Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

Οι βάσεις του μελλοντικού Εθνικιστικού κράτους


Σημαντικό είναι να αναφέρουμε εδώ δύο θεμελιώδεις αρχές της κοσμοθεωρίας μας που θα διέπουν το Εθνικιστικό Κράτος,
Πρώτον ο αντισιωνιστικός χαρακτήρας του κράτους αυτού και ο ανηλεής πόλεμος κατά του σιωνι­στικού τέρατος και των παραφυάδων του (π.χ. Μασωνία, Εβραϊκές Κοινό­τητες και Λόμπυ ανά την Υφήλιο) και δεύτερον ο κυρίαρχος ρόλος του συνε­χή τροφοδοτούμενου από τις λαϊκές μάζες Εθνι­κιστικού Κόμματος του Λαού των Ελλήνων στη χάραξη της πολιτικής και την παραγωγή j της ιδεολογίας που θα διέπουν τον οργανωμένο δημόσιο βίο του Λαού μας.
Η Πατρίδα μας και η Ευρώπη γενικότερα αυτή τη στιγμή βρίσκοντας μέσα σε ένα τέλμα παρακμής, μέσα σε ένα βαθύ σκοτάδι. Τα προσεχή χρόνια το σκοτάδι αυτό θα πυκνώσει ακόμη περισσότερο. Ωστόσο δεν πρέπει να μεμψιμοιρούμε.
Γιατί μέσα από αυτό το έρεβος νομοτελειακά θα ξεπεταχτεί η πρώτη δειλή αχτίδα
που θα σημάνει την Ανατολή της Μεγάλης Αυγής. Και η Αυγή αυτή θα ανατείλει από αυτό το τόπο και θα είναι δημιούργημα της Φυλής των Ελλήνων οι οποίοι πλέον θα βαδίζουν προς την εκπλήρωση της Μεγάλης ιδέας του Έθνους τους η οποία είναι ο εκπολιτισμός και ο εξανθρωπισμός της Οικουμένης.
Εμείς οι Έλληνες Εθνικιστές το πιστεύουμε αυτό σαν νομοτέλεια ακριβώς γιατί Τιμή μας είναι η Πίστις και γιατί σε ένα κόσμο που θα έχουν γίνει όλοι άπιστοι εμείς παραμένουμε οι μόνοι πιστοί στο πεπρωμένο του Μεγάλου Λαού μας.
ΩΓΥΓΗΣ

Αν θέλαμε να παραφράσουμε τη ρήση του Κ. Μαρξ θα μπορούσαμε να πούμε ότι "ένα φάντασμα πλανιέται σήμερα πάνω από την Ευρώπη. Το φάντασμα του Εθνικισμού. Ήδη η προοπτική αυτή έχει κάνει τους ταγούς του κατεστημένου των Ευρωπαϊκών χωρών να μην κοιμούνται και πολύ ήσυχοι πλέον. Το Εθνικιστικό Δόρυ τους κρούει τη θύρα. Νομοτελειακά θα φτάσει σε σύντομο κατά τα φαινόμενα χρόνο και η στιγμή της παραβιάσεως της. Η προοπτική αυτή δεν μπορεί παρά να ανατείλει και για την Ελλάδα. Ενάντια στη σήψη και την παρακμή, ενάντια στο κατεστημένο και τους βολεψάκηδες ενάντια στα μεγάλα συμφέροντα και τους πράκτορες υπονομευτές του μεγάλου Λαού μας η Εθνικιστική Αυγή χαράζει. Πολύ σύντομα θα είναι ορατές και οι πρώτες αχτίδες της.
Νομοτελειακά το μέλλον του Λαού των Ελλήνων θα το οργανώσει και θα το διαφεντέψει ένα Εθνικιστικό κράτος αντάξιο του Πεπρωμένου του το οποίο παράλληλα θα είναι και πολιτισμική του κατάκτηση.
Η προετοιμασία αυτού του Εθνικιστικού Πολιτειακού μορφώματος είναι ανάγκη να αρχίσει από τώρα. Για να είμαστε έτοιμοι όταν θα έρθει η Μεγάλη Στιγμή που η ειμαρμένη έχει ορίσει. Αυτό το κράτος πρέπει να έχει ένα ξεκάθαρο ιδεολογικό υπόβαθρο. Άξονες του ιδεολογικοί είναι οι εξής:

Α) Εθνικιστική Κοσμοθεωρία:
1.) Θεμέλιο και ακρογωνιαίος λίθος της κοσμοθεωρίας του Εθνικισμού είναι το Έθνος. Είναι πάνω απ' όλους μας και απ' όλα. Η ύπατη αξία. Υπέρ αυτού γίνεται κάθε αγώνας και κάθε θυσία. Το έθνος είναι συνάμα Αίσθημα, Λογική και Αίσθηση Τιμής.
Έθνος υπάρχει μόνο όταν υπάρχει Φυλή. Είναι κατά κυριολεξία η Φυλή εν Συνειδήσει. Άνευ φυλετικού υποστρώματος δεν νοείται Έθνος. Τα υβριδιακά κατασκευάσματα (ΗΠΑ, Λατινοαμερικάνικες χώρες κ.λ.π.) είναι ψευδεπίγραφα "έθνη".
Φυλετική καθαρότης Για να εκπληρώσει το Έθνος τον φυσικό του προορισμό πρέπει να διατηρείται φυλετικά καθαρό. Η νόθευση οδηγεί σε ποιοτική μείωση της αξίας του Έθνους και της πολιτισμικής ικανότητος και δημιουργίας του. Για την προστασία του Ελληνισμού απαιτούνται άμεσα, α) Μεταρρύθμιση του Συντάγματος ώστε πρώτη συνταγματική αξία να είναι η προστασία της φυλετικής καθαρότητος του Ελληνικού Έθνους, β) Νομοθετική απαγόρευση όλων των μικτών γάμων, γ) Άμεση απέλαση όλων των μεταναστών νόμιμων και παράνομων και αφαίρεση της Ελληνικής Υπηκοότητος. από αλλογενείς που τυχόν της έχουν αποκτήσει καθ'οιοδήποτε τρόπο. Η Ελληνική υπηκοότητα πρέπει να απονέμεται μόνο σε Έλληνες στο Αίμα.
Αυθύπαρκτο της Ελληνικής Φυλής: Η Ελληνική Φυλή είναι αυτόχθων και αυθύπαρκτη. Οι Έλληνες δεν έχουν φυλετική συγγένεια με κανένα άλλο λαό. Δεν ανήκουν ούτε στην Αρία ούτε τη Σημιτική φυλή.
Ανήκουν απλά και μόνο στην Ελληνική Φυλή. Κάθε άλλη θεωρία είναι αντιεπιστημονική και αναληθής.

5) Εθνική Ανεξαρτησία. Άμεση αποχώρηση από ΕΟΚ και NATO. Καμμία παραχώρηση της Εθνικής μας κυριαρχίας σε οποιοδήποτε υπερεθνικό μόρφωμα. Σύναψη συμμαχιών κατά το συμφέρον του Ελληνισμού. Η Ελλάς δεν ανήκει ούτε στη Δύση ούτε στην Ανατολή. Ανήκει στους Έλληνες.

Β. Οικονομικοκοινωνική οργάνωση
1) Η Εθνικιστική κοσμοθεωρία είναι ιδεολογία αντιπλουτοκρατική.
Θεωρεί ότι θεμέλιο του Έθνους και ραχοκοκκαλιά του είναι οι εργαζόμενες τάξεις.
2) Στόχος κοινωνικός του Εθνικιστικού Κράτους είναι ο Κοινωνιστικός (Σοσιαλιστικός) μετασχηματισμός της κοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι:

α) Εθνικοποιούνται οι στρατηγικοί τομείς της οικονομίας ως και οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι πολυεθνικές, τα μονοπώλια και τα ολιγοπώλια. Οι μεγαλοκεφαλοκράτες απαλλοτριώνονται και παύουν να υπάρχουν σαν κοινωνική τάξη. β) Η μικρή και μεσαία ιδιοκτησία και οικονομική δραστηριότης παραμένουν ελεύθερες. Ωστόσο το Εθνικιστικό κράτος διατηρεί τη γενική διεύθυνση της Οικονομίας καθορίζει την οικονομική στρατηγική και ρυθμίζει τα θέματα ανταγωνισμού.
γ) Η αγροτική ιδιοκτησία παραμένει ελεύθερη έξω από κάθε έννοια εθνικοποίησης ή κολλεκτιβοποίησης.
Το κράτος ωστόσο πρέπει δια του αναδασμού να εξαφανίσει το χάσμα μεταξύ μεγαλο-τσιφλικιών και μικρών αγροτικών εκτάσεων. Επιδίωξη δημιουργίας βιώσιμων μονάδων του πρωτογενούς τομέα (γεωργοκτηνοτροφικές).

3) Άμεσος στόχος πρέπει να θεωρηθεί η θέσπιση αμέσως του κατώτατου (βασικού) μισθού στο ύψος των 250.000 δραχμών.
4) Η γιγάντωση του κράτους πρόνοιας και κατοχύρωση των πάσης φύσεως κοινωνικών παροχών. Υγιές Εθνικιστικό Συνδικαλιστικό και Συνεταιριστικό κίνημα.

Γ' ΝΟΜΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1) Αντικοινοβουλευτισμός: Το μελλοντικό Εθνικιστικό κράτος θα είναι  αντικοινοβουλευτικό. Θα καταργήσει την καταδυνάστευση του Πολίτη από την δικτατορία των κομμάτων.
Θεμέλια του πολιτικού Εθνικιστικού οικοδομήματος είναι:
α) Αποκέντρωση - Οργάνωση των κοινοτήτων. Κύτταρο της πολιτείας θα είναι οι κοινότητες των 10-20.000 ατόμων σε όλη την Επικράτεια. Αυτό θα επιτευχθεί με το διοικητικό διαχωρισμό των μεγάλων πόλεων και τη διοικητική ενοποίηση των μικρών κοινοτήτων. Οι κοινότητες μέσα από Λαϊκές συνελεύσεις θα εκλέγουν τον Αρχηγό και τους αντιπροσώπους της κοινότητας με βάση την αξία και όχι το ρουσφέτι. Λόγω του ολιγάριθμου των κοινοτικών πληθυσμών είναι σχετικά εύκολο να διακριθούν οι άξιοι. Αυτοί θα ασκούν τη διοίκηση της Κοινότητας σε συνδυασμό με τη Συνέλευση του Λαού της Κοινότητας για τα πολύ βασικά θέματα. Η δημαγωγία δε θα έχει θέσει εφόσον τα κόμματα θα καταργηθούν και έτσι εξ' αντικειμένου ουδείς θα προσβλέπει στο ρουσφέτι του κομματάρχη.

Συντεχνιακή Βουλή: Η Βουλή αυτή που θα είναι το Νομοθετικό όργανο του Εθνικιστικού Κράτους θα εκλέγεται από τους αντιπροσώπους των Κοινοτήτων σύμφωνα με την κοινωνική διαστρωμάτωση του πληθυσμού. Π.χ. 30% εργάτες κατά συνέπεια και 30% βουλευτές προερχόμενοι από την εργατική τάξη 20% αγρότες, κατά συνέπειαν 20% βουλευτές προερχόμενοι από την αγροτική τάξη και ούτω καθ'εξής. Παύει έτσι το νομοθετικό σώμα να είναι έκφραση της οικονομικής ολιγαρχίας και των λακέδων της.

Συμβούλιο των Αρίστων. Ένα 50μελές σώμα από άριστους πολίτες αποδεδειγμένου Πατριωτισμού και ικανοτήτων κατά τα πρότυπα της Πλατωνικής Πολιτείας το οποίο θα κυρώνει και θα γνωμοδοτεί κατά δεσμευτικό τρόπο επί των εθνικής σημασίας θεμάτων. Οι νόμοι που αφορούν τα θέματα αυτά θα πρέπει μετά την ψήφιση τους από τη Βουλή να τύχουν της δεσμευτικής κυρώσεως του Συμβουλίου των Αρίστων.

Εκτελεστική Εξουσία    
Το πολίτευμα του Εθνικιστικού Κράτους είναι Αβασίλευτο. Απορρίπτουμε το Βασιλευόμενο χαρακτήρα της πολιτείας .γιατί αυτός βασίζεται στη κληρονομικότητα και" όχι στην ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ που είναι η θεμελιώδης αρχή του Εθνικιστικού Δημοσίου Βίου. Την εκτελεστική εξουσία θα ασκεί ο Γενικός Κυβερνήτης της Χώρας μαζί με ένά 10μελές το πολύ Υπουργικό Συμβούλιο. Οι θεσμοί του Προέδρου και του Πρωθυπουργού καταρ­γούνται. Τον Γενικό Κυβερνήτη και τους Υπουργούς επιλέγει το Συμβούλιο των Αρίστων μέσα από τους ικανότερους πολίτες της χώρας. Η Κυβέρνηση αυτή ασκεί την εκτελεστική εξουσία από κοινού με το Συμβούλιο των Αρίστων και το Συμβούλιο των Γενικών Επιτελών των Ενόπλων Δυνάμεων όταν πρόκειται για θέματα Εξωτερικής πολιτικής και Εθνικής Αμύνης. Ο Γενικός Κυβερνήτης του Έθνους είναι το κυρίαρχο πρόσωπο της διακυβερνήσεως της χώρας πάντοτε δε για τη θέση αυτή πρέπει να επιλέγεται ο Άριστος των Ελλήνων.

5) ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
Το Σύνταγμα του Εθνικιστικού κράτους πρέπει να κατοχυρώνει αυτές τις βασικές αρχές. Θεμελιώδες άρθρο του πρέπει να είναι όχι πλέον η νεφελώδης προστασία της ανθρώπινης προσωπικότητας αλλά η προστασία της φυλετικής καθαρότητος και η προώθηση των Εθνικών Συμφερόντων.
Με συνταγματική διάταξη πρέπει να απαγορευτούν οι μικτοί γάμοι με αλλοφύλους.
Συνταγματικά επίσης πρέπει να εδραιώνεται η θέση της Ορθοδοξίας ως κρατούσης θρησκείας των Ελλήνων. ΕΠΙΜΕΤΡΟ: Σε ένα μελλοντικό Εθνικιστικό κράτος θα αναβαθμισθεί η αξία και κάποιων άλλων ζωτικών θεσμών όπως ο Στρατός, η Εκκλησία, η Παιδεία, η Δικαιοσύνη και η οικογένεια.
Για το καθένα απ' αυτόν όσον αφορά τη θέση τους στο μελλοντικό Εθνικιστικό κράτος όπως και για την οικονομική πολιτική του Εθνικιστικού Κράτους θα αναφερθούμε εκτενέστερα  σε προσεχές άρθρο μας.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εθνικιστική εφημερίδα 21ος ΑΙΩΝ τεύχος 22 έτος Β' τον Φεβρουάριο του 199621 σχόλια:

 1. παραγωγή j της ιδεολογίας που θα διέπουν τον οργανωμένο δημόσιο βίο του Λαού μας. Το j επισης να φυγει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Έχω κάποιες ενστάσεις:
  Δεν μπορείς να απαγορεύσεις όλους τους μεικτούς γάμους γιατί Έλληνες στο αίμα/καταγωγή είναι πολλοί βορειοηπειρώτες και βλάχοι της Αλβανίας που όμως λογίζονται ως Αλβανοί πολίτες.
  Το ίδιο με αρκετούς Μακεδόνες και Βλάχους που ζούνε στα Σκόπια, αρκετούς σαρακατσάνους στη Βουλγαρία και πάει λέγοντας.
  Να μη μιλήσω για τα εκατομμύρια Έλληνες που ζούνε στην Ιταλία κύριως στο νότο της(ούνα φάτσα ούνα ράτσα και τα σχόλια περιτεύουν) ή τα εκατομμύρια κρυπτοελλήνων-κρυπτοχριστιανών στην κατεχόμενη μικρά ασια, ποντος, ανατ.θράκη
  Ή τι κάνεις στην περίπτωση που κάποιος/-α θέλει να παντρευτεί μια Ελληνοαμερικανίδα/-ο ή ομογενή από Αυστραλία και λοιπές χώρες όπου είναι κατά 50% Έλληνας/ιδα γιατί ο ένας γονέας του δεν είναι Έλληνας;
  Για μένα αν ανήκει στη Λευκή Φυλή όπου ανήκουμε και εμείς οι Έλληνες συμφωνώ απολύτως αν και είμαι υπερμαχος του "παπούτσι από τον τόπο σου..."
  Αν όμως ο άλλος γονέας είναι μαύρος ή ασιάτης με μάτια σαύρας, σορρυ αλλά έχω πρόβλημα.Με λίγα λόγια τεστ DNA σε τέτοιες περιπτώσεις.

  Για την αποχώρηση από την τότε Ε.Ο.Κ. δηλαδή από την τώρα Ε.Ε. και Οικον.Ένωση εφόσον καταφέρουμε να έχουμε μια Μεγάλη Ελλάδα σε μια ελεύθερη Ευρώπη δεν βλέπω τον λόγο να φύγουμε.
  Ήδη οι ευρωπαίοι εθνικιστές/πατριώτες/ευρωσκεπτικιστές είναι το 25% πάνω κάτω σύμφωνα με τις τελευταίες ευρωεκλογές.Σύντομα θα είμαστε η πλειοψηφία και θα την κάνουμε Ευρώπη των Εθνών Της μαζί με την Ρωσία φυσικά.
  Αν όχι, τότε ναι να φύγουμε.

  Η εθνικοποίηση της οικονομίας είναι κάτι ανέφικτο και επικίνδυνο.
  Θα μας άρεσε εμάς οι όποιες επιχειρήσεις ελληνικές και του ιδιωτικού τομέα έχουμε σε βαλκανικές κυρίως χώρες να τις εθνικοποιήσουν οι εκεί γείτονες; όχι βέβαια.
  Πως θα κάνουμε(λέμε τώρα) το ίδιο σε ξένες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα; Το τι εμπάργκο των προιόντων μας θα φάμε κατακέφαλα από τους ξένους που θα έχουν τέτοιες επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν τολμώ ούτε να το σκεφτώ.Καλά για το εμπάργκο τους στο τουρισμό μας ούτε συζήτηση.
  Άλλοι είναι οι τρόποι και αυτοί είναι η τόνωση της ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ παραγωγής σε τρόφιμα και λοιπά προιόντα σε συνδιασμό με έξυπνα δασμολογικά μέτρα "εναντίον" των ξένων.

  Έστω η "εθνικοποίηση" αφορά μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις. Δηλαδή ένας Σκλαβενίτης π.χ. που είναι ελληνικότατη εταιρεία, απασχολει πολλές χιλιάδες εργαζομένους επειδή κάποιοι μισούνε τους εργατικούς και δουλευταράδες να την "εθνικοποιήσουν"...και να χρεωκοπήσει μέσα σε λίγους μήνες όπως πάμπολλες εταιρείες επί νδ το 70 και επι πασοκ το 80.
  Όχι ευχαριστώ. Τα είδαμε τα χάλια, την ανοργανωσιά, την απατεωνιά, την τεμπελιά, την κλεψιά του δημοσίου και των δημοσίων υπαλλήλων(όσων έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά)
  Αν δεν υπάρξουν εκατοντάδες χιλιάδες απολύσεις δημοσιών υπαλλήλων που έκλεψαν, τεμπέλιαζαν, μπήκαν με πλαστά πτυχία, είναι υπεράριθμοι και εταιρεία διαμάντι-που-όλα-δουλεύουν-ρολόι να την εθνικοποιήσεις σε ελάχιστες εβδομάδες οι υπάλληλοι της που θα έχουν ντυθεί τον μανδύα του δημοσίου υπαλλήλου θα τα έχουν κάνει μπάχαλο.Δυστυχώς.

  Και φυσικά να μην περιμένουμε κανέναν να επενδύσει χρήματα για να φτιάξει την επιχείρηση του στην Ελλάδα(για Έλληνες μιλάω) όταν θα έχει το φόβο να του την κατασχέσουν/"εθνικοποιήσουν".
  Α-υ-τ-ό λέγεται αυτοκτονική τάση και καταστροφή των Ελληνικών δυνατοτήτων εν τη γενέση τους.
  Φανταστείτε δηλαδή να μην είχαμε ποτέ Ελληνες όπως π.χ. ο Αριστοτέλης Ωννάσης! ! ! ΦΡΙΚΗ.
  Μόνο αν το δημόσιο γίνει ακριβώς όπως ο ιδιωτικός τομέας ή το αντίστροφο υπάρχει ελπίδα. Ή τέλος πάντων να είναι ακριβώς το ίδιο είτε δουλέυεις στο δημόσιο είτε δουλέυεις στον ιδιωτικό.Τι πιο έντιμο και σωστό και εθνικιστικό;
  Με απλά λόγια δηλαδή πρώτα να υπάρχει οργανόγραμμα εργασίας και κατανομή καθηκόντων στους εναπομείναντες δημοσίους υπαλλήλους και ποινικές κυρώσεις που θα εφαρμόζονται όταν παρανομούν γιατί και αυτές που είναι ήδη κρατικές επιχειρήσεις ή πρώην εθνικοποιημένες από την νουδουλα ή το πασοκ βλέπουμε τι χάλια έχουν.
  Δήμοι, νομαρχίες, εφορίες, πολεοδομίες είναι στην κορυφή της διαφθοράς και της δυσωδίας όχι επειδή είναι κρατικές(να είναι) αλλά επειδή είναι διεφθαρμένες ως το μεδούλι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φιλε asepites Να διευκρινησουμε αρχικα οτι το κειμενο ειναι προσωπικο αρθρο ανωνυμου {υπογραφει με το ψευδονυμο ΩΓΥΓΙΣ } δεν γνωριζουμε ποιος μπορει να ειναι και οπως θα ειδες ειναι γραμμενο πριν εικοσι περ.χρονια αρα οι οποιες απαντησεις απο τον συγγραφεα του κειμενου μαλλον δεν θα δωθουν..Οι ιδεολογικες και πολιτικες θεσεις που εκφραζουν διαχρονικα τα στελεχη του ΕΝ.Ε.Κ ειναι αυτες που ηταν επεξεργασμενες απο τις αρμοδιες διευθυνσεις και ηταν εγκεκριμενες απο τα συλλογικα του οργανα.Στο βιβλιο 'ΤΙΜΗ ΜΑΣ Η ΠΙΣΤΙΣ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ' εκδοσεις ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ ειναι καταχωρημενο το συνολο της ιδεολογιας του ΕΝ.Ε.Κ οπως αντιστοιχα στον ΚΟΙΝΟ ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΗ στην εττικετα ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ..Το συγκεκριμενο τωρα κειμενο σε μεγαλο ποσοστο εχει σωστες θεσεις,εχει ομως και καποιες..'γωνιες' που χωρανε συζητηση,ωστοσο η δικη σου οπτικη μεσα απο την οποια σχολιαζεις καποια σημεια δεν ειναι η οπτικη ενος εθνικιστη που επεμβαινει διορθωτικα αλλα μου θυμιζει περισσοτερο ατομο φιλελευθερων εως και νεοφιλελευθερων αντιληψεων {το ενα δεν γινεται, το αλλο δεν θα μας αφησουν..} τα γνωστα δηλαδη ΄'επιχειρηματα ' συντηρητικων και νεοφιλελευθερων κυκλων για να χειραγωγουν το...popolo..Ο εθνικισμος δεν θα ερθει για να μπαλωσει και να χαιδεψει το συστημα ως νεος διαχειριστης της εξουσιας ,αλλα να..γκρεμισει και να κτισει εναν καινουργιο κοσμο, με ενα διαφορετικο αξιακο προτυπο ,με αλλη κοσμοθεωρηση οπου ο ανθρωπος δεν θα ειναι το αντικειμενο αλλα το υποκειμενο της ιστοριας...Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ'

   Διαγραφή
  2. Σπύρο εξαρτάται με το ποιά θέματα λέω δεν γίνεται και γιατί.
   Επιχειρηματολογώ δηλαδή.
   Ναι, έχω απίστευτη απέχθεια προς το δημόσιο και τους δημοσίους υπαλλήλους αλλά προς θεού όχι όλους.Μόνο προς αυτούς που έχουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρω παραπάνω.
   Γιατί εγώ και εσύ τους πληρώνουμε.
   Το ίδιο και και με την εθνικοποίηση της οικονομίας.

   Όπως δεν θα ξαναπατήσω σε ένα φουρναράδικο αν μου δώσει μπαγιάτικο ψωμί ή μουχλιασμένη τυρόπιτα ή σε ένα ρουχάδικο αν το ρούχο διαλυθεί μετά από δυό φορές έτσι μου αρέσει να ενεργώ και με το δημόσιο.
   Στον ιδιωτικό τομέα θα σταματήσω να είμαι πελάτης του φούρναρη και μπορεί να φάει και καταγγελία και ακριβώς το ίδιο ΠΡΕΠΕΙ να κάνουν όλοι. Όπως και με τους δημοσίους υπαλλήλους που πληρώνονται από εμάς(φόρους μας)
   Το ότι είμαι κατά του(όποιου σάπιου) δημοσίου σε καμία περίπτωση δεν με κάνει νεοφιλελέυθερο και το αντίστροφο φυσικά.Δεν υπάρχει μόνο άσπρο μαύρο στη ζωή σωστά;

   Το ότι η όποια εθνικοποίηση επιχειρηθεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση θα αποτύχει παταγωδώς το επιχειρηματολογώ το γιατί.Γιατί η δομή του δημοσίου είναι απίστευτα άρρωστη.
   Εμείς θέλουμε ΠΑΡΑΓΩΓΗ για να είμαστε αυτάρκεις.
   Θέλουμε ΓΕΩΡΓΟΥΣ/ΑΓΡΟΤΕΣ που να παράγουν κάθε είδος ζαρζαβατικού/λαχανικού/οσπρίου/φρούτου που μπορεί να παράξει η ελληνική γη.Δηλαδή επιχειρηματίες αφού τέτοιοι είναι οι γεωργοί/αγρότες.
   Θέλουμε ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ, ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ για να παράγουν κάθε είδος κρέατος, αυγών, γάλατος, τυριών, κασεριών,μελιών που μπορούν να παραχθούν.Πάλι επιχειρηματίες θέλουμε αφού και αυτοί είναι υπάλληλοι του εαυτού τους.
   Αντίστοιχα θέλουμε Έλληνες να παράγουν είδη ένδυσης, υπόδησης, και 1002 άλλα της καθημερινής μας ζωής όπως και φυσικά και υπηρεσίες(τα γνωστά άυλα προιόντα).

   Τα έχω ζήσει από μέσα πολλά πράγματα(όπως ας πούμε τις γνωστές ε.α.ς.(ενώσεις αγροτικών συναιτερισμών) με τις απίστευτες λαμογιές, κλεψιές και τεμπελιές τους.Απλά ψάξε στο διαδίκτυο και θα δεις το πόσες έχουν κλείσει, πόσες χρωστάν τις μιχαλούς.

   Θέλω να ανήκουν στο κράτος τομείς που είναι απαραίτητοι για την ευημερία και ασφάλεια του αλλά όχι με αυτήν την ασυδοσία και κλεψιά.

   Όπως ποτέ δεν θα δούμε στο ταμείο ενός σουπερμαρκετ μία ταμία να τιμολογεί τα πράγματα μας, μια άλλη να μας δίνει τα ρέστα και μια τρίτη να μας βάζει τα ψώνια σε σακούλες και μια τέταρτη να μας τα κουβαλάει έτσι δεν θέλω να πληρώνω άμπαλους "ζωντανούς-νεκρούς" δημοσίους υπαλλήλους.
   Ο όποιος μου μισθός και οι όποιοι μου φόροι δεν θέλω να είναι χαμένα λεφτά ούτε προς το δημόσιο ούτε και προς τον ιδιωτικό τομέα.Δίκαια πράγματα.

   Οι πολλοί πλούσιοι ευεργέτες προύχοντες και πριν την Ελληνική Επανάσταση αλλά και μετά από αυτήν(οι καραβοκύρηδες της Χίου, της Ύδρας κλπ) ή οι πλούσιοι Ηπειρώτες έμποροι,οι Βλάχοι αλλά και άλλοι πολλοί δεν μπορεί να ήταν φιλελεύθεροι ή ακραιοφιλελεύθεροι έτσι δεν είναι;Έδωσαν πολλά στον Αγώνα-πολλοί και όλη την περιουσία τους-γιατί ΕΙΧΑΝ ΠΟΛΥ περιουσία να δώσουν.

   Διαγραφή
  3. Διαβασε παλι προσεχτικα στο κεφαλαιο Β.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ παραγρ.Α
   Ειναι ξεκαθαρα αυτα που γραφει και ενοει,σε ενα εθνικο κρατος η ιδιωτικη πρωτοβουλια και η επιχειρηματικοτητα ενθαρυνονται αλλα οχι η ασυδοσια του κερδους που οδηγει στην ασυδοσια του ατομου..εσυ οπως τα εμφανιζεις ειναι σαν να καταλαβες οτι θα εθνικοποιουντε τα..'super market' και τα 'μαναβικα' ελεος??

   Διαγραφή
 3. Σπύρο προσεκτικά το διάβασα το άρθρο και το ξαναδιάβασα μετά την προτροπή σου.
  "...Εθνικοποιούνται οι στρατηγικοί τομείς της οικονομίας ως και οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι πολυεθνικές, τα μονοπώλια και τα ολιγοπώλια..."
  Ως και οι μεγάλες επιχειρήσεις -->δεν είναι μεγάλη επιχείρηση ο Σκλαβενίτης εφόσον έχει πολλές χιλιάδες εργαζομένους και τζίρο δις€ ή ο ΑΒ Βασιλόπουλος που έχει 10.000 εργαζομένους;
  Εγώ αυτό κατάλαβα.
  Άλλη μεγάλη επιχείρηση είναι η Agean Airlines με χιλιάδες εργαζομένους και αυτή και ελληνική εννοείται.
  Και ταυτόχρονα θυμίζω την παλε ποτέ κρατική Ολυμπιακή που τα τεράστια χρέη της έπρεπε να τα πληρώνουμε εμείς οι εργαζόμενοι με τους φόρους μας.

  Γιατί αν πιάσουμε και το "εθνικοποιούνται οι πολυεθνικές" έχουμε και πολλές ελληνικές επιχειρήσεις/εταιρείες που έχουν υποκαταστήματα σε άλλες χώρες, άρα είναι πολυεθνικές.
  Αφού αποσαφηνίστηκε εγώ είμαι καλυμμένος αλλά και όσοι διαβάσουν το άρθρο πιστεύω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ....Οταν μια επιχειρηση των μεγεθων που αναφερεις λειτουργει προς οφελος του εθνους και δεν εχει εμπλοκη σε χειραφετηση της πολιτικης της πατριδας με ιδιοτελεις σκοπους γιατι να υπαρχει θεμα? Οσο για ελληνικες επιχειρησεις σε αλλες χωρες ειναι προβλημα της εκαστοτε χωρας να κρινει αν μια επιχειρηση αλλου κρατους λειτουργει νομιμα και οχι εις βαρος της οικονομικα η πολιτικα και να αποφασισει την παραμονη της η οχι,δηλαδη η..SIEMENS θα επρεπε να βρισκεται ακομη στην Ελλαδα με τις οικονομικοπολιτικες διαπλοκες της?Αυτα ομως ειναι οι προεκτασεις του νεοφιλελευθερισμου και της παγκοσμιοποιησης που αποτελουν μαζι με το παγκοσμιοποιημενο τραπεζικο τοκογλυφικο συστημα την εμπροσθοφυλακη του Σιωνιστικου διευθυντηριου! !

   Διαγραφή
 4. φανταζομαι οτι ο κ.Σπυρος εννοουσε ρευμα και νερο και οχι τον Σκλαβενιτη. Περαν της ιδιωτικοποιησης ή της κρατικοποιησης υπαρχει και η κοινωνικοποιηση. Αν και εφοσον ζουμε σε κοινοτητες (μιλαμε για σαρωτικες αλλαγες ομως του κρατους) μπορουμε κατι να ανηκει στο συνολο της κοινοτητας. Υπαρχουν και οι συναιτεριστικοι θεσμοι, που παραγουν οσα χρειαζεται η κοινωνια χωρις το κερδος. Ειναι παλι κατι σαν κοινωνικοποιηση . Ετσι δεν ανηκουν στο κρατος αρα δεν υπαρχει ψηλη φορολογια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προφανως Μαριε και δεν ενοουσα τον..Σκλαβενιτη, ειδικα μια τετοια ιστορικη ελληνικη επιχειρηση οσο για τα υπολοιπα που γραφεις συμφωνω, μιλαμε οντως για εναν αλλο κοσμο, αλλο αξιακο προτυπο,το κερδος παντα θα υπαρχει σημασια εχει αυτη η υπεραξια να κατευθυνεται προς οφελος της κοινωνιας και του εθνους χωρις να γινεται αυτοσκοπος,πραγματικη αξια ειναι ο πολιτισμος που δημιουργει ενα εθνος,αυτος ειναι σκοπος ζωης,αυτος ειναι ο προορισμος των ελληνων..απο αυτο τον σκοπο φροντισαν να μας εκτροχιασουν..

   Διαγραφή
 5. Ακριβώς. Το κέρδος δεν πρέπει να είναι ιδιωτικό και μόνο, αλλά να διαχέεται στην κοινωνία και το έθνος. Κατά τη γνώμη μου με τις κοινωνικοποιήσεις ή τους συναιτεριστικούς θεσμούς, όσο δύναται να τους εφαρμόσουμε το κέρδος διανέμεται και αναδιανέμεται αυτόματα στην κοινωνία, χωρίς να χρειαστεί να το διανέμει το κράτος, ενδεχομένως ανισομερώς εξυπηρετώντας ορισμένους και δημιουργώντας μεγαλοκεφαλαιοκράτες. Επίσης το έθνος, πέραν από τα γνωστά, όμαιμον, ομότροπο, ομόθρησκον, ομόγλωσσον , είναι και άτομα που έχουν κοινή μοίρα. Η ύπαρξη κοινής μοίρας δηλώνει ότι υπάρχουν και κοινές ανάγκες κι αν υπάρχουν κοινές ανάγκες πρέπει να υπάρχει και κοινό ψωμί (δηλαδή κοινοί πόροι που να καλύπτουν τις κοινές ανάγκες). Κοινό ψωμί σημαίνει ότι η γη, τα μεταλλεύματα και οι ενεργειακοί της πόροι είναι περιουσία όλου του λαού, δηλαδή ολόκληρου του έθνους. Αυτή είναι η σημασία της παραπλανητικής Μαρξιστικής έκφρασης: ‘ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής’. Καμία τάξη, ούτε καν η εργατική, δεν πρέπει να έχει στην ιδιοκτησία της τα μέσα παραγωγής. Ιδιοκτήτης είναι το έθνος ως σύνολο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Από κει και πέρα πρέπει να βρούμε τα στάδια για να φτάσουμε ως εκεί. Επανάσταση που να τα φέρει από τη μια στιγμή στην άλλη δεν γίνεται, ούτε έχουμε δυνάμεις να αλλάξουμε το σύστημα. Είμαι πολύ ρεαλιστής, για να πιστεύω σε αυτά. Ως εκ τούτου πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες υποχωρήσεις ούτως ώστε να δώσεις λίγα για να πετύχεις άλλα λίγα. Σταδιακά θα πρέπει να γίνουν όλα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εισαι ρεαλιστης,δηλαδη αποδεχεσαι αυτο που υπαρχει σημερα? Ο επαναστατης ομως ειναι ξεχωριστη φυση, θελει να αλλαξει τον κοσμο,οραματιζεται αλλες αξιες και αυτα μονο ...ρεαλιστικα δεν μπορει να ειναι,σου πρωτεινω να διαβασεις Περικλη Γιαννοπουλο,βεβαια για τον σκοπο αυτο [του επαναστατη] δεν ειναι ολοι φτιαγμενοι,εμενα απλα μου δειχνεις τετοια στοιχεια αλλα αυτο θα το δειξει η ζωη,,θα χαρω να σε δω απο κοντα.

   Διαγραφή
 7. Οχι δεν ειπα αυτο. Δεν αποδεχομαι το σημερινο καθεστως. Λεω οτι αυτο το καθεστως δεν ανατρεπεται μεσα σε μια νυκτα, αλλα μονο με στρατηγικες και πολλες διεργασιες, τεχνασματα ή οτιδηποτε αλλο μπορει καποιος να το ονομασει. Τις επαναστάσεις τις προετοιμάζουν οι μεγαλοφυείς, τις πραγματοποιούν οι φανατικοί, αλλά τις εκμεταλλεύονται τα αποβράσματα της κοινωνίας. Με υπομονη, και οχι με παρορμητισμο, με λογικη και με ρεαλισμο ή στρατηγικη θα το ελεγε αλλος, μπορουμε να κερδισουμε σταδιακα πολλα. Υπαρχουν πολλων λογιων επαναστασεις. Επαναστασεις τυφλες κ παρορμητικες αλλα και επαναστασεις οπου επιτυγχανουν τον σκοπο τους αθορυβα εχοντας σαπισει εκ των εσσω ενα συστημα. Καποιοι μπορεσαν να επικρατησουν διχως εχοντας εναν φιλοσοφο ή εναν ηρωα στην ιστορια...και ομως νικησαν..με υπομονη, σχεδιασμο κτλ . Εμεις εχουμε πολλες αξιες να προσφερουμε..και οντας σε μειονεκτικη και αδυναμη θεση θελουμε υπομονη και ρεαλισμο για να παμε βημα βημα προς την ανατροπη του σημερινου καθεστωτος. Και εγω θα ηθελα αλλα δεν ξερω αν το επιτρεπουν οι συνθηκες να σας δω :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ειναι καλο να ξεφυγουμε απο τα τετριμμενα, να σκεφτουμε και με νεους τροπους. Εγω προτεινω αλλους τροπους σκεψεις και για αυτο φαινονται παραξενοι...γιατι συνηθισαμε να ακουμε τα τετριμμενα. Σεβαστος και ο Γιαννοπουλος...αλλα ο Παλαμας διαφωνουσε μαζι του εν πολλοις γιατι ηταν ρομαντικος και δεν δομουσε την στρατηγικη του. Αλλα περαν αυτου, για καθε Περικλη Γιαννοπουλο...και καθε προγονο μας, που μας διδαξε κατι..και ειναι καλο να το ακολουθουμε...εγω απαντω με το Ἄμμες δὲ γ' ἐσόμεθα πολλῶ κάρρονες, αφου πρεπει να γινουμε καλυτεροι απο τους προγονους μας. Ομως μπορω να ακολουθησω και το διδαγμα των Ομηρικων επων. Ο Οδυσσεας μεταμφιεστηκε, εισηλθε μεσα, εκανε υπομονη και αντεδρασε ΜΟΝΟ οταν ειχε το απολυτο της νικης. Μια σωστη και συγκροτημενη επανασταση. ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ, ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΣΤΕΙΡΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ. Αντι-νοος. ευρυ-μαχος, αμφι-νομος, αγε-λαος. Υπομονη, λογικη, σχεδιασμος και κτυπημα ΜΟΝΟ οταν ειμαστε σιγουροι. Αυτο ειναι επανασταση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ' Aδυνατον να βαδισεται εμπρος διχως να υπαρξει ΝΕΟΝ ΠΝΕΥΜΑ,ΝΕΟ ΙΔΑΝΙΚΟ, ΝΕΑ ΠΙΣΤΙς, ΝΕΑ ΣΗΜΑΙΑ...' 'Βαθυτατη ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ συνεπαγουσα και. ΒΑΘΥΤΑΤΗΝ ΗΘΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ. ητοι.επαναστασις ΑΤΟΜΙΚΗ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ,ΠΟΛΙΤΙΚΗ,ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ,ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ,ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΚΗ.Περ.Γιαννοπουλος. Ο Π. Γιαννοπουλος δεν ηταν πολιτικος, ηταν διανοητης και οντως βαθεια συναισθηματικος,ενας πραγματικος "προφητης" του νεου ελληνισμου,γι' αυτο και εφυγε με τον τροπο που εφυγε..δεν θα κριθει λοιπον παρα σαν τετοιος,αυτη ειναι η αλυσσιδα της ζωης,εκεινος τα ενοιωσε,τα διατυπωσε και η τελευταια πραξη της ζωης του ηταν το δικο του μηνυμα αγωνιστικης και εθνικης αφυπνισης του ελληνισμου το τιμημα της ιδιας του της ζωης!!

   Διαγραφή
 9. Ο Περικλης Γιαννοπουλος κρινεται ως διανοητης και ειναι μοναδικος και τελειος, αλλα εγω σκεφτομαι ως πολιτικος και τα εξηγησα πιο πανω. Δεν ειμαι μονο βαθεια συναισθηματικος, αλλα και βαθεια λογικος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Περαν αυτου , πρεπει να ειμαστε ενωμενοι και αγαπημενοι. Να εχουμε ευήκοα ωτα και να ειμαστε σε θεση να ακουσουμε νεες σκεψεις, για το καλο του Εθνους. Να μην τις απορρίπτουμε γιατί δεν είναι οι συνηθισμενες ή γιατι διαφερουν με τα δικα μας εν μερει πιστευω. Αλλη σκεψη εχω εγω, αλλη εσεις, αλλη ο φιλος asepites, αλλη ο καθε ενας. Ολους θελω να τους ακουσω ως ισοτιμους, χωρις να τους αποπαρω. Απο εκει που δεν το περιμενεις θα ακουσεις κατι το θετικο και το εξυπνο...το οποιο ισως να μην ειναι το "συνηθες" με βαση τις εως τωρα πρακτικες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνω,αυτο πρεπει να ισχυει απο ολλες τις πλευρες . οσο για τον Κ.ΠΑΛΑΜΑ στους 'ΒΩΜΟΥΣ' 1915 οταν 'εφυγε' ο Π.Γιαννοπουλος εγραψε τον δικο του υμνο 'Παει κι ο αντινοος εφηβος κι ο λαμπρος που ζουσε με το οραμα ημεροφαντον αναστασης ως περα μιας ομορφιας ελληνισσας,απανου απο τα λογια...κ.λ.π.

   Διαγραφή
 12. Εννοειται απο ολες τις πλευρες. Ομως δεν πρεπε να θελουμε να αναπαραγουμε στους νεους τους ευατους μας..να μην αντικατοπτριζονται οι ιδιες σκεψεις και τεχνικες μα κατι νεο. Οτι ειπε ομορφα λογια δεν αναιρει οτι τον εκρινε και για τις αποψεις του για την Ευρωπη..λεγοντας οτι η Ελλαδα χωρις Ευρωπη δε γινεται..οτι αλλο πλεον οι φραγκολεβαντικοι και αλλο οι Ευρωπαιοι, οτι το ταιρι της Ελενης ειναι ο Φαουστ κλπ κλπ ερχομενος σε διαφωνια με τον ρομαντικο Γιαννοπουλο, ο Παλαμας προτασσε τη λογικη..και εγω προτιμω τον Παλαμα οσο και αν αγαπω και τους δυο εξισου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π