Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα που οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

Ας μιλήσουμε για τον Μεταξά.Με αφορμή μια διπλή επέτειο, την γέννηση του εθνικού μας κυβερνήτη Ιωάννη Μεταξά στις 12 Απριλίου του 1871 αλλά και την ανάληψη του χρίσματος του πρωθυπουργού της Ελλάδος στις 13 Απριλίου 1936 αναρτούμε ένα άρθρο που παρουσιάζει ένα μικρό μέρος του έργου του.

Γράφει η
Κατερίνα Α.

Ας μάθουμε για τη "δικτατορία" του. Ας κά­νουμε ένα μικρό πολιτικό μνημόσυνο, αποκαθιστώ­ντας την αλήθεια, ήδη πέρασαν 54 ολόκληρα χρόνια από το θάνατο του (29 Ιανουαρίου 1941).
Την ιστορία την έγραφε μόνος του με την προσωπικότητα του.
Την Ιστορία μας τη διδάσκουν κι εκείνον τον παρουσιάζουν σαν ένα "διακεκριμένο" Δικτάτορα. Επειδή, όμως, η υποκει­μενικότητα αυτής τον αδικεί, θεωρώ ωφέλιμη την παρουσίαση ενός μέρους του έργου προς αποκα­τάσταση της αλήθειας.
Ο Ιωάννης Μεταξάς, αρχηγός του κόμματος των 7 βουλευτών, στις 13 Απριλίου 1936, πήρε και το χρίσμα του Πρωθυπουργού. Παρουσιάστηκε στη Βουλή στις 25/4/1936 και διάβασε τις προγραμματικές του δηλώσεις.
Παρ' όλη τη δυσαρέσκεια των αντι­πάλων του η Βουλή ψήφισε (241 υπέρ της κυβέρνησης, 16 κατά και 4 αποχές) και η κυβέρνηση Μεταξά είχε κερδίσει την πρώτη μεγάλη μάχη της. Ο Ιωάννης Μεταξάς, όμως, την 4η Αυγούστου 1936 "έχοντος την έγκρισιν του Βασιλέως διέλυσε τη Βουλή κι ανέστειλε την ισχύ ορι­σμένων διατάξεων του Συντάγματος, εγκαθιδρύσας πολίτευμα δικτατορικόν.
Το πολίτευμα τούτο ίσχυε μέχρι της εισβολής των Γερμανών (7 Απριλίου 1941), (ΗΛΙΟΣΤόμος 7).
Ας διαβάσουμε κι ας κρίνουμε λοιπόν το "δικτα­τορικό " του έργο. Λόγω πε­ριορισμού του χώρου δεν μπορώ να αντιπαραθέσω το έργο ενός "δημοκράτη". Ας είναι.
12/8/36: Νέος νόμος για το σχήμα, την τιμή και την πώληση των εφημερίδων. 

4/9/36: Δημιουργείται Υφυπουργείο Τύπου και Τουρισμού, μεαρμοδιότητες την οργάνωση του τουρισμού και την εποπτεία του τύπου. 

15/9/36: Ιδρύεται Εθνι­κός Παμφοαπικός Σύλλογος, ο οποίος θα περιλάβει στα μέλη του και όλους τους σπουδαστές των ανώτερων σχολών. 

18/9/36: Καθιερώνεται, με Αναγκαστικό Νόμο, η διαθεσιμότητα των δημοσίων λειτουργών, ο τρόπος των μεταθέσεων, οι μετατάξεις και το ασυμβίβαστο του έργου τους.

23/10/36:   Γεωτρήσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη γαι την ανακάλυψη   πετρε­λαιοφόρων πηγών. 

26/10/36:
Αποφυλακίζονται οι κρατού­μενοι για χρέη μέχρι 1000 ΔΡΧ·

30/10/36: Το Πυροσβεστι­κό σώμα επεκτείνεται και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος.

9/12/36: Αποφασίστηκε η ίδρυση ομοσπονδίας όλων των βιοτεχνών. 

10/12/36: Παραχωρείται το γήπεδο του αθλητικού συλλόγου
"Αρης" για μόνιμη εγκατάσταση της Εκθεσης Θεσσαλονίκης. 

25/12/36: Ιδρύεται οικονομική αστυνομία για τη δίωξη του λαθρεμπορίου και την πάταξη της φοροδιαφυγής.

9/1/37: Αρχίζουν τα μαθήματα της Ελεύθερης Σχολής
Κοινωνικής Πρόνοιας. 

17/1/37:     Με αναγκαστικό νόμο καθορίζεται ο τρόπος απονομής σεβασμού προςτη σημαία και τα εθνικά σύμ­βολα.

6/2/37: Το κράτος αναλαμβάνει την εκμετάλλευση διαφόρων υπεραστικών λεωφοριακών γραμμών. Τα αυτ/τα των γραμμών αυτών θα υπάγονται στους κρα­τικούς σιδηροδρόμους. 

27/12/37: Μέτρα της κυβέρνησης υπέρ των σταφιδοπαραγωγών. Ενισχ­ύεται ο ΑΣΟ κι απαγορεύεται η επέκταση των φυτειών. 

4/3/37: Αρχίζει η εφαρ­μογή του θεσμού των κοι­νωνικών ασφαλίσεων, στην Αθήνα, Θεσ/κη και στον Πειραιά.

24/3/37: Μετα διαθέσιμα των νομικών προσώπων η κυβέρνηση αποφάσισε την εκτέλεση διαφόρων παραγωγικών έργων. 

30/3/37: Συνεχίζονται οι εισφορές ιδιωτών και φορέων υπέρ της αεροπορίας. Αρχίζει η περιοδεία του Πρωθυπουργού σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος.

2/4/37:      Καθιερώνεται η 1η Μαίου ως γιορτή της εργασίας. Αλλα μέτρα για την ολοκλήρωση της κοινωνικής και εργατικής πολιτικής. 

10/2/37: Ο Πρωθυπουργός Μεταξάς διευκρινίζει ότι μετά τη μεταβολή της 4ης Αυγούστου δεν υπάρχει λόγος να εκφωνούνται πολιτικοί λόγοι. Θα εκτίθεται όμως στο λαό το έργο της Εθνικής Κυβέρνησης. 

20/4/37: Θα κατασκευαστεί πλωτή δεξαμενή στη Σύρο για την εξυπηρέτηση της εμπορικής ναυτιλίας. 

26/4/37:     Οργανώνεται το μεγάλο λαχείο με την επωνυμία "εθνικό λαχείο".

2/5/37:      Συνιστάται τα­μείο ασφάλισης εμπόρων. Ορίστηκε το πρώτο   διοι­κητικό συμβούλιο. 

14/5/37:     Ηλεκτροκινείται ο σιδηρόδρομος Κηφισιάς, με απλή στρωτή γραμμή. Στις διαβάσεις θα κατα­σκευασθούν γέφυρες. 

13/6/37:     Εγιναν τα εγκαίνια της γεωργικής έκθεσης Ζαππείου.
Αφάνταστη ποικιλία εκθε­μάτων από όλη την Ελλάδα. 

28/6/37: Άρχισε τις εργασίες του το Συνέδριο της Συνομοσπονδίας Πολυτέ­κνων.

30/6/37: Χορηγείται δά­νειο στο Δήμο Αθηναίων, ύψους 55 εκατ. για την ανέγερση της νέας λαχαναγοράς στο Ρουφ. 

6/7/37: Η Γενική Συνο­μοσπονδία Εργατών Ελλά­δος ζητεί από
την Κυβέρνηση να καθιερωθεί η 4η Αυγούστου ως εθνική εορτή και αργία. 

9/7/37: Το Υπουργείο Γεωργίας απαγόρευσε τη χορήγηση αδειών στους δασικούς υπαλλήλους, κατά το θέρος, εξαιτίας του κινδύνου πυρκαγιών. 

4/8/37: Ενθουσιώδης ο εορτασμόςτης επετείου της 4ης Αυγούστου τόσο την πρωτεύουσα όσο και στις επαρχίες. Με την ευκαιρία αυτή έγιναν και τα εγκαίνια του ανακαινισθέντος Δημο­τικού Μεγάρου Αθηνών. 

25/8/37: Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας συστάθηκαν γραφεία εύρε­σης εργασίας σε διάφορες μεγάλες πόλεις της χώρας. 

27/9/37: Από τη   15η Νοεμβρίου αρχίζει η τακτική λειτουργία του Οργανισμού Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

10/10/37: Αναδιοργανώνεται επί νέων βάσεων η Πάντειος Σχο­λή. Εξομοιώνεται με τα Πανεπιστήμια. 

23/10/37: Ιδρύεται Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη στην Ηπειρο, η οποία θα διοικείται από 7μελές διοικ. συμ­βούλιο. 

19/11/37:Αναδιοργανώνονται οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες και ιδρύονται νέα τμή­ματα στην Τρίπολη και στα Γιάννενα.

27/11/37: Αρχίζει στον Πειραιά τις εργασίες του το Εθνικό Πανεργατικό Συνέδριο, με συμμετοχή 150 αντιπρο­σώπων όλων των εργατικών οργανώσεων της χώρας.

23/12/37: Καταρτίζονται  τα νομοσχέδια, τα σχετικά με την οργάνωση της νεολαίας επί εθνικών βάσεων.

28/12/37: Πλησιάζουν στο τέλος οι εργασίες για την εγκατάσταση του ραδιοφωνικού σταθμού στα Λιόσια, ενώ διαρρυθμίζεται μια αίθουσα στο Ζάππειο, που θα χρησιμοποιηθεί ως "στούντιο".

31/12/37: Ορκίστηκε στο προαύλιο των Παλαιών Ανακτόρων η πρώτη φά­λαγγα της Εθνικής Νεο­λαίας.

14/1/1938: Αρχισε η λει­τουργία των μαθητικών συσσπίωνστα
Δημοτικά σχολεία της χώρας.

1 /2/38: Αρχισε η ασύρ­ματη επικοινωνία με την Κρήτη, με αντίτιμο μία δραχμή κατά λέξη. 9/3/38: Ιδρύονται δη­μόσια νοσηλευτικά ιδρύ­ματα στην Νάουσα, στην Ξάνθη, στο Βαθύ Σάμου και τη Λαμία.

22/3/38:     Με Β .Δ. εγκρί­νεται η σύσταση και η λεπουργίαγενικών φιλόπτωχων ταμείων στις έδρεςτων Μητροπόλεων. 

6/4/38:Ανακαλύφθηκαν ραδιε­νεργές πηγές στα Καμένα Βούρλα με ραδιενέργεια μεγαλύτερη από 230 μονάδες Μ ACHE, γεγονός που τις κατατάσσει στις καλύτερες της Ευρώπης. 

20/4/38:     Καθιερώνεται ο θεσμός της Αγροτικής Ασφάλειας σε ολόκληρη τη χώρα, για την πρόληψη και την καταστολή των αγρο­τικών αδικημάτων.

7/5/38:      Διαλύονται 30 αστικοί συνεταιρισμοί γιατί δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του νόμου περί συνεταιρισμών. 

21/5/38:     Αρχίζει επίσημα η λειτουργία του ραδιο­φωνικού σταθμού Αθηνών.

20/8/38:     Ο Ελληνικός Στρατός εισήλθε στην αφο­πλισμένη ζώνη της Δυτικής Θράκης, η δε Αλεξαν­δρούπολη ορίσθηκε ως έδρα Σώματος Στρατού. 

25/8/38:     Δύο μεγάλες οτομοτρίς θα εξυπηρετούν την Σιδηροδρομική συγκοι­νωνία μεταξύ Βόλου και Λάρισας.

18/9/38:     Επεκτείνεται η μηχανική καλλιέργεια κατα τις αροτριώσεις σε πολλές περιφέρειες της χώρας. 

30/9/38: Για την ανά­πτυξη του ελληνικού του­ρισμού ιδρύεται
Ελληνικό Τουριστικό Γραφείο στο Λονδίνο. 

1/10/38: Εγιναν τα εγ­καίνια της Σχολής αξιω­ματικών του Σώματος της Αστυνομίας Πόλεων. 

4/10/38: Οργανώνεται πλήρως η τροχαία κίνησης στην πρωτεύουσα, για να βαδίζουν καλά οι πολίτες και να οδηγούν καλά οι οδηγοί. 

7/11/38: Εγιναν τα εγκαί­νια της Ζωσημαίας Παιδα­γωγικής Ακαδημίας και της Ζωσημαίας Βιβλιοθήκης στα Γιάννενα.

30/11/38: Αρχίζει η πλή­ρης ιατρική περίθαλψη των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ. Προσλαμβάνονται οι απαραίτητοι γιατροί. 

7/12/38: Γίνονται 12 οι Νομαρχίες του Κράτους. Συνίσταται δε σε κάθε μία από αυτές και έδρα γενικής Γραμματείας.

13/1/1939: Ημικρατικοποιείται το θέατρο Κοτο­πούλη, ως επιβράβευση της μεγάλης προσφοράς της ηθοποιού στη θεατρική τέχνη. 

21/1/39: Συνεχίζεται η επιτυχία και επεκτείνεται η εξόρμηση για την ανάπτυξη του πρασίνου στην πρωτεύουσα και σε άλλες πόλεις της Χώρας.

26/1/39: Ιδρύονται αντι­καρκινικοί κοινωνικοί σύνδε­σμοι σε διάφορες πόλεις της Χώρας.

31/1/39: Δημοσιεύθηκε ο ειδικός κανονισμός της ανώτατης σχολής καλών τεχνών.

9/3/39: Εγιναν τα εγκαίνια του Ινστιτούτου Χημείας και Γεωργίας, που ίδρυσε η Ελληνική Εταιρεία Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων. 

19/3/39: Καθορίζονται ζώνες για την εγκατάσταση των νέων βιομηχανιών στην περιφέρεια Αττικής. Καθ­ιερώνεται δεκαήμερο φθή­νιας για την εξυπηρέτηση τόσο των καταναλωτών, όσο και των εμπόρων. 

26/3/39: Απαγορεύτηκε το κυνήγι σε μεγάλες δασικές εκτάσεις,για να πολλαπλ­ασιαστούν τα σπάνια θηράματα.

8/6/39: Καταργούνται όλα τα οχτατάξια σχολεία
από το προσεχές έτος, ιδρύ­ονται εξατάξια Γυμνάσια. 

18/6/39:Η υπάρχουσα ποσότητα χρυσού στο Γαλλικό ποταμό είναι εκμεταλλεύσιμη. Διαπιστώσειςτων ειδικών. Συνεχίζονται και οι έρευνες για την ανακάλυψη πετρε­λαίου στην Ηπειρο. 

27/6/39: Εξετάζεται το θέμα της σύνταξηςτης νέας γραμματικής της ελληνικής γλώσσας. Στην επιτροπή μετέχει και ο Μ. Τρια­νταφυλλίδης.

16/7/39: Θα βραβεύο­νται οι προοδευτικοί Γεωργοί με μετάλλιο γεωργικής αξί­ας, για την συμβολή τους στην ανάπτυξη της Γεω­ργίας.

18/7/39: Ολοι οι κάτοχοι ραδιοφώνων υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετική δήλωση στο υφυπουργείο Τύπου και Τουρισμού. 

3/8/39: Θα εκτοπίζονται τα επικίνδυνα για την δημόσια υγεία άτομα, καθώς και οι ύποπτοι για παράβαση του νόμου.

7/8/39: Ειδική μέριμνα για την αναστύλωση του ναού Αγίου Δημητρίου Θεσ/κης και για τη συντήρηση των άλλων βυζαντινών μνημείων της πόλης.

9/9/39:      Συνίσταται η με φειδώ κατανάλωση του ψωμιού και η αποφυγή κάθε σπατάλης ενώ εντείνεται και η καλλιέργεια της γης. 

12/10/39: Περατώθηκαν οι εργασίες αναστήλωσης του ναού της Απτέρου Νίκης.

13/10/39: Το αεροπορικό σώμα αποκτά δικό του Μετοχικό Ταμείο, με έδρατην Αθήνα.

9/11/39: Σοβαροί περιο­ρισμοί στην ανοικοδόμηση για την εξοικονόμηση σιδήρου, του οποίου η έλλειψη είναι αισθητή.

16/11/39: Ιδρύεται στην Αθήνα "Εθνική Ακαδημία Σωματικής Αγωγής" για τη θεωρητική και πρακτική μόρφωση των καθηγητών και καθηγητριών της σωματικής αγωγής.

23/1/40: Αρχίζει η κατα­σκευή των μεγάλων έργων του αποχετευτικού αγωγού της πρωτεύουσας. 

19/2/40: Αυτοκινητιστής τροχαίας, με μεγάφωνο, δίνει οδηγίες στους πεζούς πως να περπατούν στους κεντρικούς δρόμους.

28/2/40: Εγιναν τα εγκαί­νια δύο σταθμών ασυρμάτου με το εξωτερικό, στο Χαρβάτι και τη Λούτσα. 16/3/40: Η Ελλάδα απο­κτά αστικό κώδικα. Κυρώθηκε ο σχετικός νόμος. Μεγάλη η σημασία του σπουδαίου αυτού έργου.

27/3/40: Ιδρύθηκαν δύο ελληνικά κινηματογραφικά στούντιο:
"Σκούρας φιλμ" και "Αθήνα φιλμ".

28/3/40: Θεμελιώθηκαν οι μόνιμες εκγαταοτάσεις της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσα­λονίκης στο παραχωρηθέν οικόπεδο της.

30/3/40: Νέες φορολογίες επιβάλλονται με τον προϋπολογισμό του κράτους του 1940-41. Γίνεται το παν για την άμυνα της χώρας. 

13/4/40: Αρχίζει έντονος ο ανθελονοσιακός αγώνας. Ιδρύονται νέες επιθεωρήσεις και πειραματικοί σταθμοί ανά το κράτος.

8/5/40: Εγκαινιάστηκε η νεοκατασκευασθείσα γέφυρα στο Νέστο Ποταμό, καθώς και η σιδηροδρομική γραμμή Μύρρινας - Τσάγεζι. 

26/5/40: Θεμελιώθηκε το νέο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο,παρά το Γηρο­κομείο.

30/6/40:    Αρχισαν    οι εργασίες της δεύτερης τα­κτικής γενικής συνελεύσεως της Εθνικής Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών. Λόγος του Πρωθυπουργού. Αρχίζουν στη Δράμα οι IE' Πανθρακικοί Αγώνες, παρου­σία εκπροσώπων της κυβέρνησης.

19/8/40: Αυθόρμητοι λα­ϊκοί έρανοι για την ανα­πλήρωση της "Ελλης". 

26/8/40: Αρχισε η κατε­δάφιση του κτιρίου του Δημοτικού Θεάτρου. Στη θέση του θα ανεγερθεί το μέγαρο των Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων.

3/9/40:      Ο Σοφ. Βενι­ζέλος, με δηλώσεις τους προς τις ελληνικές εφη μερίδες της Αμερικής "Ατλαντίς" και "Εθνικός Κήρυξ" αναφέρει ότι τάσσεται   ανεπιφύλακτα στη διάθεση της ελληνικής κυβέρνησης, χάριν της εθνικής ενότητας. 

14/9/40:     Κινητή έκθεση του έργου της πρώτης, τετραετρίας της εθνικής κυβέρνησης περιοδεύει σε ολόκληρη τη χώρα.

19/9/40:     Ανακαλύφθηκε προϊστορική λιμναία πόλη, αναγόμενη   σε   εποχή παλιότερη του 2000 π.Χ. στη λίμνη της Καστοριάς. 

1/11/40:     Εκκληση της "Φανέλας του στρατιώτου" για την αποστολή δεμάτων με ρουχισμό στους μαχό­μενους Ελληνες στρατιώτες. 

28/10/40:   Οχι του μεγάλου κυβερνήτη. Ενδοξες στιγμές ακολουθούν.

3/11/40: Καταπληκτικοί ηρωϊσμοίτων Ελλήνων αεροπόρων. Αθρόες καταρ­ρίψεις κορακιών του Ντούτσε. Παγκόσμιος ο θαυμασμός. Η Ακαδημία Αθηνών, το Πανεπιστήμιο και άνθρωποι του πνεύματος καταγγέλουν την απάνθρωπη ιταλική επιδρομή.
Πανελλήνιος ο πατριωτικός ενθουσιασμός. Ενα το σύνθημα: Η ΝΙΚΗ. 

29/1/1941: Πεθαίνει μυστη­ριωδώς ο Ιωάννης Μεταξάς. Το επίσημο ιατρικό ανα­κοινωθέν αναφέρει "...φλεγμονή του φάρυγγος, η οποία δημιούργησε παραμυγδαλικό απόστημα" ενώ έντονες φήμες κυκλοφορούν, ότι υπήρξε θύμα ξένων πρακτόρων.
Τη στιγμή αυτή ο θάνατος του θεωρείται μεγάλη, απώλεια για την Ελλάδα και τον πόλεμο, που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Από τα παραπάνω, όλοι γνωρίζουμετην ισχύτου έργου αυτού έως σήμερα. Κι αναρωτιέμαι, πως είναι δυνατόν να κατακρίνουμε και να απορρίπτουμετον Ελληνα "δικτάτορα" Μεταξά, να κρατούμε, όμως, το τεράατιο και πρωτοποριακό του έργο;
Ξεχνάμε μήπως πριν τον Ιωάννη Μεταξά, από τις 25/2/1915 (Κυβέρνηση Δ. Γούναρη) έως της 30/11/1935 (Κυβέρνηση Κ. Δεμερτζή), το χάος, την ακυβερνησία, την ασυναρτησία που επικρατούσε; 39 κυβερνήσεις και 36 κινήματα (1922-25/3/ 1935) στα πιο αποφασιστικά χρόνια της Ιστορίας μας! Μετά από όλα αυτά, εν έτει 1995,τί είδους "συστάσεις" έχει ο Κοινοβουλευτισμός.
=================================================
Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εθνικιστική εφημερίδα 21ος ΑΙΩΝ τον Φεβρουάριο του 1995

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π