Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Κυκλοφόρησε το καινούργιο βιβλίο του Επιτίμου Αρχηγού Στόλου Αντιναυάρχου Γρ. Δεμέστιχα Π.Ν. με τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ»


Ο συγγραφέας τονίζει ότι το Σύνταγμα και οι νόμοι καθορίζουν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του κράτους ενώ η Εθνική Στρατηγική υπό ολοκληρωμένη μορφή αποτελεί την συνισταμένη για την ακολουθητέα πολιτική της χώρας σε Εθνικό πλαίσιο.

Στη χώρα μας δεν υπάρχει ακόμη εκφρασμένη, ολοκληρωμένα, Εθνική Στρατηγική.

Σκοπός της παρούσης εκδόσεως είναι η διατύπωση Ελληνικής Εθνικής Στρατηγικής σε ένα κείμενο που θα δώσει την ουσία της ρεαλιστικά για την Ελληνική πραγματικότητα.

ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα έκδοση αποσκοπεί στην κατάθεση σκέψεων και προσωπικών απόψεων για την διατύπωση Ελληνικής Εθνικής Στρατηγικής, ενός κειμένου του οποίου η έλλειψη είναι εμφανής και γίνεται ακόμη εμφανέστερη όταν προκύπτουν σοβαρά θέματα που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα. Η έκδοση αυτή δεν περιλαμβάνει γενικές θεωρίες επί της Στρατηγικής τις οποίες πολλοί έγκριτοι στρατηγιστές αναλύουν τους τελευταίους δύο αιώνες ενώ πολλές αναλύσεις τους βασίζονται σε συγγράμματα αρχαίων επιφανών Ελλήνων. Παρά τα όσα κείμενα έχω μελετήσει εκτιμώ ότι δεν έχω το ανάστημα να διατυπώσω κάτι καινοφανές σε
θεωρητικό επίπεδο και έτσι ­περιορίζομαι να διατυπώσω την άποψή μου, για την Ελληνική Εθνική Στρατηγική, ώστε να περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις για τα κατά την γνώμη μου σοβαρά θέματα.


Η ιδέα για να εμβαθύνω σε θέματα Στρατηγικής ήλθε το 1996 (λίγο μετά τα γεγονότα στα Ίμια) όταν εκλήθησαν από την Επιτροπή Εξωτερικών και Αμύνης της Βουλής διάφορα Ελληνικά Ινστιτούτα (μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Εταιρεία Στρατηγικών Μελετών –ΕΛΕΣΜΕ– στην οποία ήμουν τότε Πρόεδρος) να προσέλθουν σε σύσκεψη προκειμένου να αρχίσει να μεθοδεύεται η διατύπωση της Ελληνικής Εθνικής Στρατηγικής. Φαίνεται ότι υπήρξαν κάποιες φωνές στην Ελληνική Βουλή για την αναγκαιότητα ενός τέτοιου κειμένου, που έχουν όλες σχεδόν οι χώρες του κόσμου. Δυστυχώς λίγες μέρες μετά ήλθε η ειδοποίηση ότι η σύσκεψη ανεβάλετο για ευθετότερο χρόνο, που δεν έχει έλθει όμως μέχρι σήμερα. Κατά την γνώμη μου, ο λόγος ακυρώσεως της προσπάθειας για την σύνταξη αυτού του κειμένου ήταν ότι αυτό θα ήταν δεσμευτικό και δεν θα επέτρεπε τις αυθαιρεσίες και τις πρόχειρες λύσεις που δίδουν οι κυβερνήσεις μας ή που προωθούνται από ξένα κέντρα και αυτές τις αποδέχονται. Γι’ αυτό και έχουμε συνήθως μέχρι σήμερα κυβερνήσεις που νέμονται την εξουσία και όχι κυβερνήσεις που προωθούν τα εθνικά συμφέροντα.


Προσπαθώντας να εξακριβώσω αν θα προσέφερε κάτι χρήσιμο η παρούσα εργασία, συνεζήτησα άτυπα με κάποια πρόσωπα της πολιτικής ζωής, για να εννοήσω πως αντιλαμβάνονται τα συμφέροντα της χώρας. Απογοητεύθηκα διαπιστώνοντας ότι δεν άκουσα κάποιες ολοκληρωμένες απόψεις που να προσεγγίζουν το νόημα της Εθνικής Στρατηγικής. Διεπίστωσα ότι η βασική σκέψη αυτών των πολιτικών ήταν το πολιτικό κόστος και ο τρόπος επανεκλογής τους. Βέβαια πρέπει να ομολογήσω ότι κατά την συμμετοχή μου στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής (2004-2009) διεπίστωσα το υψηλό υπόβαθρο των Ελλήνων διπλωματών και τις τεκμηριωμένες προτάσεις τους. Όμως εκτιμώ ότι αυτές οι προτάσεις παραμένουν συνήθως προτάσεις και τελικά επιβάλλονται θέσεις από άλλα κέντρα που εκφεύγουν ακόμη και από τον έλεγχο του Υπουργού Εξωτερικών, που όταν μάλιστα τυχαίνει να έχει μακρά προϋπηρεσία στο Διπλωματικό Σώμα, κατέχει σε βάθος τα θέματα και μπορεί να προωθήσει εφικτές και συμφέρουσες λύσεις, εφ’ όσον η Κυβέρνηση έχει συγκεκριμένους μακροπρόθεσμους στόχους και δεν είναι δέσμια εξωγενών παραγόντων.


Όπως προανέφερα οι απόψεις που διατυπώνονται στο παρόν κείμενο είναι προσωπικές και χρησιμοποιήθηκαν επιπροσθέτως και ορισμένες διατυπώσεις από μελέτες της ΕΛΕΣΜΕ που συνήθως μετείχα ως μέλος. Μία αρχική διατύπωση της πρότασης για την Ελληνική Εθνική Στρατηγική προεβλήθη στο τέλος του 1996 από την ΕΛΕΣΜΕ που εβασίζετο σε εργασία που πραγματοποιήθηκε από μικρή επιτροπή αποτελουμένη από τους Αντιναυάρχους (εα) Β. Ναούμ ΠΝ (Πρόεδρος) και μέλη Γ. Δεμέστιχα ΠΝ και Ι. Δαλακλή ΠΝ.


Έκτοτε η αρχική αυτή εργασία υπέστη, από τον υπογράφοντα, επεξεργασία, αναμορφώθηκε, διευρύνθηκε, συμπληρώθηκε ενώ κατά καιρούς προσαρμόζονται οι θέσεις και προτάσεις ώστε να ανταποκρίνονται στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον, καθόσον η Εθνική Στρατηγική πρέπει να αναθεωρείται όταν μεταβάλλονται οι παράγοντες ή και προϋποθέσεις που βασίζεται, προκειμένου να παραμένει επίκαιρη.


Σκοπός της παρούσης εκδόσεως είναι η διατύπωση της Ελληνικής Εθνικής Στρατηγικής σε ένα κείμενο που θα δώσει την ουσία της ρεαλιστικά για την Ελληνική πραγματικότητα. Η εργασία αυτή βασίζεται σε προσωπικές αναλύσεις και είναι περίληψη αυτών προκειμένου να αποφύγουμε την παρουσίαση μίας εργασίας ίσως χρήσιμης για λίγους αλλά κουραστικής για τους πολλούς και μη ειδήμονες. Θελήσαμε να παρουσιάσουμε ένα κείμενο που θα καταγράφει απλά τις σκέψεις μας για την Ελληνική Εθνική Στρατηγική με ακρίβεια και που θα είναι κατανοητό σε κάθε αναγνώστη.

Με δεδομένο ότι μία πλήρης διατύπωση της Ελληνικής Εθνικής Στρατηγικής εκφεύγει των δυνατοτήτων ενός ή έστω και ολίγων ατόμων, δεν έχω την ψευδαίσθηση ότι όσα διατυπώνονται στο παρόν κείμενο είναι πλήρη ή αλάνθαστα. Επιδίωξή μου είναι να δοθεί κάποιο έναυσμα ώστε να αρχίσει η συζήτηση στο θέμα και να διατυπωθεί τελικά η δική μας εθνική στρατηγική αν δεν θέλουμε να αυτοσχεδιάζουμε όπως κάνουμε μέχρι τώρα. Ίσως κάποιες ιδέες από το παρόν κείμενο, να είναι χρήσιμες.


Σε ό,τι αφορά την μεθοδολογία που ακολούθησα ελήφθησαν υπ’ όψιν η διδασκόμενη μεθοδολογία από την Ναυτική Σχολή Πολέμου των ΗΠΑ (US Naval War College) καθώς και Εθνικές Στρατηγικές Δυτικών Χωρών και επίσης κάποιοι ορισμοί και επικεφαλίδες από έγκυρες εκδόσεις, ενώ τα κείμενα και οι προτάσεις που ακολουθούν αφορούν αποκλειστικά και μόνο την Ελλάδα.

Με βάση τα παραπάνω δεν θέλησα να προλογίσουν την παρούσα εργασία άτομα που γνωρίζουν, καλλίτερον ίσως εμού το θεωρητικό τουλάχιστον αντικείμενο, διότι θα ήταν μάλλον εξ υποχρεώσεως ή ευγενείας να προλογίσουν ένα κείμενο που ίσως θα ήθελαν και οι ίδιοι να κριτικάρουν ή ακόμη και να απορρίψουν. Διατυπώνω αυτή την τελευταία παράγραφο για να μην θεωρηθεί ότι εγωιστικά διεκδικώ την απόλυτη συνταγή για την διατύπωση της Ελληνικής Εθνικής Στρατηγικής.Αντιναύαρχος Γρ. ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ Π.Ν.

Επίτιμος Αρχηγός Στόλου
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π