Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

To νόημα του σήματος του ΕΝ.Ε.Κ.


Τό Κίνημα έχει ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ. Την ανάταση του Ελληνικού "Ε­θνους, τήν δημιουργία ενός καινούργιου πολιτισμού, τόν εξαν­θρωπισμό της Οικουμένης.
Τό κίνημα έχει μία ΑΠΟΦΑΣΗ. Νά γκρεμίσει τά κατεστημένα, νά καταλύσει τήν παρακμή, νά δώσει πρόσωπο στο χάος, τό πρόσωπο του.
Τό Σήμα τού Κινήματος συμβολίζει αυτήν τήν προοπτική και τήν απόφαση. Συμβολίζει τόν ΤΡΟΠΟ ΑΓΩΝΟΣ και τήν ΔΥΝΑΜΗ πού κρύβει μέσα του ό κινηματίας. Τήν δύναμη πού αντλεί από τό φυλε­τικό του υπόστρωμα και τήν ισχυρή του προσωπικότητα. Μια δύνα­μη πού εκφράζεται θετικά και αρνητικά. Μιά δύναμη πού λειτουργεί και σάν καταλύτης και σάν δημιουργός.
Ό Κινηματίας δέν μένει στατικός, δέν μένει απλός θεατής. ΣΥΜ­ΜΕΤΕΧΕΙ. Και στό γκρέμισμα τού παλιού, τού δογματικού, τού ξε­περασμένου. Και στη γένεση τού καινούργιου, τού επιλεκτικού, τού πρωτότυπου.

Συμφιλιώνει μέσα του, τό χθες και τό αύριο. Κρατεί τις παραδό­σεις και παίρνει άπό αυτές τά στοιχεία γιά νά διαμορφώσει ενα ελληνικό και όχι ξενόφερτο αύριο.
Διαμορφώνει αξίες σύμφωνα με τίς εθνικιστικές επιλογές άφού πρώτα εχει σαρώσει άπό τό πέρασμα του όλα τά εμπόδια.
Τό δέν μπορώ γιά τόν Κινηματία είναι ΑΓΝΩΣΤΟ.
Τό ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ εΐναι τρόπος ζωής.

Τό Σήμα τού Κινήματος, δέν εΐναι ενα απλό προπαγανδιστικό μέ­σον. Είναι ή απεικόνιση της ψυχής, της προοπτικής, τών ενοράσεων και της δυνάμεως του.
Τό Σήμα τού Κινήματος απεικονίζει τόν ΣΠΑΣΜΕΝΟ ΚΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Ό σπασμένος κρίκος εΐναι ή εποχή μας. Ή εποχή μας πού νοσεί και διαβρώνεται όλο και περισσότερο άπό τά αρνητικά κατεστημένα, τις φθαρμένες ιδεολογίες, τά ξεπερασμένα συστήματα
και τις δημαγωγικές προφητείες. Ή εποχή μας είναι ένας ασθενής πού δεν επιδέχεται θεραπευτική αγωγή. Τά μέλη πού νοσούν πρέπει νά αποκοπούν, νά ακρωτηριασθούν.
Τό κίνημα, ώς ηγουμένη μειοψηφία τού Ελληνικού "Εθνους, εχει ώς αποστολή πρώτα ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΕΙ και μετά ΝΑ ΚΤΙΣΕΙ. Νά κό­ψει τούς γόρδιους δεσμούς, νά σαρώσει σέ ερείπια τούς παρηκμασμένους θεσμούς και Ιδέες, νά σταματήσει τά κατεστημένα και τούς υπηρέτες τους. Και άφού τελειώσει ή ώρα τού ξεκαθαρίσματος και έρθει ή ώρα της δημιουργίας, θά θέσει θεμέλια γιά τό Αύριο.

Τό Σήμα τού κινήματος συμβολίζει τήν ΕΠΙΛΟΓΗ και τήν ΔΥ­ΝΑΜΗ. Τήν επιλογή, ότι ή ελληνική φυλή, δημιουργός και έκπολιτιστής, πρέπει θεμελιώνοντας ενα νέο πολιτιστικό κύκλο νά ήγηθή των άλλων Εθνών.
Τήν επιλογή, ότι τό Κίνημα είναι εκείνη ή ελιτιστική ομάδα πού θά προαγάγει τις εθνικές θέσεις και άξιες, δημιουργώντας τήν θερμο­κοιτίδα πού μέσα της θά άνδρωθή ό καινούργιος ελληνισμός.
Τήν δύναμη νά έπωμισθη τόν ρόλο των βαρβάρων.
Τήν δύναμη νά φανή ανελέητο και σκληρό.
Τήν δύναμη νά παλέψει αντίθετα στο ρεύμα.
Μά και τήν δύναμη νά αντλήσει μέσα από τήν φυλετική ψυχή τις ακατάλυτες προαιώνιες άξιες. Νά δώσει πίστη και ενοράσεις. Νά με­τατρέψει τό καθημερινό σ' ένα ακόμη βήμα γιά τήν βελτίωση τού αύριο. Νά διαμορφώσει τις νέες γενιές με εθνική συνείδηση και παι­δεία.
Τό Σήμα τού Κινήματος, καρφιτσωμένο στό αριστερό μέρος τού στήθους μας, πάνω άπ' τήν καρδιά μας, γραμμένο στους τοίχους, στις αφίσες μας, στις επιγραφές των γραφείων μας, στά πανώ μας, τυπωμένο στην εφημερίδα και στις εκδόσεις μας, ολόχρυσο καταμεσίς στό πορφυρό λάβαρο, εΐναι ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΑΣ, ΕΙΜΑ­ΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΜΑΣ.
------------------------------------------------------------------------------------------- 

"Νέα Θέσις", αρ. Φύλλου47, Πέμπτη Ι3η Ιανουαρίου 1983, σελίς 4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π