Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα που οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

ΛΑΟΙ...και λαοί


Οι λαοί οι οποίοι δέν μπορούν σέ κρίσιμες ώρες νά ενσαρκώσουν τό βαθύ νόημα της ιστορικής τους 
ε­πιταγής, δέν δικαιούνται νά ζήσουν· Είναι άνίκανοι νά ζωντανέψουν μέσα τους τήν αίγλη κάποιων σελίδων του παρελθόντος, έστω κι αν αυτές τίς έδημιούργησε κάποτε μιά τραγική σύμπτωσις.
"Ενας λαός πού δυσκολεύεται, όταν φθάνη ή στιγμή μιας Εθνικής δοκιμασίας, νά έρμηνεύση μέ πράξεις ανδρείας τό νόημα της υψηλής ιστορικής συνειδήσεως του, είναι ψυχικά ανέτοιμος γιά θυσίες καί έπομένως ανίκανος γιά θριάμβους καί δόξες.
 Τον πρώτο λόγο στή ζωή τόν έχουν πάντοτε οι Λα­οί εκείνοι πού μέ τόν νου καί τήν ψυχή πυρακτωμένη άπό τήν λάβα της έντιμότητος, προχωρούν στόν ιστο­ρικό στίβο γιά νά δώσουν ένα παρών ηθικής α­κτινοβολίας, φωτισμένο άπό μιά υπέροχη εύψυχία καί γενναιότητα, ένα ανυπέρβλητο ψυχοπνευματικό ολοκαύ­τωμα.

"Εθνη τά όποια δέν έδοκίμασαν τήν πολύτιμη χαρά τών έξάρσεων δέν μπορούν νά θεμελιώσουν έθνική συνείδησι.
Οι λαοί καί τά άτομα ζουν μέ τιμή καί άζιοπρέπεια. Άπό τήν στιγμή πού αυτήν τήν αλήθεια, τήν κάμουν συνείδησι, μπορούν νά βαδίσουν μ' ένα αίσθημα βεβαιότητος ότι θά τιμήσουν τό ένδοξο παρελθόν τους, αν ύπάρχη, καί νά προσφέρουν ολόκληρο τόν ε­αυτό τους θυσία στό ιστορικό παρόν.

Γι' αύτά τά άτομα καί οι λαοί, πρέπει συνειδητά νά γνωρίζουν, ότι ή θυσία γιά τά ιδανικά δέν είναι απλώς μιά αναδρομή, άλλά ίερώτατο χρέος. "Ενα χρέ­ος πρός τήν ανθρωπότητα, μιά δημιουργική καρτερία πρός ενα καλύτερο μέλλον, μιά δικαίωσι στήν πνευμα­τική παρουσία κάθε "Εθνους. Καί όταν λέμε δικαίωσι ενός "Εθνους, εννοούμε μέχρι ποίου σημείου καί βαθ­μού επηρέασε η επηρεάζει πνευματικά τήν ανθρωπότη­τα. Ή δικαίωσις αυτή, αν ύπάρχη, αποτελεί συγχρόνως "δικαίωμα" ζωής.

Στό πέρασμα των αιώνων πολλοί λαοί προσπάθησαν-ελάχιστοι όμως έδημιούργησαν πνευματική περιουσία. Τά "Εθνη καί τά άτομα δημιουργούν μέσα τους πολ­λές φορές μεγάλες, απίθανες προσδοκίες όχι όμως καί μεγάλες πραγματοποιήσεις. Οι πραγματοποιήσεις είναι αυτές πού ξεχωρίζουν τούς δυνατούς, τούς δημι­ουργικούς λαούς. Είτε λοιπόν είναι παρελθόν, είτε παρόν, οι πραγματοποιήσεις αυτές είναι μία υπέροχη καί θετική συμβολή στή διαμόρφωσι του πολιτισμού.

Θέμις Άγρας 
Εθνικιστικό Περιοδικό ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ αρ.τεύχους 5 Δεκέμβριος 1975

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π