Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Σάββατο, 20 Ιουλίου 2013

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ τους ΠΡΟΔΟΤΕΣΤόν Αύγουστο 1974 ό τότε πρωθυπουργός της  Ελλάδος κ. Κ. Καραμανλής απηύθυνε διάγ­γελμα στον Ελληνικό Λαό, μέ περιεχόμενο τον αποπροσανατολισμό επάνω στά Εθνικά προ­βλήματα και τους κίνδυνους πού διέτρεχεν ή Πατρίς μέ άμεση α­ναφορά στήν ανοικτή πληγή του Ελληνισμού της Κύπρου και του καθημερινώς εισβάλλοντος ανεμπόδιστα τούρκου εισβολέως.
Μεταξύ άλλων ό πρωθυπουρ­γός άνέφερεν:

«...Και ώφειλα νά έχω τό θάρ­ρος νά πράξω εκείνο τό όποιον έπέτασσεν ή ιστορική στιγμή.
Ή ένοπλος άντιμετώπισις των Τούρκων εις τήν Κύπρον καθί­στατο αδύνατος και λόγω απο­στάσεως και λόγω των γνωστών τετελεσμένων γεγονότων.
Και δέν ήτο δυνατόν νά έπιχειρηθη χωρίς τόν κίνδυνον ε­ξασθενήσεως της αμύνης αυτής ταύτης της Ελλάδος...»
Όλα αυτά τά... αξιοθαύμα­στα ακούσθηκαν διά χειλέων του κ. Καραμανλή και εγράφησαν στον τύπον τής 17ης Αυγούστου 1974.
Ολα αυτά έλεγαν, μέ λίγα λόγια, σέ φίλους και εχθρούς ότι:
Έμεΐς δέν κάνουμε τίποτε στο πολεμικό επίπεδο εναντίον των βαρβάρων τούρκων εισβολέων γιατί ή Κύπρος... είναι μακρυά μας.
"Ετσι «καλώς» δέν εστάλησαν και δέν θά σταλούν ενισχύσεις στους αμυνόμενους  Έλληνες τής Κύπρου, γιατί ή μοίρα τους τοποθέτησε μακρύτερα από τους υπολογισμούς τής Κυβερ­νήσεως τής «Δημοκρατίας '74».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π