Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016

ΕΣΠΕΙΡΑΝ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟ... ΘΕΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΘΥΕΛΛΑ


Το κείμενο που ακολουθεί δημοσιεύθηκε στο εθνικιστικό περιοδικό "ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ" τεύχος 16 τον Ιούνιο του 1976, πριν 40 χρόνια . Επιλέχθηκε από την συντακτική ομάδα του Κ.Π. να αναδημοσιευτεί για να αναδειχθεί η εθνικιστική διορατικότητα, η σχεδόν με χειρουργική ακρίβεια ! Στα πρώτα χρόνια της καταστροφικής μεταπολίτευσης, που η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, εμπιστεύονταν την κομματοκρατία και τους εκπροσώπους της, οι μόνοι που ύψωναν την φωνή τους και πήγαιναν κόντρα στο σύστημα ήταν οι λίγες χιλιάδες νέοι εθνικιστές. Σήμερα πια που οι μάσκες έπεσαν, και τα προδοτικά κόμματα αποκάλυψαν τον ρόλο τους, ο λαός έμαθε, δυστυχώς με άσχημο τρόπο, ποιοι είναι. Εμείς τον καλούμε να τους διαγράψει από την πολιτική ζωή του τόπου, και να πάρει το τιμόνι της  στα χέρια του, επιλέγοντας Εθνικιστές. 42 χρόνια συνέπειας αδιάκοπου καθημερινού, επίμονου και επίπονου αγώνα είναι οδηγός και για το αύριο.ΕΣΠΕΙΡΑΝ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟ... ΘΕΡΙΖΟΥΝ  ΤΗΝ  ΘΥΕΛΛΑ


Είναι πολλές πλέον οί ένδείξεις, ότι η Κυβέρνησις αρχίζει νά δρέπη τους καρποΰς τής δημαγωγικής καί χωρίς προσανατολισμούς πολιτικής της, άπό την Μεταπολίτευσι και έντεΰθεν. Στον πολιτικό τομέα, ή «πολιτική» τών ημιμέτρων στο εξωτερικό, μέ τις παλινωδίες του NATO, καί της συμμαχίας μέ τίς ΗΠΑ, έφερε την χώρα σέ πλήρη άντίθεσι μέ τους ισχυρούς αυτούς παράγοντας και τελικά, σε ανάγκη συνθηκολογήσεως, που απεικονίζεται, στην πανικόβλητη αυτή «τρεχάλα»-και…νύχτα η ώρα. Στην Ουάσιγκτον για «συμφωνίες» αλλά υπό όρους πλέον.

Η πρότασις του συμφώνου μη επιθέσεως με την Τουρκία είναι το φανερό μέρος τους. Και το ρεζιλίκι της αρνήσεως της, έφ'οσον δέν συνθηκολογήσωμε πέρα ώς πέρα, το έπακόλουθο της.'Η πολιτική των αστήρικτων καί έγκληματικώς δημαγωγικών ελπίδων που υπέθαλπε το "Κράτος" μας, (Γαλλία-Συμμαχία καί ΕΟΚ-Σωτηρία) δείχνει τήν τραγική γυμνότητα κάθε ρεαλιστικής προβλέψεως, αναλύσεως,συνθέσεως των πραγματικών δεδομένων. Καί "ή τουριστική περιοδεία", είτε σέ χώρες τής Δύσεως τών οποίων τά διεθνή συμφέροντα δέν ταυτίζονται μέ τά Ελληνικά,είτε σέ χώρες τής Ανατολής,μέ τίς οποίες δέν έχουμε απολύτως καμμία ταύτησι αντιθέτως έχουμε ριζικές αντιθέσεις καί θανάσιμες προοπτικές, υπήρξε το μεγαλύτερο διπλωματικό καί πολιτικό "φιάσκο" τής Ελληνικής διπλωματικής ιστορίας (και…υπήρξε συναγωνισμός στά "φιάσκα"!)·

Στο εσωτερικό, ή "πολιτική" τών παραχωρήσεων στήν πολιτική αριστερά καί ή αποκοπή άπό τήν παράταξι του έθνους, αφήρεσε άπό τήν Κυβέρνησι κάθε θετικό έρεισμα ,αφήνοντας μόνον το άρνητικό έρεισμα του "τι άλλο νά γίνη",μέ αποτέλεσμα τήν πλήρη αδιαφορία τής εθνικής παρατάξεως, όταν δέν προέχη το μίσος·

Στον οίκονομικόν τομέα ή αλλοπρόσαλλη "πολιτική" του στασιμοπληθωρισμού χωρίς λόγο καί ή άκαταλόγιστη αύξησις τών κοινοφελών υπηρεσιών, σέ συνδυασμό μέ τήν κοντόφθαλμη τεχνητή καί θεληματική ύποτίμησι τής δραχμής, πού εισάγει καθημερινώς πληθωρισμό καί τρέ φει τον εσωτερικό πληθωρισμό κόστους παραγωγής καί καταναλώσεως,έφεραν τήν οικονομία σέ τραγελαφική κατάστασι καί τούς εργαζομένους σέ άπόγνωσι.Ή αναιδέστατη κοροϊδία των "επισήμων κύκλων",πού μιλούν γιά στασιμότητα του τιμαρίθμου,βαπτίζοντας τήν νύκτα μέρα ή καθημερινή άνακάλυψις καί...κάλυψις κάθε είδους σκανδάλων πολιτικών, οικονομικών, ηθι­κών, αποτελείωσε τήν μαύρη εικόνα τής καταστάσεως.


Ή Τουρκική αδιαλλαξία ,ή Ελληνική ανυπαρξία, ή εγκληματική στάσις του τύπου, ή παράδοσις τών "κλειδιών" στήν αριστερά, ο πανικός τών κομματικών παραγόντων στίς μέλλοντικές αποκαλύψεις τής άθλιότητός τους, ο πληθωρισμός, άρχισαν νά παρουσιάζουν τά γραμμά­τια τους προς έξόφλησιν. Οι ταραχές τών εργαζομένων καί ή παράδοσις τών πετρελαίων στούς ίδιους Γερμανούς πού έχουν τά.·«Τουρκικά γραμμάτια, είναι η αρχή του τέλους. Άλλα του τέλους  ποίου;  Τής Κυβερνήσεως ; Στά κομμάτια... Μήπως είναι καί τής χώρας ;


      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π