Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

Μία ἐπισήμανσι ἱστορικής γεωγραφίας..


Μία ἐπισήμανσι πρός  φίλους αναγνώστες φίλους πού γράφουν ὅτι δέν ὑπάρχει Τουρκία ἀλλά μόνον κατεχόμενη Ἰωνία. Τό ὁλοκληρωτικῶς ὀρθόν εἶναι ὅτι ὑπάρχει κατεχόμενη Μικρά Ἀσία, κατεχόμενη Ἀνατολική Θράκη μέ τήν Κων/πολι καί κατεχόμενη Βόρειος Κύπρος. Ἡ Ἰωνία κατέχει μόνον ἕνα πολύ μικρό τμῆμα τῆς Δυικῆς Μικρᾶς Ἀσίας, σημαντικώτατο ὅμως ἀπό ἱστορικῆς καί ἐθνικῆς ἀπόψεως.
Οἱ χῶρες τῆς καθ' ὁλοκληρίαν ἑλληνικῆς Μικρᾶς Ἀσίας πού κατέχεται ἀπό τούς Τούρκους εἶναι οἱ ἑξῆς: Τρωάς, Αἰολίς, Μυσία, Ἰωνία καί ἡ ἐνδοχώρα αὐτῆς Λυδία,
ἡ Καρία, ἡ Λυκία, ἡ Παμφυλία, ἡ Πισιδία, ἡ Φρυγία, ἡ Βιθυνία, ἡ Παφλαγονία, ὁ Πόντος, ἡ Γαλατία ἢ Γαλλογραικία ὅπου καί ἡ Ἄγκυρα, ἡ Καππαδοκία, ἡ Εὐφρατησία, ἡ Κιλικία διαιρουμένη εἰς Πεδιάδα καί Τραχεῖα Κιλικία, ἡ Ἰσαυρία καί ἡ Λυκαονία. Ὑπό τῶν Τούρκων κατέχεται καί ἡ σπουδαιοτέρα πόλις τῆς Ἑλληνικῆς Ἀσίας, ἡ Μεγάλη Ἀντιόχεια, ἡ '' ὡραία μέλισσα τῆς Ἀνατολῆς'', ἡ ὁποία γεωγραφικά ἀνήκει μέν στήν Συρία, ἀπό δέ ἱστορικῆς καί ἐθνικῆς ἀπόψεως ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά λαμπρότερα τμήματα τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους. Εἶναι κτισμένη ἀπό τόν Σέλευκο στήν περιοχή τῆς παναρχαίας πόλεως τῶν Ἀργείων, τῆς Ἰώνης, τό 300 π.Χ., ἀμέσως μετά τήν μάχη τῆς Ἰψοῦ, οἰκιστής δέ τῆς Ἀντιοχείας ἐθεωρεῖτο κατά συνέπεια ὄχι ὁ Σέλευκος, ἀλλά ὁ πανάρχαιος Ἀργεῖος ἥρως Τριπτόλεμος, ὁ σταλείς ὑπό τοῦ Ἀργείου βασιλέως Ἰνάχου πρός ἀναζήτησι τῆς κόρης του Ἰοῦς. 

Τό μεγαλύτερο τμῆμα τῶν κατοίκων τῆς Ἀντιοχείας ἦσαν Ἀθηναῖοι, διά τοῦτο δέ καί ἡ πρώτη Ἑλληνίς βασίλισσα τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, ἡ Εὐδοκία, πρότερον ὀνομαζομένη Ἀθηναΐς, θυγατέρα τοῦ ἐθνικοῦ φιλοσόφου τῶν Ἀθηνῶν Λεοντίου καί σύζυγος τοῦ αὐτοκράτορος Θεοδοσίου Β' τοῦ Μικροῦ, ὅταν ἐπεσκέφθη τήν Ἀντιόχεια, εἶπε συγκεκινημένη πρός τούς Ἀντιοχεῖς τόν περίφημο ἐκεῖνο Ὁμηρικό στίχο: ὑμετέρης γενεῆς εὔχομαι εἶναι, δηλαδή καί ἐγώ καυχῶμαι ὅτι εἶμαι ἀπό τήν γενεά σας...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π