Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

Ἐξελληνισµός τοῦ κράτους


Στά πειρα σοβαρά καί ποικίλα προβλήµατα πού καλούµαστε νά λύσουµε, πάρχει µία σταθερή προτεραιότητα πού πρέπει νά σκεφτόµαστε: εναι ληθινή φύση το νεοελληνικο κράτους.
χουµε συχνά τήν τάση νά θεωροµε πώς τό κράτος τό ποο λειτουργε στήν πατρίδα µας εναι λληνικό, πειδή ο πάλληλοί του εναι κάτοικοι τς χώρας καί πειδή τελευταία ατοπαρουσιάζεται ς νεξάρτητη καί ατόφωτη. τσι παραγνωρίζουµε τό γεγονός πώς τό µέτερο κρατίδιο στήθηκε πό τούς ξένους «προστάτες» (µέ τήν …κακή ννοια το ρου) ταν πανάσταση το 1821 δηγήθηκε στήν καταστροφή. Τείνουµε πίσης νά πωθοµε τό
ποικιοκρατικό φαινόµενο καί τήν ν λλάδι ξενοκρατία, χάρη καί στήν (δάνεια) καταναλωτική εχέρεια τν τελευταίων δεκαετιν. Γιά νά µήν προχωρήσουµε καί στό ποιόν τς γχώριας λίτ – ρχουσας τάξης, τήν ποία παρτίζουν χθεσινοί κατσαπλιάδες καί σηµερινοί µαφιόζοι… µως ρθε ρα τς λήθειας καί λα τοτα ξεπήδησαν πάλι λοζώντανα µπροστά σέ σους θέλουν νά τά ξεχάσουν καί δέν τά ποψιάστηκαν ποτέ.

Βλέπουµε λοιπόν σήµερα πς ντιµετωπίζονται ο προκλήσεις σέ ζητήµατα οκονοµικά, πολιτικά, σφάλειας κτλ. Δέν πάρχει πουθενά καµµία µέριµνα γιά τήν πιβίωση ατο το λαο, γιά χάρη το ποίου ποτίθεται πώς στήθηκε τοτο τό γκουβέρνο. Δέν πάρχει καµµία ννοια θνικο συµφέροντος, καµµία κρατική δεολογία, καµµία σφαλιστική δικλείδα, καµµία λληνικότητα, τελικά, στόν µηχανισµό ατόν. κάθε ρουφιάνος πού θά καταλάβει πουργική θέση µπορε νά ξεπουλήσει ποιοδήποτε νησί τς πατρίδας µας, νά χαρατσώσει σάν γκαουλάιτερ τόν λαό, νά φήσει χωρίς µπαταρίες τά ποβρύχια το Πολεµικο µας Ναυτικο, νά χαρίσει κρατικές µας τράπεζες στούς µαφιόζους πού τόν στηρίζουν, νά διαλύσει κατά γερµανική ντολή τίς πιό καίριες πηρεσίες τς χώρας, νά φέρει πό τόν Καναδά ρπακτικά πού θά στίψουν τή γ µας γιά λίγο χρυσάφι… Κι λα ατά πειδή …ψηφίστηκε τό κόµµα του! Σάν νά λέµε ρραβωνιάζεσαι κάποιαν καί µετά τήν δέρνεις, τήν βιάζεις, τήν κπορνεύεις, τήν κµεταλλεύεσαι, πειδή εχε πε κείνη τή µέρα «ναί»!

Εναι πείγουσα νάγκη νά σταθε στά πόδια του να κράτος, χι ποιοδήποτε λλά λληνικό καί δηµοκρατικό. Μέ Σύνταγµα νέο λλά καί µέ θεσµούς πού θά διαφυλάσσουν τήν σχύ καί τήν προτεραιότητά του. να κράτος πού θά βασίζεται χι µόνο στίς ρχές το δικαίου καί τς σότητας λλά πού θά µεριµν πρωτίστως γιά τό ζν, τό ε ζν καί τό δικαίωµα κφρασης ατο το λαο πού τό στησε µέ τό αµα του καί πού ξακολουθε νά τό τρέφει. Πού θά φροντίζει βεβαίως γιά τήν ξιοπρεπή καί σφαλή διαβίωση το λαο λλά ταυτοχρόνως καί γιά τή σηµαντικότερη γλσσα το κόσµου, γιά τήν νδοξότερη στορία το νθρωπίνου γένους, γιά τήν ραιότερη γωνιά τς φηλίου, γιά τήν µοναδική πολιτιστική µας κληρονοµιά, γιά τήν λήθεια το ρθοδόξως θρησκεύειν. σο λα τοτα παραµένουν στή δικαιοδοσία τν γραφικν καί τν πατεώνων, σο τό κράτος περιορίζει τόν δηµόσιο λόγο στήν Οκονοµία, σο δείχνει νυποψίαστο γιά τήν παναθρώπινη σηµασία το θνωνύµου του, καµµία οσιαστική λλαγή δέν µποροµε νά περιµένουµε.

Αντιφωνητής 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π