Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Η ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗ


Μέσα στον κόσμο της παρακμής, πού όλοι οί άνθρωποι είναι απελπιστικά ίδιοι, συντριμμένοι άπό την καθημερινότητα, χωρίς προοπτική και στόχους, ευτυχισμένοι άπό τήν κατάκτηση μικρών, καθημερινών αγαθών, επαναπαυμένοι στις δάφνες του χθες, μιμού­μενοι τό ξένο μή έχοντας τήν δυνατότητα νά δημιουργήσουν τό δικό τους, τό αυθεντικό, μέσα σ' αυτό τό πολύβουο ανώνυμο πλήθος, ξε­χωρίζει ό Εθνικιστής.
Ό Εθνικιστής, πού αντιμετωπίζει τον κόσμο με δυναμικό τρόπο, ακολουθεί τήν δική του μέθοδο σκέψεως, τήν επιλεκτική, και ζή μ' έναν Ιδιαίτερο τρόπο, τόν Ηρωικό.
Ό Εθνικιστής, κλείνει μέσα του δύναμη και υπερηφάνεια. Δύ­ναμη πού αντλεί άπό τήν φυλετική του Ιδιαιτερότητα. Μέσα του πα­ραμένουν αλώβητες οί προγονικές αρετές, τά χαρακτηριστικά της φυλής του πού τόν καταξιώνουν ώς άξιο συνεχιστή μιας μακραίωνης ιστορίας. Και τήν υπερηφάνεια, γιατί είναι "Ελληνας, γιατί ξέρει ότι μπορεί αντλώντας κουράγιο άπό τό παρελθόν, νά διαμορφώσει τό μέλλον.

Ό Εθνικιστής έχει μέσα του πίστη.
Πίστη γιά τις ιδέες του, πίστη στόν εαυτόν του, πίστη στην αξία του "Εθνους. Νιώθει τόν προορισμό του νά εΐναι αυτός ό πρώτος πού θά τραβήξει μπροστά, θά σηκώσει τό λάβαρο, θά ξεσηκώσει και θά ενθουσιάσει.
Νιώθει δτι αυτός πρέπει νά σπάσει τις αλυσίδες. Νά γκρεμίσει τά ψεύτικα είδωλα και νά κτίσει με τόν αγώνα του τό μέλλον. Ό Εθνικιστής είναι αγωνιστής.
Γι’ αυτόν ή ζωή δεν είναι τό πέρασμα άπό τήν γέννηση στόν θά­νατο, μά ενας στίβος πού πρέπει νά άγωνισθή σκληρά, νά παλέψει και νά τόν κατακτήσει. Καταξίωση της υπάρξεως του είναι ό αγώνας. Ό καθημερινός, επίπονος, κουραστικός αγώνας πού χαρακτηρίζει τόν ήρωϊκό τρόπο ζωής και τήν επιλογή του δύσκολου δρόμου.

Ό Εθνικιστής αγωνίζεται για τό "Εθνος. Και έχει μέσα του ένα όραμα. Νά δει πάλι τό Ελληνικό "Εθνος με­γάλο, περήφανο, απλωμένο στά φυσικά του σύνορα, οδηγό των άλλων εθνών. Νά εξαλείψει τούς μύθους της μιζέριας, της φτώχειας, της ραγιαδοσύνης. Νά χτυπήσει τά κατεστημένα πού καλλιεργούν αυτούς τούς μύθους και αποστερούν τό "Εθνος άπό την ίκμάδα του. Και άφού απαλλάξει τό "Εθνος άπό τά δεσμά του, νά δημιουργήσει μία καινούργια πραγματικότητα, νά θέσει τά θεμέλια γιά εναν νέο πολιτιστικό κύκλο πού, ξεκινώντας άπό τήν Ελλάδα, θά άπλωθη σέ όλα τά εθνη.

Αυτός είναι ό Εθνικιστής. Δυνατός, υπερήφανος, αγωνιστής, γε­μάτος προοπτικές και οράματα, αποφασισμένος, όχι μόνον νά πα­λέψει, μά και νά νικήσει. Με τις ρίζες στο παρελθόν, μά με τήν σκέψη στό μέλλον, άμίλεικτος και ακλόνητος, δημιουργός και οδηγός.
Αυτός είναι ό Εθνικιστής.
ΑΥΤΟ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΙΕΣ.
--------------------------------------------------------------------------------------------


Το ιδεολογικό άρθρο δημοσιεύθηκε στην εθνικιστική εφημερίδα "Νέα Θέσις", αρ. φύλλου 49, Πέμπτη 10-2-1983

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π