Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

Joseph Isaac Jahuda: Τα Εβραϊκά και Αραβικά είναι ΕΛΛΗΝΙΚΑ!


Την παρακάτω ανάρτηση μας την έστειλε φίλος αναγνώστης. Το συγκεκριμένο βιβλίο όμως δεν το είχαμε διαβάσει. Πρόσφατα ανατρέχοντας –για άλλο θέμα- στο αρχείο της εφημερίδας ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ που εκδίδονταν το 1983 και εξέφραζε τις ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις του ΕΝΕΚ στο τεύχος 25 Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 1983 στην σελίδα 6 διαπίστωσα με έκπληξη ότι το συγκεκριμένο βιβλίο είχε τύχει προβολής και κριτικής από έναν εξαίρετο και με βαθύτατη γνώση της ελληνικής παιδείας τον κ. Κων. Γράτσο ο οποίος ήταν και μόνιμος αρθρογράφος και αρωγός τόσο του ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ όσο και των αγώνων του ΕΝΕΚ Το συγκεκριμένο βιβλίο λοιπόν έχει εκδοθεί τουλάχιστον 31 χρόνια από σήμερα και δεν διέλαθε της ανάγνωσης αλλά και της βαθύτατης μελέτης από τον κ. Γράτσο ο οποίος επισημαίνει τα σημεία…παγίδες και αποκαλύπτει τις σκοπιμότητές του

Ας ανατρέξουμε 31 χρόνια πίσω στην αληθινά μοναδική ανάλυση που υπάρχει!! Αφού διαβάσετε πιο κάτω το άρθρο μπορείτε να διαβάσετε και την ανάλυση με τίτλο: 
"Το βιβλίο Δόλωμα της Σιωνιστικής Φάκας - Τελικά η ΕβραϊκήΓλώσσα είναι Ελληνική; "   

 Επί 30 έτη o μεγαλοφυής Εβραίος ερευνητής Joseph Isaac Jahuda συνέκρινε τις 3 γλώσσες Εβραϊκή καί Αραβική προς την Ελληνικήν Ομηρικήν, εξέδωσε το 1982 στο Λονδίνο ένα βιβλίο 680 σελίδων με τίτλο Hebrew is Greek (Τα Εβραϊκά είναι Ελληνικά) και τα Αραβικά .Το σύγγραμμα του εκδοθέν το 1982 εξαφανίσθηκε μυστηριωδώς . Ελάχιστα αντίγραφα διεσώθησαν.

O Εβραίος Joseph Isaac Jahuda, γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ, διαπρεπής δικηγόρος στο Λονδίνο, καθηγητής της Εβραϊκής γλώσσας στην Ιουδαϊκή σχολή της Ταγγέρης. Ιουδαίος την εθνότητα και το θρήσκευμα, γνωρίζων άριστα από στήθους την Παλαιά Διαθήκη, την αρχαία και νέα εβραϊκή, το ήμισυ τού Κορανίου από στήθους, την αρχαία και νέα Αραβική, την Γαλλική, την Αγγλική, την Λατινική. 
Μετά την επαφή του με τις Ελληνικές λέξεις αποφάσισε να κάνει συγκριτική έρευνα των συγγενών γλωσσών Εβραϊκής και Αραβικής προς τηνΕλληνικήν Ομηρικήν, που εξέμαθε. Επί 30 έτη ό μεγαλοφυής ερευνητής συνέκρινε τις 3 γλώσσες, ώσπου εξέδωσε το 1982 στο Λονδίνο (Becket Publications Oxford, 1982, ISBN 0-
7289-0013-0) ένα βιβλίο 680 σελίδων με τίτλο HEBREW IS GREEK (Τα Εβραϊκά είναι Ελληνικά) και τα Αραβικά, πού κατ' οικονομία δεν συμπεριέλαβε στον τίτλο.


Το βιβλίο προλογίζει ο Εβραίος καθηγητής Αρχαίων Γλωσσών στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (από 1962) Saul Levin. Ο συγγραφέας J. Yahuda, υποστηρίζει, ότι Overwhelming evidence proves conclusively that Biblical Hebrew is camouflaged Greek in grammar as well as vocabulary (αναντίρρητη απόδειξη επιβεβαιώνει τελικώς ότι τα Βιβλικά Εβραϊκά είναι κεκαλυμμένα Ελληνικά τόσον στη γραμματική όσον και στο λεξιλόγιο) και ότι by and large, the difference between them is a matter of pronunciation. So much that Hebrew cannot be properly understood except through Greek (γενικώς η διαφορά μεταξύ τους είναι θέμα προφοράς. Τόσο πολύ ώστε τα Εβραϊκά δεν δύνανται να καταστούν εντελώς αντιληπτά παρά μόνο μέσω των Ελληνικών).
Παραθέτει δε σε όλες τις σελίδες του βιβλίου του απειράριθμες λέξεις ελληνικές, γραμματικούς τύπους και εκφράσεις που είναι όμοιες με τις Εβραϊκές (χρησιμοποιώντας ως ενδιάμεση επεξηγηματική γλώσσα την Αγγλική) και καταλήγει: the Jewish, Christian and Islamic cultures the triple pillars of modern civilization have a common Hellenic foundation ( ο Εβραϊκός, ο Χριστιανικός και Ισλαμικός πολιτισμός οι τρεις στύλοι του σύγχρονου πολιτισμού έχουν ένα κοινό Ελληνικό θεμέλιο)

Από τά πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα του ερευνητού είναι δτι πολυ πρiν την εποχή τοϋ Μεγάλου Αλεξάνδρου (πάνω άπο 1000 χρόνια πριν υπήρχαν "Έλληνες κυβερνήτες άπο την Μαύρη θάλασσα ώς τον "Ινδικό Ωκεανό.
Στο παρακάτω απόσπασμα από τό κείμενο (της σελ. 132) υποστη­ρίζεται ότι ό σώφρων Ιωσήφ, γιος τοϋ Ιακώβ που πουλήθηκε από τους αδελφούς του στην Αίγυπτο, και φυλακίσθηκε άδικα κατηγορηθείς από τήν γυναίκα του Πετεφρή, ελευθερώθηκε και τιμήθηκε από τον τότε Φαραώ που ήταν "Έλληνας κατά τον Yahuda!

Και ότι ήταν "Έλληνας ό Φαραώ, είναι φανερό από τον τίτλο που έδωσε ό ίδιος στον Ιωσήφ: δαφνηφάγος. Αλλά με δάφνες προφήτευαν οι μάντεις στά Ελληνικά μαντεία, ενώ επίσης ή δάφνη είναι σύμβολο νίκης. Δηλ. ό Φαραώ απεκάλεσε τον Ιωσήφ «Θεόπνευστο», γιατί του απεκάλυψε τό νόημα των ονείρων του, άλλά τον απεκάλεσε με τρό­πο... Ελληνικό!
«Ήταν ένας Έλληνας Φαραώ που διοικούσε τήν Αίγυπτο μέσω ντόπιων αξιωματούχων, όχι ένας Ασιάτης ηπειρωτικός Έλληνας, αλλά ένας 'Έλληνας από τα αυτοκρατορικά νησιά της Κρήτης ή της Κύπρου. Μεταγενέστερα οί Αιγύπτιοι επαναστάτησαν και έδιωξαν τους Έλληνες, με καταστροφικές συνέπειες για τους Εβραίους: Ανέστη δέ βασιλεύς άλλος στην Αίγυπτο, ό όποιος δεν έγνώριζε τον Ιωσήφ» ("Εξ. 1,8).
Κατά τον ερευνητή, οι Εβραίοι πέρναγαν καλά μόνο μέ τον "Ελληνα Φαραώ, ενώ μετά θεωρήθηκαν κι αυτοί σάν Έλληνες και υπέφεραν γι' αυτό: «... οί Ισραηλίτες υπέφεραν στήν Αίγυπτο διότι ήσαν Έλληνες»!
Το συγκεκριμένο βιβλίο έχει άπαγορευθή και έκδιωχθή άπο τους Εβραίους, επειδή προφανώς τους ενοχλούν τά όσα γράφει!

ΥΓ
Αν και το  σύγγραμμα είναι μόλις 32 χρόνων από την έκδοσή του έχει εξαφανισθεί..μυστηριωδώς. Ελάχιστα αντίγραφα διεσώθησαν.... Επί σειρά ετών προσπαθούσε ένας ιδιώτης να εντοπίσει το βιβλίο που ήταν κυριολεκτικά εξαφανισμένο, μάλιστα έψαξε και σε βιβλιοθήκες ξένων πανεπιστημίων χωρίς αποτέλεσμα. Το μοναδικό αντίγραφο που κατάφερε να εντοπίσει υπάρχει στην βιβλιοθήκη του Oxford . Όμως το συγκεκριμένο αντίγραφο είναι μονίμως «δανεισμένο» επί σειρά ετών!!! Εν τέλει κατάφερε να αγοράσω ένα αντίγραφο από Ελβετό έμπορο σπανίων συγγραμμάτων έναντι 200 Ευρω. 
Η τιμή του ξεφεύγει... λίγο στα διαδίκτυο Πατήστε εδώ για να δείτε την τιμή

 Όποιος το θέλει μπορεί να το κατεβάσει και από 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π