Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019

Από τις σκέψεις του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κου Χρήστου Σαρζετάκη.


Ἐπειδὴ μᾶς τὰ 'χουν πρήξει παρουσιάζοντας ὡς τὸ ὑπέρτατο κακὸ τὸν ἐθνικισμὸ, παραθέτω τὶς σκέψεις κάποιου "ἀκραίου", τοῦ πρώην Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Κου Χρήστου Σαρζετάκη. 
Θεόδωρος Δράκος

Καὶ οἱ ἐγχώριοι ψιττακοὶ ( κοινῶς, παπαγάλοι ! ) σπεύδουν νὰ ἐγκολπωθοῦν τῆς νέας «ἰδεολογίας» τὰ προστάγματα καὶ ἐξαπολύουν ἀρὰς καὶ ἐξορκισμοὺς ἐναντίον τοῦ «ἐθνικισμοῦ» ὡς δείγματος ἀπαραδέκτου σκοταδισμοῦ καὶ φασισμοῦ ! Σπάνιαι εἶναι αἱ περιπτώσεις τοιαύτης ἐκτάσεως ἠθελημένης διανοητικῆς διαστροφῆς καὶ ἐσκεμμένου ἀντιπνευματικοῦ ἐκτραχηλισμοῦ· ἀφοῦ ἐθνικιστὴς εἶναι καὶ σημαίνει ἁπλῶς φιλόπατρις καὶ τίποτε ἄλλο!

Καὶ ἡ προσωνυμία «ἐθνικιστὴς» μόνον τὴν ὑπερηφάνειαν προσπορίζει, διότι χαρακτηρίζει ἐκεῖνον, ποὺ ἐξέρχεται ἀπὸ τὰ τάρταρα ἐλεεινοῦ ἐγωκεντρισμοῦ καὶ ἀτομικισμοῦ καὶ τάσσεται εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ πλησίον του, τῆς ἐθνικῆς του κοινότητος !
῍Ας κάνουν τὸν κόπον οἱ ἀντιθέτως φωνασκοῦντες «προοδευτικοὶ» σκοταδισταὶ πάσης προελεύσεως καὶ τοποθετήσεως, ὅσοι καλόπιστοι, νὰ διαβάσουν τὸ ἐξαίρετον δοκίμιον «῾Ο ᾽Εθνικισμὸς» τοῦ ᾽Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, πατρός τῆς δευτέρας ῾Ελληνικῆς Δημοκρατίας, εἰς τὴν «᾽Επιθεώρησιν τῶν Κοινωνικῶν καὶ Πολιτικῶν ᾽Επιστημῶν», τόμος Α', τεῦχος α', Σεπτ.-Δεκ. 1916 ( ἀναδημοσίευσις εἰς τόμον ᾽Αλεξάνδρου ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Μελέτες, Λόγοι, ῎Αρθρα, ἐπιμέλεια Ξ. Λευκοπαρίδη, ᾽Αθῆναι 1957, σελ.220 ἕως 258 ). 

Διὰ νὰ πληροφορηθοῦν ἐπὶ τέλους ἐξ αὐτοῦ, ὅτι ὁ ἐθνικισμὸς εἶναι ἡ ἄρνησις κάθε μορφῆς ὑποτελείας εἰς τοὺς ξένους καὶ ἡ ἐπιδίωξις τῆς ἀληθοῦς ἀνεξαρτησίας : εἶναι «ἡ ἀντίδρασις ἐναντίον τῆς συνδυασμένης πάντοτε μὲ οἰκονομικὴν ἐκμετάλλευσιν ξενικῆς πολιτικῆς ἐπιβολῆς» - συνδέεται ἀρρήκτως πρὸς τὸν δημοκρατισμόν - «βλάπτει τὰ συμφέροντα τῶν εὐπόρων καὶ οἰκονομικῶς ἰσχυρῶν τάξεων», δι᾽ αὐτὸ καὶ «παρατηρεῖται χαλάρωσις τοῦ ἐθνικοῦ αἰσθήματος εἰς χρηματιστικοὺς καὶ ἐμπορικοὺς κύκλους, εὑρισκομένους εἰς στενὴν ἐπικοινωνίαν μὲ ξένους καὶ ἔχοντας κοινὰ μὲ αὐτοὺς συμφέροντα» - καὶ ἀκόμη «εἶναι ὅρος προόδου καὶ πολιτισμοῦ» (ἔνθ᾽ ἀνωτ. ἀντιστοίχως σελ. 248, 244, 249, 257)... 
Δηλαδή, ἐθνικιστὴς σημαίνει τὸν ἀληθινὸ, μὲ φιλάλληλα αἰσθήματα καὶ συμπεριφορά, δημοκράτην, τὸν ἐλεύθερον καὶ πολιτισμένον ἄνθρωπον καὶ ὑπεύθυνον πολίτην !...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π