Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα που οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016

Η εκδήλωση του ΕΝΕΚ στην Κρανέα Ελασσόνας και η ομιλία του συν. Δάκογλου


Είναι Μάρτιος του 1984, τριάντα δυο ακριβώς χρόνια από σήμερα. Το ΕΝΙΑΙΟ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ – ΕΝΕΚ έχει αναπτύξει πρωτόγνωρη  για εθνικιστικό φορέα, οργανωτική και πολιτική δράση και έχει κατακτήσει τις καρδιές των νέων, τα συλλογικά του όργανα αποφάσιζαν την κάθοδο του ΕΝΕΚ για πρώτη φορά στις ευρωπαϊκές εκλογές έχοντας απέναντι του ολόκληρο το πολιτικό κατεστημένο, μη εξαιρουμένου του νεοϊδρυθέντος  κόμματος του Γ. Παπαδόπουλου, της ΕΠΕΝ τα στελέχη της οποίας εξαπατούν πολιτικά τους αγνούς Έλληνες με το αστείο επιχείρημα ότι: «αν εκλέξουμε ευρωβουλευτή την άλλη μέρα ο Γ. Παπαδόπουλος και οι άλλοι έγκλειστοι στις φυλακές αξιωματικοί θα αποφυλακισθούν!!» Η απάτη σύντομα τους γύρισε μπούμερανγκ και τα υπολοιπα είναι απλά ιστορία. 
 Το ΕΝΕΚ έκανε την ΡΗΞΗ του κόντρα σε όλους αυτούς και εις πείσμα της «λογικής» κατέβηκε στις ευρωεκλογές και τα στελέχη του όργωσαν όλη την Ελλάδα με τα πενιχρά μέσα που διέθεταν διαδίδοντας τις ιδέες του Ελληνικού Εθνικισμού, προτάσσοντας το νέο αγωνιστικό πνεύμα του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, νέα παιδιά άνοιξαν τότε τα μονοπάτια του αγώνος με την δύναμη της ΠΙΣΤΗΣ και της ΘΕΛΗΣΗΣ κόντρα στο δόγμα του αναπόφευκτου και της λογικής.

Διαβάστε την ομιλία του ιστορικού αρχηγού του ΕΝΕΚ Πολύδωρου Δάκογλου τον Μάρτιο του 1984 στην Κρανέα Ελασσόνας, αφού μεταφέρεται την σκέψη σας τριάντα ολόκληρα χρόνια από σήμερα, όταν το ΠΑΣΟΚ και οι εν γένει μαρξιστές άλωναν ιδεολογικά και πολιτικά την Ελλάδα στην έξαρση της πολιτικής αλαζονείας και ιδεολογικής τρομοκρατίας που είχαν επιβάλλει, με μια «Νέα Δημοκρατία» λουφαγμένη στην κομματική της μιζέρια..

Η ομιλία του συναγωνιστή Δάκογλου έχει μηνύματα ιστορικής σημασίας, ιδεολογικής συνέπειας, πολιτικής τακτικής, πολύ περισσότερο έχει μηνύματα ενός νέου αγωνιστικού πνεύματος που πρέπει να διέπει διαχρονικά τις γενιές των εθνικιστών…
..Γιατί ΤΟΤΕ, και με αυτό το πνεύμα ρίζωσε ο σπόρος του ελληνικού εθνικισμού στην Ελλάδα και αυτόν τον εθνικισμό θέλουμε μακριά από στρεβλώσεις και ψευδεπίγραφα.

Συναγωνιστικά

Σπύρος Παπαδόπουλος   

Από το ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του ΕΝΕΚ

Ο Αρχηγός του ΕΝΕΚ τόνισε στην Κρανέα Ελασσόνος:

« ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΝΕΙΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ »

Την περασμένη Κυριακή τό πρωί ο αρχηγός τού ΕΝΕΚ μίλησε στους κα­τοίκους της Κρανιάς Ελάσσονος. Πα­ρουσία πολυπληθούς ακροατηρίου ό Πολύδωρος Δάκογλου ανέπτυξε τις θέσεις και τις απόψεις τού Κινήματος ενώ στη συνέχεια ακολούθησε δημό­σιος διάλογος και απήντησε σέ καυτά ερωτήματα πού τού ετέθησαν καταχει­ροκροτούμενος.
Δημοσιεύουμε τα κυριωτερα σημεία άπό την ομιλία τού αρχηγού τού ΕΝΕΚ.

Γιατί ήλθαμε στην Κρανέα
«Ρώτησα τούς νέους τού χωριού σας, που γνώρισα τήν προηγούμενη εβδομά­δα στήν Λάρισα:
            Γιατί γράφατε συνθήματα τού ΕΝΕΚ
στους τοίχους χωρίς νά εϊσθε ώργανωμένοι. Τι προσπαθούσατε νά πήτε στόν κοσμο; Τί περιμένετε άπό τό ΕΝΕΚ;
Και μου απάντησαν:
-           Την ώρα εκείνη πού εμείς θέλαμε νά πολεμήσουμε, να κάνουμε αντίσταση στον μαρξισμό, έπρεπε να δείξουμε ό.τι πιο δυνατό υπήρχε. Όταν λοιπόν γράφα­με ΕΝΕΚ, πιστεύαμε ότι είναι τό πιό δυνατό Την ώρα εκείνη, πού έπρεπε νά δείξουμε αντίσταση στον μαρξισμό, βγά­λαμε στην επιφάνεια ό,τι πιό "Εθνικό υπήρχε, ό,τι πιό αγωνιστικό
-           "Εάν είναι έτσι -τούς είπα- τότε είμαστε τό ίδιο καί αμέσως ξεκινήσαμε την οργάνωση τού "Ενιαίου "Εθνικιστικού Κινήματος καί στό χωριό σας
Ή απόφαση αυτή μάς ώδήγησε στην διοργάνωση τής σημερινής μας ομιλίας

ΕΝΕΚ - ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ
.-· "Ηρθανε στρατιωτικοί, κατάργησαν τούς πολιτικούς σάν άχρηστους καί προ­δότες, προχώρησαν τόν τόπο 20 χρόνια μπροστά, "Ομως στην κρίσιμη στιγμή πού χανόταν ή Κύπρος μας τους ξανάφεραν στο κεφάλι.
Ποτέ είχαν δίκιο, τότε πού τούς κα­ταργούσαν ή τότε πού τούς ξανάφεραν;
Κι έτσι σκεφθήκαμε, ότι τούς μέν πολιτικούς εκείνους, τούς παλαιοκομμα­τικούς, που τους είχαμε απορρίψει άπό τα έργα τους δεν τούς δεχόμασταν. Σκεφθήκαμε ακόμη ότι καί οι στρατιωτι­κοί, πού είναι έντιμοι πατριώτες, νοικοκυραίοι Έλληνες δέν είχανε τήν πονηριά του πολιτικού γιά νά σταθούν.
Καί κάναμε ένα ερώτημα στόν εαυτό μας:
-           θα κάτσουμε στό σπίτι μας, θά ασχοληθούμε μέ τις "δουλειές μας νά κάνουμε χρήματα καί νά πηγαίνουμε τάς εκδρομάς μας στας Εύρώπας, ή θά προσ­παθήσουμε να δημιουργήσουμε κάτι και­νούργιο και αμόλυντο;
"Αποφασίσαμε τό δεύτερο. "Αγωνισθή­καμε καί δημιουργήσαμε τό ΕΝΕΚ... ..." Είπαμε καί κάτι άλλο;
-           Πως γίνονται οί επαναστάσεις; Γιατί είναι γεγονός ότι μιά "Επανάσταση χρειάζεται η χώρα μας;
-           Με τά τάνκς! λέει ό ένας.
-           Mε τα τάνκς έγινε καί απέτυχε -λέμε εμείς- Μάλιστα, χάσαμε και τήν Κύπρο και ο Κομμουνισμός ξαναγύρισε νόμιμος στην "Ελλάδα. "Αρα τά τάνκς δέν είναι ή λύσις Τα τάνκς πρέπει να χρησιμοποιού­νται έξω από τά σύνορα της Ελλάδος, Προς τήν Βόρειο Ήπειρο, τήν Κύπρο, τήν Πόλη καί όχι γιά τήν επιβολή του ενός ή του άλλου κυβερνήτη.
Γι αύτό αποφασίσαμε νά κάνουμε επανάσταση ιδεών, κλίματος. Γι" αυτό στραφήκαμε στους νέους πού είναι ανι­διοτελείς καί ιδεολόγοι...

Ή Εθνική Άντίσταση
. ·· Απαντώντας στό σύνθημα πού φω­νάξατε, ότι «τήν Εθνική Αντίσταση τήν έκανε ό ΕΔΕΣ καί όχι οί προδότες οί κομμουνιστές» έχω νά παρατηρήσω ότι: 
Εθνική αντίσταση έκανε ολόκληρος ό "Ελληνικός Λαός, ό όποιος δέν κοίταξε ποιος είναι τό καπέλλο, άλλά πώς θά διώξη τόν κατακτητή...

Ή Βόρειος Ήπειρος

... Είμαστε υπερήφανοι γιατί τόν Φε­βρουάριο τού 1978 μέ τήν σημαία τής ΕΝΕΠ, έμεϊς οί νέοι "Ελληνες "Εθνικιστές ξεκινήσαμε τόν αγώνα γιά τήν Λευτεριά τής Βορείου Ηπείρου. Τότε "πού τά παι­διά μας -τά παιδιά σας- βγήκαν στους δρόμους καί κόλλησαν τήν πρώτη μας άφισσα γιά τα σκλαβωμένα αδέλφια μας, Αυτά τά παιδιά ξαναθύμησαν στους Έλ­ληνες αυτό πού είχαν ξεχάσει: "Οτι δηλα­δή άν εδώ είμαστε 10.000.000 κλεισμένοι μέσα σέ κάποια συρματοπλέγματα πού λέγονται σύνορα, έξω άπό αυτά τά συρ­ματοπλέγματα υπάρχουν κι άλλοι Έλλη­νες, οί όποιοι είναι δούλοι σ' ένα ξένο αφέντη. Σέ κάποιον Χότζα. Τά παιδιά αυτά διώχθηκαν, φυλακίσθηκαν,
Στήν συνέχεια τό αίτημα πέρασε στά χέρια άξιων Δεσποτάδων. Τού Σεβαστια­νού, τού Αυγουστίνου, πού αγωνίσθηκαν καί αγωνίζονται γιά τά ανθρώπινα δικαιώ­ματα ατήν Βόρειο "Ηπειρο.
"Υποχρεώσαμε έτσι όλοι μαζί τόν ίδιο τόν πρωθυπουργό νά λάβη θέση. "Αντά­ξια τών μαρξιστών βέβαια, γιατί εμείς δέν ξεχνάμε τόν τελικό μας στόχο πού είναι ή απελευθέρωση της Β. "Ηπείρου...

Τά ανθρώπινα δικαιώματα καί οί "Ελληνες Αξιωματικοί.
...Τό ΠΑΣΟΚ δέν λέει «Λευτεριά στην Β. "Ηπειρο. Λέει ανθρώπινα δικαιώματα γιά τούς Έλληνες. Τά "ίδια ανθρώπινα δικαιώματα, πού ή μαρξιστική κυβέρνηση τοϋ ΠΑΣΟΚ, πρώτη καί καλλύτερη στέρη­σε άπό τούς δύο απεργούς πείνας έξω άπό τήν "Αλβανική πρεσβεία. Τά "ίδια ανθρώπινα δικαιώματα πού αρνείται στούς έγκλειστους Αξιωματικούς.

Τί ζητά τό ΕΝΕΚ
...Έμείς ζητάμε κάτι απλό: Νά διώ­ξουμε άπό πάνω μας τήν θηλειά τοϋ παλαιοκομματισμού. Ζητάμε νά πείσουμε εσένα Έλληνα, ότι άν πιστεύεις σέ κάτι πρέπει νά αγωνίζεσαι καί όχι νά υποτάσ­σεσαι σέ μία ξένη στέγη. Ζητάμε νά σοϋ πούμε ότι άν δέν άγωνισθής μαζί μας, θά είμαστε μιά ζωή δούλοι στό πολιτικό κατεστημένο καί στά μεγάλα τζάκια πού δέν μάς
ικανοποιούν. "Εμείς λέμε: «ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ο ΑΓΩΝΑΣ».

Οί Ευρωπαϊκές εκλογές
...-Είπαμε:
Πρέπει νά προσπαθήσουμε νά πείσου­με τούς Έλληνες νά μάς ακολουθήσουν τότε πού δέν θά γίνεται ζημιά. Καί ή στιγμή είναι τώρα. Τώρα μέ τίς Ευρωπαϊ­κές εκλογές.
"Οποιον καί νά στείλουμε στήν Ευρώ­πη δέν γίνεται ζημιά. Τώρα είναι ευκαιρία νά σκεφθούμε καί νά πούμε άπλά:
Πρέπει νά καταλάβουν τά μεγάλα κόμ­ματα ότι δέν ακολουθούν τόν σωστό δρόμο.
Μάς τόδειξαν οί εκλογές '81. "Υπερψη­φίσθηκαν, όσοι μίλαγαν γιά αγώνες. Οί νέοι καί όχι οί παλαιοκομματικοί. Δηλαδή οί ψηφορόροι πήγαν κόντρα στήν θέληση τών μεγάλων κομμάτων. Αυτό τό κατάλα­βαν καί κατάργησαν τόν σταυρό προτιμή­σεως. Ότι δηλαδή γίνεται καί στήν Σοβιε­τική "Ενωση, γιά νά αναδεικνύονται στήν Βουλή οί κομματικοί εγκάθετοι.
Τί πρέπει νά κάνουμε;
"Ας υποθέσουμε ότι ό φορέας πού μιλάει καθαρά γιά τόν "Εθνικισμό προτιμηθή άπό αυτό τό εκλογικό σώμα. Τί θά γίνει τότε;
Τά μεγάλα κόμματα θά υποχρεωθούν νά πάρουν περισσότερες "Εθνικιστικές θέσεις γιά νά είναι αρεστοί στήν λαϊκή βούληση, (τόχουν ανάγκη γιά τίς "Ελληνι­κές εκλογές).
Νά ό δρόμος: "Ας τόν ακολουθήσουμε.

Τό "Εθνικό Μέτωπο
Γιά τίς "Ελληνικές εκλογές χρειάζεται Εθνικό Μέτωπο.
Αν είχαμε Ελληνικές  εκλογές τότε δέν θα πρεπε νά κάνουμε τέτοια ομιλία σήμερα.
Μιλάμε γιά "Εθνικό Μέτωπο καί μας μιλάει ό κ, "Αβέρωφ γιά Δημοκρατικό Μέτωπο.
"Αν όμως τώρα δέν τραβήξουμε μπρο­στά. "Αν τώρα δέν μάς δώσετε τήν δύνα­μη πού δέν γίνεται ζημιά, τότε πώς θά επιβάλουμε τό "Εθνικό Μέτωπο;
... Ξεκινήσαμε 4 καί γίναμε χιλιάδες. Σέ πάνω από 200 σημεία τής "Ελλάδας υπάρχει τό ΕΝΕΚ.
"Εχουμε καί παρελθόν, μέ αγώνα καί τίς δικές σας ιδέες. Τούς Ευρωβουλευ­τές δέν τούς βλέπουμε άλλοιώς παρά σάν τόν Κοσμά τόν Αιτωλό. "Εμείς λοιπόν  σήμερα, πού υπάρχουν προβλήματα επι­βιώσεως τοϋ "Ελληνισμού, ζητάμε άπό τούς Ευρωβουλευτές νά γυρνάνε σε όλους τούς λαούς τής Ευρώπης καί νά μιλάμε γιά τόν "Ελληνισμό.
Τούς θέλουμε κοσμοκαλόγερους Αγωνιστές καί όχι νά καθωνται στις πο­λυθρόνες,
...Φτειάξαμε τόν φορέα πού μπορεί νά δώση τήν λύση στόν χτύπο τής καρδιάς σας. Αυτός ό φορέας τραβάει περή­φανα μπροστά καί μάλιστα σέ μιά στιγμή, πού λόγω εκλογικού συστήματος δέν κάνει καμμία ζημιά στόν μή μαρξιστικό Χώρο.
Γι" αυτό τήν στιγμή πού βά μπήτε στό παραβάν σκεφθείτε: "Αν δώσω δύναμη στους Εθνικιστές, θά βοθήσω στην διά­σπαση ή στό δυνάμωμα τής παρατάξεως: "Εμείς πιστεύουμε απόλυτα, ότι θα βοηθήσουμε στό δυνάμωμα της παρατά­ξεως, γι" αυτό σας καλούμε να έμπιστευθήτε τά νειάτα της Ελλάδος»


Κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο
του ΕΝΕΚ Ελασσόνος 
 Εκατοντάδες κάτοικοι τής Κρανέας θυ­μήθηκαν τήν Κυριακή καί τίμησαν τούς πεσόντες στίς 26, 27 καί 28 Φεβρουαρίου 1948 υπερασπιστές τής Κρανέας, πού άντε-στάθησαν στους συμμορίτες, οί όποιοι έπετέθησαν κατά τοϋ χωριοϋ τους.
Ή έκδήλωοη έγινε γιά πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια με πρωτοβουλία των Εθνικιστών της Κρανέας καί σέ μια προσπάθεια νά γίνη πανελληνίως γνω­στό, άλλο ένα έγκλημα τών Έλασιτών.
Καί πράγματι τά πρώτα αποτελέσματα δέν άργησαν νά φανούν, άφοϋ παρέστη­σαν δυναμικά τά μέλη του ΕΝΕΚ, πού έσπευσαν άπό τήν Αθήνα, τήν Κοζάνη, τήν Πτολεμαΐδα, τήν Σιάτιστα, τήν Ελασ­σόνα, τήν Λάρισα, τά Φάρσαλα καί άπό πολλά χωριά του νομοΰ Λαρίσης.
Μετά τήν επιμνημόσυνο δέηση πού έψάλη μπροστά στήν προτομή τοϋ πεσό­ντος Άντισυνταγματάρχου Γεωργίου Παπαχρήστου, ανέλυσε τό Ιστορικό τής μά­χης ό πρόεδρος της Τοπικής "Οργανώ­σεως τοϋ ΕΝΕΚ Κρανέας Δημήτρης Ζα­φείρης, ό όποιος περιέγραψε τήν ουσία τών γεγονότων.
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων άπό τό ΕΝΕΚ καί τήν ΜΕΑΚ Κρανέας,  καί άπό τό ΕΝΕΚ Ελάσσονος.
Ή τελετή έκλεισε μέ τόν Εθνικό Ύμνο, πού έψάλη άπ' όλους τούς παριστάμε­νους. Ιδιαίτερη συγκίνηση προεκλήθη μετά τό πέρας τής εκδηλώσεως, όταν ό αρχηγός τού ΕΝΕΚ Πολύδωρος Δάκογλου απέδωσε ξεχωριστή τιμή στόν 88χρονο αρχηγό τοϋ Ανεξαρτήτου Απο­σπάσματος Κρανέας Θεόδωρο Παπαγιάννη, ό όποιος υπήρξε βασικός υπερασπι­στής τής Κρανέας κατά τήν διάρκεια τών δύσκολων εκείνων ήμερων .  

Ή ομιλία τοϋ Προέδρου τοϋ ΕΝΕΚ 

Κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο
του ΕΝΕΚ Κρανέας
Ό πρόεδρος τού ΕΝΕΚ ΤΟ ΚΡΑΝΙΑΣ, πού ήταν κύριος ομιλητής τής εκδηλώσεως, αναφερόμενος στό Ιστο­ρικό τών μαχών, εξήρε τήν μεγάλη συμβολή τών μικρών στρατιωτικών δυ­νάμεων, περιέγραψε τόν ήρωϊκό θάνα­το τοϋ Άντισυνταγματάρχου Παπα χρήστου καί τόνισε τήν μεγάλη σημασία, πού εϊχε γιά τήν διάσωση τοϋ χωςιού τό γεγονός ότι οί ίδιοι οί κάτοικοι του πήραν τά όπλα γιά νά πολεμήσουν ύό τήν ηγεσία τοϋ Αρχηγού τοϋ Ανεξαρτήτου Αποσπάσματος κ. Παπαγιάννη.
Κατέληξε δέ λέγων: «Μέ υπερηφάνεια εμείς οί νέοι Εθνικιστές τής Κρανέας υποσχόμα­στε σ' αυτούς πού έπεσαν, αλλά καί σ όσους επέζησαν, ότι θά είμαστε πάντοτε πρωτοπόροι στους Εθνικούς αγώνες. Ή Κρανέα ήταν, είναι καί θα παραμείνη ή κολυμβήθρα τοϋ Έθνικισμού


Δημοσιεύθηκε στην εβδομαδιαία εφημερίδα ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ιδιοκτησίας ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ τον Μάρτιο του 1984
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π