Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Συναγωνιστή Καραμπέτσο σου χρωστάμε !


Ο Κοινός Παρονομαστής δημοσιεύει από το βιβλίο του συν. Αλέξανδρου Κουτούζου "Πού πήγαν κείνα τα παιδιά" το κομμάτι που αναφέρεται στον εκλιπόντα συν. Θεόδωρο Καραμπέτσο που εκδόθηκε από το εθνικιστικό βιβλιοπωλείο ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ το 1989. Είναι ένα μικρό αφιέρωμα καθώς θα ακολουθήσουν και άλλα. Όπως έγραψε και σε σχόλιο του ο ιστορικός αρχηγός του ΕΝΕΚ Πολύδωρος Δάκογλου ο συν. Καραμπέτσος πέρασε την εικόνα του, την πίστη του και τις αρχές του σε εκατοντάδες νεότερους συναγωνιστές. Τους έμαθε να χαμογελούν, να διαβάζουν, να αναζητούν και να συζητούν. Τους δίδαξε με το παράδειγμα του και με τα κείμενα του, ότι ο καθένας μπορούσε να παραλάβει από αυτόν. Όλοι εμείς, που τα πέτρινα χρόνια οριοθετούσαμε τον Ελληνικό Εθνικισμό, αυτό του το χρωστάμε!  


ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ  
Αποτελεί τον δεύτερο από την ιστορική ηγεσία TOU ΕΣΕΣΙ. Το 1968 τον ευρίσκει σχεδόν τελειόφοιτο φοιτητή  Κτηνιατρικής στο Πανεπιστήμιο της κομμουνιστοκρατούμενης ιταλικής Μόδενας στον βορρά. Ασυμβίβαστος εθνικιστής και φλογερός αγωνιστής θα δοθεί με πάθος στον εθνικοεπαναστατικό αγώνα του ΕΣΕΣΙ αποτελώντας έναν από τους κυριώτερους  πρωτεργάτες και οδηγούς του. θα σταθεί δίπλα στον ΕΣΕΣΙ από τις πρώτες ημέρες της δη­μιουργίας του κατέχοντας την θέση του αντιπροέδρου της Κεντρικής Διοίκησης. Εκτός αυτού είναι ο κυριότερος οργανωτικός νους της οργάνωσης του ΕΣΕΣΙ σε
πανιταλική κλίμακα. Ευρισκόμενος προ του διλήμματος να αφοσιωθεί στις σπουδές του για την απόκτηση του πτυχίου του, αφού βρίσκεται στο τελευταίο  στάδιο ή να ακολουθήσει το αγωνιστικό προσκλητήριο των εθνικοεπαναστατικών φοιτητικών δυνάμεων, που μέσω του FUAN και του ΕΣΕΣΙ καλούν σε συναγερμό, διαλέγει το δεύτερο, αφού η επαναστατική ιδιοσυγκρασία του δεν είναι δυνατόν να συμβιβασθεί με λύσεις ατομικού ωφελιμισμού και φθηνής σκοπιμότητος. Είναι προσωπικός και συνεργάτης του προέδρου της Κεντρικής Διοίκησης Σταθόπουλου και συνδέεται με το σημαντικό στέλεχος του MSI και του FUAN της περιοχής PIETRO CERULLO που για πολλούς εκείνη την εποχή φαντάζει σαν ο πιο άξιος διάδοχος του Αlmirante.

Η συναγωνιστική του προσφορά και η ιδεολογι­κή του πληρότητα θα τον καταστήσουν έναν από τους κύριους συντελεστές του ελληνικού αναγεν­νημένου εθνικοεπαναοτατικού φοιτητικού κινήμα­τος που δρα στην γειτονική Ιταλία. Άπειρες οι περι­πτώσεις που ο συναγωνιστής Καραμπέτσος στάθη­κε δίπλα στο μαχόμενο εθνικιστικό ιταλο-ελληνικό φοιτητικό και λαϊκό κίνημα αποτελώντας έναν από τους κυριώτερους συντελεστές των ανεπανάλη­πτων θριάμβων που το τελευταίο κατήγαγε. Βαθύ­τατα Ελληνιστής, εθνικιστής, αλλά και Ευρωπαϊ­στής αποτελεί την γέφυρα της επικοινωνίας της λεγόμενης πτέρυγας της λαϊκής αγωνιστικής δε­ξιάς με τους εθνικιστές και τους εθνικοεπαναστάτες. Η λαϊκή αγωνιστική δεξιά, δηλώνει έχει πολλά αγνά στοιχεία που δεν θα πρέπει να χαθούν με κα­νένα τρόπο για το εθνικιστικό στρατόπεδο.

Ο συν. Καραμπέτσος στο 2ο συνέδριο του ΕΝΕΚ
Θεωρείται ο εμπνευστής και δημιουργός του σχεδίου αποδοκιμασίας του αρχηγού του ΠΑΚ και σημερινού πρωθυπουργού Παπανδρέου στην ομι­λία που ο τελευταίος εξεφώνησε στην Μοδένα. Με την σύνεση και την τόλμη που τον διακρίνει απο­τρέπει την γενική επαπειλούμενη σύρραξη που
α­πειλεί να συμπαρασύρει τα πάντα στα γεγονότα της Πίζας καταφέρνοντας με αυτόν τον τρόπο να διασώσει τουλάχιστον τριάντα Έλληνες συναγωνι­στές του ΕΣΕΣΙ από την απέλαση τους από την Ιτα­λία. Θαυμαστής και λάτρης του Νίτσε, επήρεασμέ­νος βαθύτατα από τον τελευταίο, αλλά και από τους άλλους γίγαντες της ευρωπαϊκής διανόησης, ο Καραμπέτσος, θα αποτελέσει ένα από τα κυριώ-τερα στελέχη του ΕΣΕΣΙ που εκτός των άλλων βοή­θησαν τεράστια στην εμπέδωση της εθνικιστικής διαπαιδαγώγησης μέσα στο εσωτερικό του ΕΣΕΣΙ.
Ο,τι και να γράψουμε δεν θα φθάσει για να τονίσει την συνεισφορά του αγωνιστικού αυτού διαμαντ ιού που κοσμεί τον ιδεολογικό μας χώρο.
Στη γνωστή διαμάχη μεταξύ των Απριλιανών και ι ων εθνικοσοσιαλιστών, που συσπειρώνονται γύρω από τον Βεντούρη, θα ταχθεί ανεπιφύλακτα και εντελώς ανοικτά με τα ιδεολογικά, όπως τα αποκαλεί, αδέλφια του καλώντας σε πρωτοφανή συναγερμό τα προεδρεία που ελέγχει στον βορρά υπέρ της εθνικοσοσιαλιστικής ομάδος της οποίας θα αποτε­λέσει τον κυριώτερο υποστηρικτή και αρωγό.

Τις ημέρες της μεγάλης κρίσεως και ενώ ο πόλε­μος μεταξύ των Απριλιανών και της ομάδος Βεντούρη μαίνεται απειλώντας να συμπαρασύρει τα πάντα, ο Καραμπέτσος θα συμπαραταχθεί απόλυτα με τα ιδεολογικά αδέλφια του. Επιτίθεται δριμύτατα ενάντια σε όλους εκείνους που θεωρούν ότι η αποστολή της εθνικοσοσιαλιστικής ομάδος έχει λήξει

•Άπατώνται οικτρά όσοι νομίζουν ότι η απο­στολή αυτών που κράτησαν ψηλά τα εθνικοεπαναστατικά λάβαρα και έχυσαν το αίμα τους για τα ιδανικά μας, έχει τελειώσει, Η εθνικοσοαιαλιστική ομάδα αποτελεί το θεμέλιο λίθο του ΕΣΕΣΙ, δηλώνει ανοικτά προς παρευρισκόμενα μέλη της διπλωματικής αποστολής, που περιοδεύει στη ΒΟLOGΝΑ.

Για τον αγνό αυτό αγωνιστή που θα ξανατονίσουμε ότι  κοσμεί τον ιδεολογικό μας χώρο δεν θα έφταναν σελίδες ολόκληρες για να αναφερθεί η πολύτιμη δράση και συνεισφορά του στο εθνικιστικό και εθνικοεπαναστατικό στρατόπεδο.

ΕμεΙς θα παραπέμψουμε τους Έλληνες συνάγω­νιστές στο τελευταίο βιβλίο του «ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙ­ΚΟΙ» που δίνει την πραγματική διάσταση του αγώνα των Ελλήνων εθνικιστών στην Ιταλία αλλά και στην Ευρώπη το διάστημα των ετών 1968-1973. Είναι πράγματι ένα πολιτικό διήγημα μεταξύ πραγματι­κότητας και φανταπολιτικής. Εμείς οι παλαιοί συ­ναγωνιστές του το διαβάσαμε, εδώ στο εξωτερικό που βρισκόμαστε, με δάκρυα στα μάτια.
Με μεγάλη μας δε ευχαρίστηση είδαμε ότι ο συ­ναγωνιστής Καραμπέτσος διατηρεί μόνιμη στήλη στην αγωνιστική εφημερίδα του ΕΝΕΚ, την «ΝΕΑ ΘΕΣΙ».
Συναγωνιστή Καραμπέτσο απετέλεσες μαζί με τους Σταθόπουλο και Βεντούρη την θρυλική τριά­δα της ιστορικής ηγεσίας του ΕΣΕΣΙ. Εμείς οι πα­λαιοί συναγωνιστές σου σου χρωστούμε τεράστια ευγνωμοσύνη για ότι έπραξες για το εθνικοεπαναστατικό φοιτητικό λαϊκό κίνημα. CAMERATA Κα­ραμπέτσος Α ΝΟΙ.

Σημείωμα του εκδότη: Ο λόγος για τον συν. Θεόδωρο Κα­ραμπέτσο, για τον οποίο ο συν. Αλέξανδρος Κουτούζος δικαιολογημένα δεν γνωρίζει όλες τις προσπάθειες του από τότε που εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα. Δεν έπαψε ποτέ ο συν. Καραμπέτσος να αγωνίζεται και όχι μόνο με τα γραπτά του κείμενα. Σήμερα είναι μέλος της ηγεσίας του ΕΝΕΚ και πρόεδρος του Πατριωτικού Συνδέσμου Κηφι­σιάς «ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ».    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π