Στις 6 Μαΐου 2009 συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από τό Ιδρυτικό Συνέδριο του ΕΝΕΚ. Ή επέτειος εορτάσθηκε μέ τρεις εκδηλώσεις: μία στην Ύπάτη, μία στην Αθήνα και μία στη θεσσαλονίκη.
Στις έκδηλώσεις αυτές σαφώς και επεκράτησε κλίμα συναγωνι­στικό. Πήγασε όμως και μία ανάγκη: Νά καταγράψουμε τήν ιστορία μας και τις ιδέες μας, ώστε νά μπορέσουν oi επερχόμενες γενιές νά τις αξιοποιήσουν.
Σήκωσα τό βάρος της συγκεκριμένης ευθύνης, αφού ό αρχηγός του ENΕK, Πολύδωρος Δάκογλου, και οί συναγωνιστές μου έκριναν ότι ήμουν έκεϊνος πού έπρεπε νά αναλάβει τήν αποστολή αυτή.


Μετά ταύτα και αφού έν τω μεταξύ παρέδωσα στους συναγω­νιστές πού διαχειρίζονται την ίστοσελίδα τού «κοινού παρονομαστή», αρκετά στοιχεία άπό τό αγωνιστικό ημερολόγιο του Κινήματος μας— ευρίσκομαι στήν ευχάριστη θέση στά 35 χρόνια άπό τό Ιδρυτικό Συνέδριο του Βόλου νά παρουσιάσω τό σύνολο των ιδεολογικών μας άρχων.
Στήν διαδρομή αυτή δεν ήμουν μόνος. Μεγάλη υπήρξε ή συμβολή τού συναγωνιστού Δημήτρη Σιταρά, ό όποιος μοΰ παρέδωσε τό σύν­ολο των ιδεολογικών μαθημάτων της Σχολής Στελεχών τού Κινήμα­τος, τά όποια μέ αίσθημα ευθύνης είχε διαφυλάξει. Τό ίδιο είχε πρά­ξει και ό συναγωνιστής Σπύρος Παπαδόπουλος μέ τις εισηγήσεις της
ιδεολογικής συνδιάσκεψης της Ε.Ν.Ε.Π. Τα υπόλοιπα κείμενα τα βρήκα από τό περιοδικό «Τό Κίνημα» και από τις εφημερίδες Νέα Θέσις» Συναγερμός» και «Νέοι Άνθρωποι».
Ιδιαίτερη υπήρξε ή συμβολή του καθηγητού του Πανεπιστημίου Πατρών στην έδρα τής Αστροφυσικής κ. Χρίστου Γούδη, ό όποιος προέβη σε εύστοχες παρατηρήσεις, έκεϊ πού χρειάσθηκε, και έγραψε τον πρόλογο.
Θα αναφέρω την βοήθεια πού εΐχα από τούς συναγωνιστές Δημήτρη Τσοϋγκο, Τάκη Ρήγα και Πολύδωρο Δάκογλου, από τον όποιο εζήτησα και έλαβα την όριστική έγκριση για δημοσίευση. Φώτης Σακελλιάδης και Σωτήρης Σχοινάς είναι οί δράστες για τό εξώφυλλο.


Οι δημιουργοί του συστήματος τών ιδεών μας

Πρόκειται για τον συν. Θανάση Κράνη, ό όποιος υπήρξε πρω­τεργάτης στήν συστηματοποίηση τών μαθημάτων τής Σχολής Στε­λεχών.  Ακολούθησαν οί συν. Ευγενία Πρεβεζάνου, Κώστας Χατζησταύρου. Αλεξάνδρα Γκίνη και ΙΙρόδρομος Κούρτογου. Όλοι τους υπήρξαν συντονιστές τής Διευθύνσεως Ιδεολογίας του κινήματος.


Ιδεολογία χωρίς στεγανά

Φέροντας στην δημοσιότητα τα κείμενα που άκολουθούν οφείλω να τονίσω κάτι πού αποτελεί κοινή τοποθέτηση όλων τών συναγω­νιστών μου:
Δεν κρατάμε τίποτε για μας.  Αυτό υπήρξε τό σύστημα τής ιδεο­λογίας μας. "Οσοι επιθυμούν τό υιοθετούν. "Οσοι δεν τό αποδεχθούν καθ’ ολοκληρίαν ας κρατήσουν όσα ιδιαιτέρως τους αγγίζουν.
"Ενα είναι βέβαιο: Ξεφύγαμε από τα πέτρινα χρόνια του εθνικι­σμού πού βιώσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες. Βρισκόμαστε σε μία εποχή κατά την οποία παρουσιάζεται τεράστια ευκαιρία να ανθίσει τό εθνικιστικό κίνημα και να ριζώσει μια για πάντα στα μυαλά και στις καρδιές τών Ελλήνων. Απαραίτητη προϋπόθεση για να φθά­σουμε έκεΐ είναι ό ιδεολογικός εξοπλισμός. Χωρίς αυτήν τήν προϋπόθεση θά οδηγηθούμε στο πουθενά.
Με αίσθημα ευθύνης σ’ αυτούς πού έρχονται θα διατυπώσω την άποψη πού λέει ότι βαδίζουμε μπροστά όσοι καϊ όποιοι συμφωνούμε στις βασικές αρχές πού αποτελούν και τον θεμέλιο λίθο της ιδεο­λογίας τού εθνικισμού* προκείμενου «εχτελώντας τήν Θητεία μας στη ράτσα» να μη δώσουμε σκέτη τήν εντολή να μας ξεπεράσει ή νέα γενιά, άλλα να τής παραδώσουμε ταυτοχρόνως και τό κατάλληλο «ιδεολο­γικό οπλοστάσιο*. "Οσοι ζωντανοί ας προσέλθουν.

Ιωάννης Σχοινάς
Μυκήναι 6η Μαίου 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π