Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012

Το Καταστατικό του ΕΝ.Ε.Κ. - Στα χέρια Εθνικιστών το Κίνημα και όχι σε πρόσωπα και αρχηγούς.


Ο Κοινός Παρονομαστής προχωρεί στην δημοσίευση του καταστατικού του ΕΝιαίου Εθνικιστικού Κινήματος .Εμείς το  φτιάξαμε, το υλοποιήσαμε, το ζήσαμε, το εφαρμόσαμε. Αποτέλεσε το « εργαλείο » που έλυνε και έδενε στο εθνικιστικό κίνημα και σε συνδυασμό με τις ιδεολογικές μας αρχές κράτησε απ' έξω αρχηγισμούς και προσωπολατρίες, δίνοντας την δύναμη της εξουσίας μόνο στα χέρια των συναγωνιστών.Θα μπορούσε να αποτελέσει μπούσουλα και για τους σημερινούς
εθνικιστές που θα ήθελαν το εθνικιστικό κίνημα να το ελέγχουν οι ίδιοι και όχι οι κάστες, οι οικογένειες, τα πρόσωπα, οι αρχηγίσκοι .Χωρίς την ύπαρξη ενός τέτοιου « εργαλείου » οι
εθνικιστές χωρίς να το καταλάβουν μπορεί να βρεθούν να είναι άβουλοι στρατευμένοι οπαδοί, των οποίων ο αγώνας όχι μόνο συλλογικότητα δεν θα έχει αλλά θα κινδυνεύει να πάει στο κάλαθο των αχρήστων και θα εξαρτάται από συμπεριφορές και ορέξεις των ..παραγόντων.ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ - ΕΝΕΚ
                                                                                                        
                                                                                                      ἐπιμέλεια: Ἰωάννης Σχοινᾶς  
Ιστορικό

Άρθρο 1
Τον Αύγουστο του 1974, ενώ ο απόηχος των τουρκικών  βομβών και οι βαρβαρότητες των ορδών του Αττίλα στην Κύπρο συνόδευαν την κατάρρευση του στρατιωτικού καθεστώτος και ενώ στην Ελλάδα εμορφοποιείτο και πάλι το κόμμα των πολιτικών κομμάτων, μία ομάδα ανησύχων νέων επιστημόνων, φοιτητών και εργαζομένων ίδρυσαν στην Αθήνα την ιδεολογικο-πολιτική ομάδα ΚΙΝΗΜΑ.
Έκτοτε και άλλοι νέοι με τις ίδιες ανησυχίες, τόσο στην Αθήνα όσο και στην επαρχία, γνώρισαν και πίστεψαν στο ΚΙΝΗΜΑ. Έτσι στο Ιδρυτικό Συνέδριο, που έγινε στις 6 Μαΐου 1979 στον Βόλο, δημιουργήθηκε η σημερινή μας έκφραση υπό την επωνυμία ΕΝΙΑΙΟ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ.

Τίτλος - Έδρα - Έμβλημα

Άρθρο 2
Η συντομογραφία του Ενιαίου Εθνικιστικού Κινήματος είναι ΕΝΕΚ με προέκταση του γράμματος Νι εκατέρωθεν, φέροντος κεραυνούς και στις δύο προεκτάσεις του.
Άρθρο 3
Η Έδρα του ΕΝΕΚ βρίσκεται στην Αθήνα.
Άρθρο 4
Έμβλημα του ΕΝΕΚ είναι ο σπασμένος κρίκος της αλυσίδος

Χαρακτήρας του ΕΝΕΚ

Άρθρο 5
Το ΚΙΝΗΜΑ μας είναι εθνικιστικό και ανεξάρτητο, κληρονόμος και συνεχιστής των ηρωικών και πολιτιστικών  παραδόσεων της φυλής μας, των αγώνων και του πνευματικού κλίματος που εδημιούργησαν οι μεγάλοι προφήτες του Ελληνισμού.
...εμφορείται από νέες και δυναμικές ιδέες ως αποτέλεσμα της δημιουργίας του από νέους ανθρώπους.
...οργανώνει όλες τις δυνάμεις για την προκοπή του Λαού μας και την ανάδειξη του Ελληνικού Έθνους στην πρωτοπορεία των άλλων εθνών.
...καθοδηγείται υπό της ιδεολογίας του Εθνικισμού.
...δέχεται στις τάξεις του κάθε Έλληνα από όλες τις παραγωγικές επαγγελματικές τάξεις της ελληνικής κοινωνίας και προσβλέπει με εμπιστοσύνη στον απόδημο Ελληνισμό, που τον θεωρεί αναπόσπαστο κομμάτι του Ελληνικού Έθνους.
...διαπαιδαγωγεί την νέα γενιά με βάση την κοσμοθεωρία του Εθνικισμού και τις πολιτιστικές και ηρωικές παραδόσεις της φυλής μας με σκοπό την επίτευξη της Μεγάλης Ιδέας του Ελληνισμού, όπως αυτή τόσο παραστατικά εκφράζεται στο έργο του Περικλή Γιαννόπουλου: «Προορισμός του Έλληνος ήταν, είναι και θα είναι εις κάθε εποχήν, σήμερον και αύριον, Ο ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ».
...καταπολεμά την μάστιγα της οικογενειοκρατίας, την κατάρα της προσωπολατρείας, τον επιβεβλημένο δια νόμου αρχηγισμό και τον επώδυνο για την χώρα μας παλαιοκομματισμό.


...καταγγέλει την εξάρτηση της πατρίδος μας υπό των ξένων δυνάμεων. Από την απελευθέρωση εκ του τουρκικού ζυγού και μέχρι σήμερα, αυτή υπήρξε αποτέλεσμα της «άψογου στάσεως» και της δουλοπρεπούς, ραγιαδίστικης αντιμετωπίσεως των διεθνών κατεστημένων.
...προβάλλει την δύναμη της θελήσεως του Λαού των Ελλήνων για αξιοποίηση των φυσικών και πνευματικών του δυνατοτήτων, αντίθετα στον καλλιεργούμενο από το σύστημα μύθο της ψωροκώσταινας.

Σκοπός του ΕΝΕΚ

Άρθρο 6
Το Κίνημά μας διαπιστώνοντας αφ’ ενός μεν τα φαινόμενα της παρακμής και του ακράτου υλισμού, αφ’ ετέρου δε την ανάγκη για δημιουργία και εγκαθίδρυση νέου πνεύματος, σκοπεύει:
α. Στο γκρέμισμα του σάπιου και διεφθαρμένου παλαιοκομματικού κατεστημένου και στην τελική επικράτηση του Εθνικισμού, που θα αγκαλιάση όλους τους Έλληνες, όπου και αν ευρίσκονται.
β. Στην εγκατάσταση στην χώρα μας ενός πολιτικοκοινωνικού συστήματος ανταξίου της ιστορίας της. Ένα τέτοιο σύστημα δεν μπορεί παρά να στηρίζεται επί των εθνικών αξιών, της αξιοκρατίας και της αρχής των ίσων ευκαιριών προς όλους. Ένα τέτοιο σύστημα δεν μπορεί παρά να αντιταχθή στην τεχνητή πάλη των τάξεων και να την αντικαταστήση με την συνεργασία όλων των παραγωγικών  δυνάμεων του Έθνους. Ένα τέτοιο σύστημα δεν μπορεί παρά να αποβλέπη στην κοινωνική δικαιοσύνη και στην δίκαιη κατανομή του Εθνικού εισοδήματος. Αυτό το σύστημα δεν μπορεί να είναι άλλο από την ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
γ. Στην δημιουργία ενός ελληνικού κράτους, εκτεινομένου μέχρι των φυσικών ιστορικών του συνόρων, αυτοτελούς, ανεξαρτήτου και ισχυρού. Ικανού να αντιμετωπίζη οποιαδήποτε απειλή, οποιασδήποτε μορφής και από οπουδήποτε προερχομένη.
δ. Στην πραγμάτωση της Μεγάλης Ιδέας του Ελληνισμού, όπως αυτή καθορίζεται από τον Περικλή Γιαννόπουλο, δηλαδή την δημιουργία Νέου Ελληνικού Πολιτισμού και μέσω αυτού στον εξανθρωπισμό της οικουμένης.
Αναγκαία προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των σκοπών μας, είναι η ύπαρξη ενός ισχυρού Εθνικού Κέντρου καταλλήλως καθοδηγούμενου από ένα ρωμαλέο, ανιδιοτελές, πατριωτικό και μέσα στον ίδιο τον λαό ριζωμένο ιδεολογικο-πολιτικό Κίνημα, το οποίο θα λάβη και θα υλοποίηση τις αναγκαίες και ικανές αποφάσεις για την επίτευξη του μεγάλου Σκοπού.

Μέλη του ΕΝΕΚ

Άρθρο 7
Στο ΕΝΕΚ δύναται να  ενταχθή όποιος:
α. Αποδέχεταί τις ιδεολογικο-πολιτικές αρχές του και είναι αποφασισμένος να παλαίψη για την πραγμάτωσή τους σύμφωνα με το καταστατικό του.
β. Δέχεται να ενταχθή και να αγωνισθή σε μια από τις οργανώσεις του.
γ. Δεν είναι μέλος άλλου πολιτικού σχηματισμού και δεν προσφέρει αλλού τις υπηρεσίες του.

Εγγραφή μέλους

Άρθρο 8
1) Για να αποκτήση κάποιος την ιδιότητα του μέλους του ΕΝΕΚ πρέπει:
α. Να υποβάλλη την αίτησή του προς την Επιτροπή Συντονιστών (Ε.Σ.) της Τοπικής Οργανώσεως (Τ.Ο.) η την Επιτροπή Αγώνος (Ε.Α.) του Οργανωτικού Στοιχείου (Ο.Σ.) του τόπου κατοικίας η εργασίας του.
β. Να πλήρωση το δικαίωμα εγγραφής.
γ. Εντός δύο μηνών από της υποβολής της αιτήσεώς του να τον προτείνουν δύο μέλη της Τ.Ο. η του Ο.Σ. συνυπογράφοντες την αίτησή του.
2) Μόλις η αίτηση εγκριθεί από την Ε.Σ. η την Ε.Α.:
α. Ανακοινώνεται στην πρώτη ολομέλεια της Τ.Ο. η του Ο.Σ.
β. Ένσταση κατά της εγγραφής μπορούν να υποβάλλουν δύο η και περισσότερα μέλη της Τ.Ο. η του Ο.Σ. μέσα σε ένα μήνα από την ανακοίνωση στην ολομέλεια. Στην συνέχεια η ολομέλεια αποφασίζει, αφού ακούσει τους ενδιαφερομένους.
γ. Μετά την έγκριση από την Ε.Σ. της Τ.Ο. η την Ε.Α. του Ο.Σ. η αίτηση καταχωρείται στο βιβλίο μητρώου μελών, λαμβάνει Αριθμόν Μητρώου (A.M.) και αποστέλλεται για έγκριση στην Διεύθυνση Οργανώσεως (Δ.OP.) της Κεντρικής Διοικήσεως (Κ.Δ.) μαζί με το δικαίωμα εγγραφής.
δ. Στην Δ.Ορ. - Κ.Δ. η αίτησις αποστέλλεται είτε γίνει αποδεκτή είτε όχι από την Ε.Σ. η την Ε.Α. Στην δεύτερη περίπτωση η απόφαση αιτιολογείται πλήρως.
3) Μόλις η αίτηση έλθει στην Δ.ΟΡ. - Κ.Δ.:
α. Πρέπει εντός ενός μηνός να εγκριθή η να απορριφθή και να δοθή απάντηση στην Ε.Σ. η την Ε.Α.
β. Όταν ένα μέλος αλλάξη τόπο κατοικίας η εργασίας, τότε είναι υποχρεωμένο να ειδοποίηση την Ε.Σ η την Ε.Α. Η Ε.Σ. η Ε.Α. φροντίζει για την ένταξη του μέλους στην νέα Τ.Ο. η Ο.Σ. Σε συνεργασία με το αμέσως ανώτερο καθοδηγητικό όργανο.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις

Άρθρο 9
Κάθε μέλος του ΕΝΕΚ:
α. Εντάσσεται υποχρεωτικά σε μία από τις Τ.Ο. η Ο.Σ.. Συμμετέχει στις δραστηριότητες, ενεργόν σύμφωνα με τις εντολές της Ε.Σ. η Ε.Α. και παίρνει πρωτοβουλίες, που όμως ευρίσκονται πάντοτε στα πλαίσια των αρχών και των κανονισμών.
β. Συμβάλλει δημιουργικά στην ανάλυση των αρχών του Κινήματος και των αποφάσεων των ανωτέρων καθοδηγητικών  οργάνων, αγωνιζόμενο για να τις κάνει κτήμα των μαζών.
γ. Μετέχει στα κλαδικά και εθνικοτοπικά όργανα και σωματεία και άλλες μαζικές οργανώσεις, αγωνιζόμενο για την διάδοση των ιδεών του σ’ αυτά
δ. Καλλιεργεί συνεχώς την ενότητα της βάσεως και προστατεύει την ιδεολογικοπολιτική φυσιογνωμία του Κινήματος από κάθε είδους παρεκκλίσεις.
ε. Καταπολεμά τον ψίθυρο, την διαβολή και την επιπολαιότητα. Δεν συζητεί οργανωτικά θέματα με άλλους παρά μόνον με τα αρμόδια καθοδηγητικά όργανα.
στ. Είναι υπερήφανο για την ιδεολογία του και αγωνίζεται για την διάδοσή της στις μάζες.
ζ. Βελτιώνει συνεχώς την ιδεολογική και πολιτική του κατάσταση και συμβάλλει στο μέτρο των δυνάμεων του στην βελτίωση των συναγωνιστών του.
η. Εκφράζει ελεύθερα την γνώμη του στα αρμόδια καθοδηγητικά όργανα για την δράση και την συμπεριφορά οποιουδήποτε άλλου μέλους. Συμμετέχει στην εκλογή των καθοδηγητικών  οργάνων και έχει το δικαίωμα να εκλέγεται σ’ αυτά.
θ. Καταβάλλει ανελλιπώς και τακτικώς την μηνιαία εισφορά του, στο ύψος που κάθε φορά καθορίζουν τα αρμόδια καθοδηγητικά όργανα, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική ανεξαρτησία του Κινήματος.
ι. Αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση σε όλους τους χώρους που ζη και κινείται. Στην Κινηματική του ζωή έχει πρωταρχικό καθήκον να συμβάλλει στην ανάπτυξη της συναγωνιστικότητος και στην καταπολέμηση κάθε τάσεως αδρανείας, αδιαφορίας και εγωισμού. Στην προσωπική και οικογενειακή του ζωή μεταφέρει το πνεύμα του Κινήματος, αντανακλώντας τον τρόπο ζωής του Εθνικιστού Κινηματία.
ια. Κάθε μέλος που επί τρεις συνεχείς μήνες δεν καταβάλλει την μηνιαία εισφορά του χωρίς αιτιολογία, θεωρείται ότι έχει εγκαταλείψει το Κίνημα και δύναται να αποφασισθή η διαγραφή του, όταν του γίνη πρόταση και δεν συμμορφωθή.

Πειθαρχικές ποινές

Άρθρο 10
Κάθε μέλος του Κινήματος που παραβαίνει το Καταστατικό, τις αποφάσεις των καθοδηγητικών  οργάνων η παρεκκλίνει των αρχών και με την συμπεριφορά του εκθέτει το Κίνημα, υπόκειται στις κάτωθι κυρώσεις:

Παρατήρηση.
Μομφή.
Πρόσκαιρη απομάκρυνση μέχρι 6 μηνών.
Προειδοποίηση διαγραφής.
καθαίρεση από υπεύθυνη θέση.
Διαγραφή.

Ειδικά το παράπτωμα της απόπειρας δημιουργίας παράτυπης ομάδας (φράξιας) τιμωρείται με διαγραφή.

Στην περίπτωση που το παράπτωμα βαρύνει μία ολόκληρη Τ.Ο. η Ο.Σ. τότε με απόφαση του αμέσως ανωτέρου καθοδηγητικού οργάνου και με σύμφωνη γνώμη της Δ.ΟΡ.-Κ.Δ. δύναται να διαλυθή ολόκληρη η Τ.Ο. η Ο.Σ.
Επί των πειθαρχικών μέτρων που λαμβάνονται από τα καθοδηγητικά όργανα των Τ.Ο. και Ο.Σ. και εγκρίνονται από τις ολομέλειες αυτών, ο πληττόμενος δύναται να προσφύγη και να απαίτηση επανεξέταση του τελεσιδίκου της αποφάσεως από το αμέσως ανώτερο καθοδηγητικό όργανο. Ο διαγραφόμενος έχει το δικαίωμα της ενστάσεως, η οποία μπορεί να φθάσει ως την Δ.ΟΡ.-Κ.Δ.

Οργανωτικές αρχές

Άρθρο 11
Η δόμηση και η λειτουργία του ΕΝΕΚ στηρίζεται στις αρχές της αξιοκρατίας και της υπευθυνότητος με βασικά στοιχεία την συμμετοχή των μελών και την συλλογικότητα στον τρόπο λήψεως των αποφάσεων από τα καθοδηγητικά όργανα. Αναλυτικώτερα συνίστανται στα εξής:
α). Τα μέλη του Κινήματος έχουν άνισες ευθύνες, η ανάληψη των οποίων γίνεται με βάση την αξία, την συνέπεια και την αγωνιστική συμπεριφορά του καθενός. Με άλλα λόγια οι ευθύνες των μελών είναι ανάλογες με την θέση που έχουν στην πυραμιδοειδή διάταξη της οργανώσεως.
β) Όλα τα καθοδηγητικά όργανα εκλέγονται με κριτήριο την εξυπηρέτηση του σκοπού και με αίσθημα ευθύνης από το συνέδριο, τις συνδιασκέψεις και ολομέλειες και λογοδοτούν περιοδικώς η εκτάκτως σ’ αυτά.
γ) Η πειθαρχία δεν επιβάλλεται, αλλά αποτελεί συνειδητοποιημένη κατάσταση των μελών, που από μόνα τους και υπεύθυνα απεφάσισαν να θέσουν τον εαυτόν τους στην υπηρεσία του Μεγάλου Σκοπού.
δ) Τα μικροτέρας ευθύνης όργανα είναι υποχρεωμένα να εκτελούν μετά προθυμίας και άνευ όρων τις αποφάσεις των ανωτέρας ευθύνης καθοδηγητικών  οργάνων. Σε περίπτωση διαφωνίας, όσοι διαφωνούν είναι υποχρεωμένοι να εκτελέσουν την απόφαση και μόνο μετά τους δίδεται το δικαίωμα να καταφύγουν στα ανώτερα καθοδηγητικά όργανα αιτιολογούντες όμως πλήρως την διαφωνία τους.
ε) Ο εσωκινηματικός διάλογος αποτελεί την πιο σίγουρη μορφή για την κριτική επί της πορείας μας και ως τέτοια μορφή διεξάγεται σ’ όλα τα επίπεδα του Κινήματος.
στ) Η συλλογικότης στον τρόπο λήψεως των αποφάσεων αποτελεί ιστορικά την πλέον σωστή μέθοδο για τις ορθές αποφάσεις και γι’ αυτόν τον λόγο εφαρμόζεται σ’ όλα τα καθοδηγητικά όργανα του Κινήματος. Η αρχή της συλλογικότητος δεν μειώνει καθόλου την προσωπική ευθύνη.
ζ) Σε εξαιρετικές περιστάσεις για την πορεία του Κινήματος επιτρέπεται ο κατ’ εξαίρεση διορισμός κατωτέρων οργάνων από ανώτερα και η απ’ ευθείας ανάθεση αποστολών εις μέλη από καθοδηγητικά όργανα τα οποία έχουν υποχρέωση να λογοδοτήσουν στις ολομέλειες, συνδιασκέψεις η το Συνέδριο.

Λειτουργία προσυνεδριακών  συνδιασκέψεων

Άρθρο 11α
1. Σκοπός των προσυνεδριακών  συδιασκέψεων είναι να προετοιμάσουν και απλουστεύσουν την λειτουργία του Συνεδρίου, μέσα από τις διαδικασίες βάσεως με εξαντλητικό διάλογο, ώστε το Συνέδριο κάθε φορά να αποτελεί το επισφράγισμα όλης αυτής της συλλογικής δουλειάς, ως ένα κορυφαίο πολιτικό γεγονός.
2. Στην ημερήσια διάταξη των προσυνεδριακών συνδιασκέψεων δύναται να συμπεριληφθούν οι εξής κατηγορίες θεμάτων:
α) Εισηγήσεις πάνω σε θέματα ημερησίας διατάξεως συνεδρίου.
β) Προτάσεις επί των ανωτέρω εισηγήσεων που υπεβλήθησαν εγκαίρως, όπως προβλέπεται από το καταστατικό.
γ) Προτάσεις επί των ανωτέρω εισηγήσεων που δεν υπεβλήθησαν εγκαίρως, δύνανται να συζητηθούν εκτός ημερησίας διατάξεως με την προϋπόθεση ότι θα συμφωνήση προς τούτο το 50% συν ένα της μοριακής δυνάμεως εκ των παρισταμένων αντιπροσωπειών των συνδιασκέψεων.
3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία της συνδιασκέψεως είναι ο καθορισμός της μοριακής δυνάμεως των αντιπροσωπειών υπό της Εκτελεστικής Επιτροπής.
4. Αφού οι προτάσεις-τροποποιήσεις συζητηθούν τίθενται σε ψηφοφορία μόνον σε περίπτωση διαφωνίας και αν η αντιπροσωπεία που τις προτείνει δεν πεισθεί να άρη την πρότασή της. Αλλιώς σε περίπτωση συμφωνίας εισηγητού και αντιπροσωπείας η πρόταση-τροποποίηση εμπλουτίζει την εισήγηση.
5. Σε περίπτωση διαφωνίας εισηγητού-αντιπροσωπείας επί κάποιας προτάσεως το θέμα τίθεται στο συνέδριο, για οριστική εξεύρεση λύσεως μόνον, όταν κατά την ψηφοφορία η πρόταση της αντιπροσωπείας αποφασισθεί από το 50% συν ένα της μοριακής δυνάμεως των εκπροσωπουμένων αντιπροσωπειών στην συνδιάσκεψη.

Συνέδριο

Άρθρο 12
Ανώτατο όργανο του Κινήματος είναι το Συνέδριο. Τακτικώς μεν συγκαλείται κάθε τρία χρόνια από την Ε.Ε., εκτάκτως δε στις εξής περιπτώσεις:
α) Κατόπιν αποφάσεως της Ε.Ε.
β) Κατόπιν προτάσεως μιας Ν.Ο. υπό την προϋπόθεση ότι θα συμφωνήσουν τόσοι εκπρόσωποι Ν.Ο., Τ.Ο. η Κ.Ο., ώστε να εκφράζουν την πλειοψηφία των μελών του Κινήματος. Η πρόταση υποβάλλεται προς την Ε.Ε. που είναι υποχρεωμένη εντός τριών το πολύ μηνών να την θέση υπό την κρίση όλων των εκπροσώπων του Κινήματος.

Αποστολές και αρμοδιότητες Συνεδρίου

Άρθρο 13
α) Χαράζει την γενική γραμμή και τακτική του Κινήματος.
β) Ψηφίζει την τελική μορφή του καταστατικού και του πολιτικού προγράμματος, με δυνατότητα τροποποιήσεως μόνο από το ίδιο το συνέδριο.
γ) Εκλέγει και ελέγχει τον Αρχηγό, την Εκτελεστική Επιτροπή, την Διοικούσα Επιτροπή, το Πειθαρχικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.
δ) Αποφασίζει για όλα τα θέματα που συζητήθηκαν προσυνεδριακώς και αποτελούν την ημερησία διάταξη.

Λειτουργικότης Συνεδρίου
 Άρθρο 14
α) Η ημερομηνία συγκλήσεως και η ημερησία διάταξη δημοσιεύονται από την Ε.Ε. τουλάχιστον δύο μήνες προηγουμένως.
β) Η ημερησία διάταξη και οι εισηγητές καθορίζονται από την Ε.Ε. «ξ
γ) Για να αποτελέση κάποιο άλλο θέμα μέρος της ημερησίας διατάξεως πρέπει να προταθή τουλάχιστον ένα μήνα προ της ημερομηνίας συγκλήσεως και να επικροτηθή η πρόταση υπό της πλειοψηφίας των συνέδρων.
δ) Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται από τις αρμόδιες συνδιασκέψεις και ολομέλειες και ο αριθμός τους καθορίζεται κάθε φορά από την Ε.Ε. αναλόγως της δυνάμεως των Ν.Ο., των Τ.Ο. και Κ.Ο.
ε) Το συνέδριο ευρίσκεται σε απαρτία όταν οι παριστάμενοι αποτελούν την πλειοψηφία των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής Ν.Ο., Τ.Ο. και Κ.Ο.
στ) Τα μέλη της Κ.Δ. έχουν δικαίωμα συμμετοχής.
ζ) Τις εργασίες κατευθύνει εννεαμελής γραμματεία που εκλέγεται εκ των παρισταμένων Συνέδρων.
η) Η εκλογή του Αρχηγού και των μελών της Ε.Ε., της Δ.Ε., του Π.Σ. και της Εξ.Ε. γίνεται υποχρεωτικά εκ του σώματος των συνέδρων.
θ) Για να θέση κανείς υποψηφιότητα πρέπει οπωσδήποτε να προταθή από συγκεκριμένο αριθμό εκπροσώπων. Ειδικώτερα για την θέση του Αρχηγού απαιτείται πρόταση υπό του 1/3 των εκπροσώπων, για την θέση του μέλους της Ε.Ε. υπό του 1/5, ενώ για την θέση του μέλους της Δ.Ε., του Π.Σ. και της ΕΞ.Ε. υπό του 1/20.
ι) Ένα μέλος του Κινήματος δεν μπορεί να επιλεγή από το Συνέδριο σε δύο όργανα συγχρόνως, αλλά μπορεί να προταθή και να επιλεγή μόνο σε ένα.
ια) Ο μέσος όρος των μορίων των εξ (6) εξαμήνων, που αντιστοιχούν σε τρία (3) χρόνια αγωνιστικής πορείας, δια του αριθμού των εξαμήνων μας δίδει τον αριθμό των μορίων συμμετοχής εκάστης οργανώσεως στο Συνέδριο.

Διοικούσα Επιτροπή

Άρθρο 15
α) Είναι το ανώτερο καθοδηγητικό όργανο ανάμεσα σε δύο Συνέδρια. Η σύνθεση της Δ.Ε. είναι εικοσιπενταμελής.* Τα μέλη της Ε.Ε. είναι και μέλη της Δ.Ε.
β) Εκλέγονται δια την Δ.Ε. μέχρι δέκα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία καλύπτουν τα κενά της Δ.Ε. κατά σειράν επιλογής.
γ) Οι αποφάσεις της Δ.Ε. λαμβάνονται με βάση τα μόρια, με τα οποία τα μέλη της Δ.Ε. εξελέγησαν από το τελευταίο Συνέδριο. Κάθε μέλος εκφράζοντας την θέση του στα θέματα ημερησίας διατάξεως της Δ.Ε. μετρά στην τελική λήψη της αποφάσεως με τα μόρια με τα οποία εξελέγη από το Συνέδριο. Μία πρόταση η ένα θέμα της Δ.Ε., για να γίνη απόφαση, χρειάζεται να λάβη το ήμισυ συν ένα επί του συνόλου των μορίων τα οποία εκφράζονται από τα παρόντα μέλη στην συγκεκριμένη συνεδρίαση της Δ.Ε.
δ) Η ολομέλεια της Δ.Ε. συνέρχεται τακτικώς μεν κάθε έξι μήνες, εκτάκτως δε με απόφαση της E.E. η με πρόταση του 1/3 επί του συνόλου της μοριακής δυνάμεως την οποία εκφράζουν όλα τα μέλη της Δ.Ε.
ε) Η ολομέλεια της Δ.Ε. ευρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα μέλη ανεξαρτήτως αριθμού εκφράζουν σε μοριακή δύναμη τα 2/3 των μορίων, επί του συνόλου της μοριακής δυνάμεως όλων των μελών της Δ.Ε.
στ) Σε έκτακτες περιστάσεις με απόφαση της Ε.Ε. δύναται να συγκληθή πλατειά ολομέλεια με συμμετοχή στελεχών από τις Ν.Ο. και ΤΟ.
Της ολομελείας προεδρεύει ο Αρχηγός.

Αποστολές και αρμοδιότητες της Δ.Ε.

Άρθρο 16
α) Ελέγχει το έργο των μελών της Ε.Ε. με βάση τις αποφάσεις του Συνεδρίου.
β) Λειτουργεί ως πειθαρχικό δια τα μέλη της Δ.Ε., της Ε.Ε., του Π.Σ. και της Εξ.Ε., όταν αυτό ζητηθή από τα 3/4 των μορίων, επί του συνόλου της μοριακής δυνάμεως των μελών της Δ.Ε. η του Αρχηγού.
γ) Αποφασίζει για την συμπλήρωση της Ε.Ε., του Π.Σ. και της Εξ.Ε. σε οποιαδήποτε περίπτωση υπάρξεως κενού (παραίτηση, απομάκρυνση κ.λπ.).
δ) Το μέλος της Δ.Ε., της Ε.Ε., του Π.Σ. και της Εξ.Ε., το οποίο τιμωρήθηκε πειθαρχικό, δύναται να προσφύγη στο αμέσως επόμενο Συνέδριο, ζητώντας την δικαίωσή του.
ε) Όποιο μέλος της Δ.Ε. απουσιάζει αδικαιολογήτως από δύο συνεδριάσεις εκπίπτει της Δ.Ε. και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.
στ) Μέλος της Δ.Ε. Στρατευόμενο αντικαθίσταται από το πρώτο κατά σειράν επιλογής αναπληρωματικό μέλος.

Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.)

Άρθρο 17
Η EE, είναι το ανώτερο εκτελεστικό όργανο του Κινήματος. Εκλέγεται από το Συνέδριο και συνέρχεται σε σώμα στην πρώτη συνεδρίαση ως κάτωθι:
α) Αρχηγός
β) Συντονιστής Διευθύνσεως Οργανώσεως (Δ.ΟΡ.)
γ) Συντονιστής Διευθύνσεως Διοικητικής Μερίμνης (Δ.Δ.Μ.)
δ) Συντονιστής Διευθύνσεως Ιδεολογίας (Δ.ΙΔ.)
ε) Συντονιστής Πολιτικής Διευθύνσεως (ΠΟ.Δ.)
στ) Συντονιστής Διευθύνσεως Εκπαιδεύσεως (Δ.ΕΚ.)
ζ) Συντονιστής Διευθύνσεως Δημοσίων Σχέσεων (Δ.Δ.ΣΧ.)

Ο Αρχηγός εκλέγεται απ’ ευθείας από το Συνέδριο.
Δικαίωμα εκλογής έχουν μόνον οι αποφοιτήσαντες επιτυχώς εκ της Σ.Σ. του Κινήματος και οι διαμένοντες στην Αθήνα κατά την διάρκεια της θητείας τους.
Η Ε.Ε. Συνεδριάζει τακτικώς μεν κάθε 15 μέρες και εκτάκτως κατόπιν αποφάσεως του Αρχηγού η τριών μελών της. Προεδρεύει ο Αρχηγός και πρακτικά τηρεί ο συντονιστής Οργανώσεως.
Μέλος της Ε.Ε. που αδικαιολογήτως δεν παρευρίσκεται στις τακτικές συνεδριάσεις, επί οκτώ (8) συνεδριάσεις, εκπίπτει αυτοδικαίως της Ε.Ε. και αντικαθίσταται. Αν ένα μέλος της Ε.Ε. απουσιάζει από τέσσερις (4) συνεδριάσεις της Ε.Ε., αδικαιολογήτως, τότε δύναται η Ε.Ε. με απόφασή της, να ζήτηση από την Δ.Ε. την αντικατάστασή του.

Αποστολές και αρμοδιότητες Ε.Ε.

Άρθρο 18
1) Καθοδηγεί και διοικεί το Κίνημα ανάμεσα σε δύο ολομέλειες της Δ.Ε.
2) Φροντίζει για την υλοποίηση των αποφάσεων του Συνεδρίου.
3) Κάθε έξι (6) μήνες η Ε.Ε. αξιολογεί, βάσει των αποστελλομένων μηνιαίων αναφορών δράσεως, τις Τ.Ο., τα Ο.Σ. και τα O.K. και κοινοποιεί την μοριακή δύναμη εκάστης οργανώσεως.
4) Συγκροτεί τις επιτροπές των υπευθύνων του Δορυφορικού Συστήματος (Δ.Σ.) και του Κλαδικού Συστήματος (Κ.Σ.).
5) Συγκροτεί προσωρινές επιτροπές με σκοπό την υποβοήθηση του έργου της.
6) Συγκαλεί το Συνέδριο και την ολομέλεια της Δ.Ε. καθορίζοντας την ημερησία διάταξη και τους εισηγητές.
7) Ορίζει τους αναπληρωτές συντονιστών της Ε.Ε.

Άρθρο 18α

α) Αρμοδιότητες Αρχηγού

1. Ο Αρχηγός εκλέγεται απ’ ευθείας από το Συνέδριο.
2. Εκφράζει επίσημα τις θέσεις του Κινήματος.
3. Προεδρεύει της Ε.Ε.
4. Προεδρεύει της Δ.Ε.
5. Ελέγχει και καθοδηγεί τους συντονιστές των Διευθύνσεων.
6. Συγκαλεί εκτάκτως την Ε.Ε.
7. Συγκαλεί εκτάκτως την Δ.Ε.

β) Αρμοδιότητες Δ.ΟΡ.
1. Η τήρηση αρχείου μελών, οπαδών και εν γένει ατόμων, εχόντων η δυναμένων να έχουν οποιαδήποτε σχέση με το Κίνημά μας.
2. Η κινητοποίηση, μέσω αρμοδίων φορέων, του συνόλου της δυνάμεως του ΕΝΕΚ και της Κ.Δ.
3. Η μελέτη των πάσης φύσεως οργανωτικών  θεμάτων του ΕΝΕΚ και η εισήγηση λύσεων.
4. Η μελέτη των πάσης φύσεως οργανωτικών  θεμάτων που απασχολούν φιλικές η εχθρικές οργανώσεις και των λύσεων, στις οποίες αυτές κατέληξαν.
5. Η παρακολούθηση και προώθηση από οργανωτικής πλευράς στοιχείων του περιφερειακού, κλαδικού, δορυφορικού συστήματος και της νεολαίας.
6. Η επαγρύπνηση για την ορθή εφαρμογή του καταστατικού στα όργανα του ΕΝΕΚ.
7. Η επιμόρφωση στελεχών επί θεμάτων οργανωτικών.

γ) Αρμοδιότητες Δ.Δ.Μ.
1. Η τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου ταμείου.
2. Η εξεύρεση οικονομικών πόρων.
3. Η διαχείρηση των οικονομικών μέσων.
4. Η ευθύνη για την καταβολή της μηνιαίας εισφοράς των μελών της Κ.Δ.
5. Η παρακολούθηση των επιχειρήσεων του ΕΝΕΚ και η δημιουργία νέων.
6. Η ανά πάσαν στιγμήν καταγραφή και διασφάλιση των περιουσιακών  στοιχείων του ΕΝΕΚ.
7. Η επιμόρφωση στελεχών επί θεμάτων αρμοδιότητός της.
8. Προγραμματισμός, υλοποίηση και ευθύνη για όλες τις εκδηλώσεις, οικονομικού χαρακτήρος.
9. Η οργάνωση οικονομικών εξορμήσεων.
10. Άμεση συνεργασία, καθοδήγηση και έλεγχος των αντιστοίχων φορέων των Ν.Ε. των Τ.Ο. και των Ο.Σ.

δ) Αρμοδιότητες ΠΟ.Δ.
1. Η μελέτη της προπαγάνδας της απευθυνόμενης στους έξωθεν του Κινήματος χώρους η ανθρώπους (φιλικούς η εχθρικούς).
2. Η πολιτική ανάλυση των αποφάσεων, απευθυνόμενη στους εντός του ΕΝΕΚ.
3. Η παρακολούθηση των μέσων ενημερώσεως και η σύνταξη δελτίου τύπου.
4. Η μελέτη της προπαγανδιστικής δράσεως των φιλικών η εχθρικών κομμάτων και οργανώσεων.
5. Η από προπαγανδιστικής απόψεως κάλυψη πάσης εκδηλώσεως του Κινήματος.
6. Η ευθύνη ελέγχου της εκδόσεως παντός εντύπου προπαγανδιστικού η πολιτικού περιεχομένου.
7. Η από προπαγανδιστικής και πολιτικής τακτικής επιμόρφωση των στελεχών του Κινήματος.

ε) Αρμοδιότητες Δ.ΙΔ.
1. Η θεωρητική θεμελίωση και κωδικοποίηση της Ιδεολογίας μας.
2. Η μελέτη και η κριτική τοποθέτηση των άλλων ιδεολογιών, εν σχέσει προς την δική μας.
3. Η παρακολούθηση οργανώσεων η κομμάτων από ιδεολογικής πλευράς και η τοποθέτηση του Κινήματος έναντι αυτών.
4. Η μελέτη και αξιοποίηση όλων των εντύπων από ιδεολογικής πλευράς.
5. Η επαγρύπνηση για την τήρηση της ορθής ιδεολογικής γραμμής σε όλα τα όργανα του Κινήματος.
6. Η παρακολούθηση και ο προγραμματισμός της ιδεολογικής μας δράσεως.
7. Η χάραξη και εξαπόλυση του ιδεολογικού πολέμου εναντίον του μαρξισμού και όλων των παραγώγων του αρνητικού κατεστημένου.
8. Η επαγρύπνηση και η παρακολούθηση της προσπάθειας για ένα ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ.
9. Ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση ιδεολογικών σεμιναρίων κατά χρονικά διαστήματα, για ιδεολογική περαιτέρω επιμόρφωση των στελεχών.

στ) Αρμοδιότητες Δ.ΕΚ.
1. Η ίδρυση σχολών εκπαιδεύσεως διαφόρων κύκλων.
2. Η εκπόνηση εκπαιδευτικών  προγραμμάτων.
3. Η ανεύρεση των καταλλήλων μεθόδων εκπαιδεύσεως.
4. Η ένταξη στις εκπαιδευτικές διαδικασίες όλων των μελών του ΕΝΕΚ.
5. Η μεταφορά σε όλους τους κύκλους εκπαιδεύσεως Κινηματικής συνειδήσεως.

ζ) Αρμοδιότητες Δ.Δ.ΣΧ.
1. Η τήρηση παραλλήλως με την Οργάνωση, αρχείου φίλων, οπαδών και εν γένει ατόμων δυναμένων να έχουν οιανδήποτε σχέση με το Κίνημα.
2. Η συνεχής επαφή και ενημέρωση των φίλων του Κινήματος.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19
Η σύνθεση του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι πενταμελής και αποτελείται από τον πρόεδρο, τον γραμματέα και τρία μέλη. Προεδρεύει ο πρόεδρος και πρακτικά τηρεί ο γραμματεύς.
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο λειτουργεί ανεξάρτητα από τα άλλα όργανα, αντλώντας απ’ ευθείας εξουσία από το Συνέδριο. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται, όπως και στα εκτελεστικά όργανα του Κινήματος.
Άρθρο 19α
α) Το Πειθαρχικό συνέρχεται για τα μέλη της Κ.Δ., για τα μέλη των Ε.Α.
β) Τα μέλη της Κ.Δ., των Ν.Ε., των Ε.Σ. και των Ε.Α. δύνανται να προσβάλλουν την απόφαση του Π.Σ. ενώπιον της Δ.Ε., η οποία υποχρεούται εντός έξι το πολύ μηνών να αποφανθή επί του θέματος.
Η Δ.Ε. σε αυτή την περίπτωση της προσφυγής εγκρίνει η απορρίπτει την επιβληθείσα ποινή.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 20
Η σύνθεσή της είναι πενταμελής (πρόεδρος - γραμματεύς - τρία μέλη). Συνεδριάζει τακτικώς κάθε έξι μήνες και έχει ως αποστολή τον έλεγχο επί της οικονομικής διαχειρίσεως του Κινήματος.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή λειτουργεί ανεξάρτητα από τα άλλα όργανα, αντλώντας απ’ ευθείας εξουσία από το Συνέδριο. Ελέγχει την Δ.Δ.Μ.-Κ.Δ., δίδει κάθε χρόνο μέσω της Δ.Ε. αναφορά της πορείας του Κινήματος, στον τομέα της αρμοδιότητος της. Αποφασίζει όπως και τα άλλα εκτελεστικά όργανα του Κινήματος.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 21
Η Ν.Ε. είναι το ανώτερο εκτελεστικό όργανο κάθε ελληνικού γεωγραφικού Νομού και δημιουργείται κατόπιν αποφάσεως της Ε.Ε.
Έχει την ίδια διάρθρωση με την Ε.Ε.
Υπάγεται διοικητικά υπό την Δ.ΟΡ.-Κ.Δ., οικονομικά υπό την Δ.Δ.Μ.-Κ.Δ., πολιτικά υπό την ΠΟ.Δ.-Κ.Δ.. ιδεολογικά και εκπαιδευτικά υπό την Δ.Ι.-Δ.Ε.Κ.-Κ.Δ. και σε ο,τι αφορά Δημόσιες Σχέσεις υπό την Δ.Δ.ΣΧ.-Κ.Δ.
Προυποθεσεις συγκροτήσεως Ν.Ε.:
Απαιτούνται οι εξής:
1. Λειτουργία τόσων Τ.Ο. όσες είναι οι επαρχίες του Νομού πλην μιας.
2. Λειτουργία είκοσι (20) τουλάχιστον Ο.Σ. η Ο.Κ.
3. Στελεχική αυτοδυναμία.
4. Οικονομική αυτοδυναμία.
Εκλέγεται από την Συνδιάσκεψη των εκπροσώπων των Τ.Ο. και Ο.Σ κάθε Νομού ανά δύο χρόνια.
Έχει πλήρη αυτοτέλεια στην αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων.

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ν.Ε.

Άρθρο 22
1. Ελέγχει και καθοδηγεί τις Τ.Ο. και Ο.Σ.
2. Φροντίζει για την δημιουργία Τ.Ο. και Ο.Σ. σε όλα τα χωριά, συνοικίες, χώρους εργασίας η σπουδών.
3. Φροντίζει για την εφαρμογή των αποφάσεων της Ε.Ε. από τις Τ.Ο και Ο.Σ.

ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Άρθρο 23
Η Τοπική Οργάνωση (Τ.Ο.) αποτελεί την βασική αγωνιστική πολιτική, οργανωτική στιβάδα του ΕΝΕΚ. Δημιουργείται με απόφαση της Διευθύνσεως Οργανώσεως (Δ.ΟΡ.) της Κεντρικής Διοικήσεως (Κ.Δ.).
Προϋποθέσεις συγκροτήσεως και λειτουργίας Τ.Ο.
Απαιτούνται οι εξής:
1. Είκοσι (20) τουλάχιστον εγγεγραμμένα και ενεργά μέλη.
2. Πενταμελής Επιτροπή Συντονιστών (Ε.Σ.), που εκφράζει επώνυμα το Κίνημα στην περιοχή της.
3. Γραφεία τα οποία να λειτουργούν ως γραφεία του ΕΝΕΚ.
4. Οικονομική αυτοδυναμία.

Άρθρο 24
Όργανα λειτουργίας της Τ.Ο. είναι:
1. Η Ολομέλεια.
2. Η Επιτροπή Συντονιστών (ΕΣ.)
3. Οι ομάδες εργασίας (Ο.Ε.)

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Άρθρο 25
Η ολομέλεια είναι το ανώτερο καθοδηγητικό όργανο της Τ.Ο. και αποτελείται από το σύνολον των εγγεγραμμένων και ταμειακώς τακτοποιημένων μελών της Τ.Ο.

Άρθρο 26
Η Ολομέλεια συζητεί και αποφασίζει για τα κάτωθι θέματα:
1. Εκλέγει τα μέλη της Επιτροπής Συντονιστών και τους αναπληρωτάς αυτών.
2. Εκλέγει τους αντιπροσώπους της Τ.Ο. για τις Συνδιασκέψεις και τα Συνέδρια του ΕΝΕΚ
3. Συζητεί τις πολιτικές θέσεις του ΕΝΕΚ και εκφράζει τις απόψεις της Τ.Ο. επ’ αυτών προς την Κ.Δ.
4. Εγκρίνει η απορρίπτει τις εις τα μέλη επιβληθείσες κυρώσεις υπό της Ε.Σ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ

Άρθρο 27
1. Η Ε.Σ. διορίζεται από την Κ.Δ. η την Ν.Ο. αν υπάρχη συγκροτημένη, στα δύο (2) μεταβατικά χρόνια συνεχούς λειτουργίας της Τ.Ο. Μετά την πάροδο δύο ετών συνεχούς λειτουργίας της Τ.Ο. εφ’ όσον διατηρεί όλες τις αρχικές προϋποθέσεις και επί πλέον έχει αυξήσει από είκοσι (20) σε τριάντα (30) τα ενεργά της μέλη, μπορούν τα μέλη της Τ.Ο. να επιλέξουν από την ολομέλεια την Ε.Σ.
2. Η Επιτροπή Συντονιστών (Ε.Σ.) είναι πενταμελής δια Τ.Ο. μέχρι 50 μελών και επταμελής δια Τ.Ο. άνω των 50 μελών, εφ όσον τούτο ήθελε κριθεί αναγκαίον υπό της Δ.ΟΡ. της Κ.Δ.
3. Η Ε.Σ. εκλέγεται δι’ εν έτος υπό της Ολομελείας της Τ.Ο. Ταυτοχρόνως εκλέγονται και αναπληρωματικά μέλη.
4. Η Ε.Σ. Συνδέεται οργανωτικά με την Κ.Δ. μέσω της Δ.ΟΡ.
5. Για την διαδικασία της εκλογής Ε.Σ. εκλέγεται υπό της ολομελείας πρόεδρος αυτής ως και τα δύο μέλη, τα οποία μαζί με τον Πρόεδρο αποτελούν την Εφορευτική Επιτροπή, ήτις διεξάγει τις εκλογές.
6. Η Ε.Σ. αποτελεί το ανώτερο εκτελεστικό όργανο της Τ.Ο.
7. Η Ε.Σ. λειτουργεί ανάμεσα σε δύο ολομέλειες.
8. Η Ε.Σ. Συνεδριάζει άπαξ της εβδομάδος δια του Προέδρου και των συντονιστών της τακτικώς και εκτάκτως, όταν τούτο ζητηθεί από τον Πρόεδρο η τα μέλη της επιτροπής της.
9. Η ευθύνη για την αποστολή των μηνιαίων αναφορών δράσεως των Διευθύνσεων, πέραν της προσωπικής ευθύνης για κάθε συντονιστή, ανήκει συλλογικά στο όργανο της Ε.Σ.
10. Τα αναπληρωματικά μέλη της Ε.Σ., των Τ.Ο. μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της Ε.Σ., χωρίς προηγουμένη απόφαση αυτής.

Άρθρο 28
1. Οι εκλογές της Ε.Σ. γίνονται δι’ ενιαίου ψηφοδελτίου, συντασσομένου κατ’ αλφαβητική σειρά.
2. Εις έκαστον ψηφοδέλτιον σημειούνται τόσοι σταυροί προτιμήσεως, όσοι και τα μέλη της Ε.Σ.
3. Οι πλειοψηφίσαντες εκλέγονται μέλη της Ε.Σ. και οι υπόλοιποι ως αναπληρωματικά μέλη αυτής. Τα αναπληρωματικά μέλη, ορίζονται υπό της Ε.Σ. ως αναπληρωτές των Συντονιστών στις ομάδες εργασίας.

Άρθρο 29
Τα εκλεγέντα μέλη της Ε.Σ. συνέρχονται μία εβδομάδα μετά την εκλογή και συγκροτούνται εις σώμα με μυστική ψηφοφορία, ως εξής:
α) Πρόεδρος
β) Συντονιστής Οργανώσεως (Δ.ΟΡ.)
γ) Συντονιστής Διοικητικής Μερίμνης (Δ.Δ.Μ.)
δ) Συντονιστής Πολιτικής Δράσεως (ΠΟ.Δ.)
ε) Συντονιστής Ιδεολογίας και Εκπαιδεύσεως (Δ.ΙΔ-ΕΚ.)
στ) Συντονιστής Πολιτιστικής Δράσεως (ΠΟΛ.Δ.)
ζ) Συντονιστής Μελέτης Τοπικών Προβλημάτων (ΜΕ.ΤΟ.Π.)

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 30
1. Οι Ομάδες Εργασίας είναι τουλάχιστον τόσες, όσοι και οι Συντονιστές.
2. Έκαστον μέλος της Τ.Ο. υπάγεται εις μίαν τουλάχιστον ομάδα εργασίας. Τα μέλη της Κ.Δ. απασχολούνται εις τας Τ.Ο. στις οποίες ανήκουν, ανάλογα με τον διατιθέμενο ελεύθερο χρόνο τους.
3. Οι ομάδες εργασίας συγκεντρώνονται εις ημέρα και ώρα που καθορίζει ο Συντονιστής.
4. Ο Συντονιστής της ομάδος καθορίζει τα θέματα για κάθε συγκέντρωση των μελών της, έχει την ευθύνη για την τήρηση της σωστής διαδικασίας και τον συντονισμό της δράσεως σε κάθε συγκέντρωση της ομάδος.
5. Όταν απουσιάζη ο Συντονιστής αναπληρώνεται υπό του αναπληρωτού του εις την Ε.Σ.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άρθρο 31
1. Αντιπροσωπεύει την Τ.Ο. στις προς την Κ.Δ. και προς τις έξω επαφές, μεταφέρων όχι τις προσωπικές του απόψεις, αλλά εκείνες της Τ.Ο.
2. Προεδρεύει της Ολομελείας (πλην της δι’ ανάδειξη Ε.Σ.) και των συνεδριάσεων της Ε.Σ., των οποίων και καταρτίζει την ημερησία διάταξη.
3. Υπογράφει μαζί με τον συντονιστή Οργανώσεως τα πρακτικά των Συνεδριάσεων.
4. Συντονίζει το έργον των ομάδων εργασίας.
5. Υπογράφει τις ανακοινώσεις της Τ.Ο.
6. Δικαιούται να εγκρίνη δαπάνες μη προβλεφθείσες μέχρι του ποσού των 2.000 δρχ. μηνιαίως.
7. Συντάσσει την τακτική μηνιαία έκθεση δραστηριότητος της Τ.Ο., δύο αντίγραφα της οποίας υποβάλλει προς την Δ.ΟΡ. της Κ.Δ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ

Άρθρο 32
1. Αναπληροί τον Πρόεδρο της Τ.Ο. εις περίπτωσιν απουσίας αυτού.
2. Προεδρεύει της ομάδος Οργανώσεως.
3. Τηρεί τα πρακτικά της Ολομελείας και της Ε.Σ. και υπογράφει αυτά μαζί με τον Πρόεδρο.
4. Τηρεί το αρχείο της Τ.Ο.
5. Είναι υπεύθυνος για την δημιουργία και φύλαξη του μητρώου μελών της Τ.Ο.
6. Φροντίζει για την εγγραφή των μελών.
7. Είναι υπεύθυνος για την δημιουργία καταλόγων φίλων και οπαδών του ΕΝΕΚ οι οποίοι δύνανται να βοηθήσουν εις την ανάπτυξη του Κινήματος.
8. Είναι υπεύθυνος για την κινητοποίηση των μελών της Τ.Ο.
9. Είναι υπεύθυνος σπουδαστικού.
10. Είναι υπεύθυνος για την συγκέντρωση πληροφοριών δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του αγώνος.
11. Είναι υπεύθυνος συνδικαλισμού. Φροντίζει για την εγγραφή, την δραστηριοποίηση και πλαισίωση εις τα συνδικαλιστικά σωματεία και τους συνεταιρισμούς της περιοχής των μελών της Τ.Ο. Μεθοδεύει την οργανωτική Συνδικαλιστική εργασία. Έχει την ευθύνη για την ανάλυση των αποφάσεων της Κ.Δ. εις τον συνδικαλιστικόν τομέα, εις την Τ.Ο.
12. Παρακινεί και παρακολουθεί την έκδοση εκλογικών  βιβλιαρίων υπό των μελών της Τ.Ο.
13. Οργανώνει τις ομάδες των εκλογικών  αντιπροσώπων εποπτών και τροφοδοσίας και ενημερώνει αυτές επί των υποχρεώσεών των.
14. Είναι υπεύθυνος για την φύλαξη και επεξεργασία των εκλογικών  καταλόγων, εφ’ όσον ούτοι περιέλθουν εις χείρας της Τ.Ο.
15. Συντάσσει μηνιαία έκθεση δράσεως, δύο αντίγραφα της οποίας κοινοποιούνται υπό του Προέδρου εις την Κ.Δ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ

Άρθρο 33
Διαχειρίζεται πλήρως και υπευθύνως τις οικονομικές υποθέσεις της Τ.Ο., ήτοι:
1. Διαχειρίζεται τα χρήματα της Τ.Ο. Σύμφωνα με τον υπό της Ε.Σ. εγκεκριμένο προϋπολογισμό, δικαιούμενος να διαθέτη κατά την κρίσιν του ποσά μέχρι 1.000 δρχ. μηνιαίως μη προβλεφθέντα.
2. Τηρεί το ταμείο της Τ.Ο. και τα ποσά πέραν των 5.000 δρχ. τα καταθέτει σε βιβλιάριο ταμιευτηρίου.
3. Τηρεί το βιβλίο ταμείου και καταχωρεί σ’ αυτό τα αποδεικτικά εισπράξεων και πληρωμών.
4. Εισπράττει την μηνιαία εισφορά των μελών, τηρών σχετικό μητρώο και πληροφορεί επί της ενημερότητος η μη των μελών τον Συντονιστή Οργανώσεως.
5. Προγραμματίζει τις οικονομικές εξορμήσεις της Τ.Ο.
6. Υλοποιεί τις οικονομικές εξορμήσεις της Κ.Δ. Στο χώρο της Τ.Ο. χρεώνεται και διαχειρίζεται τα εις την Τ.Ο. παραδιδομενα κουπόνια ενισχύσεως του ΕΝΕΚ, μέσω των οποίων και μόνον εισπράττει.
7. Είναι υπεύθυνος για τον εξοπλισμό της Τ.Ο. ως και για την συντήρηση και χρέωση αυτού.
8. Προΐσταται όλων των εκδηλώσεων της Τ.Ο. που έχουν οικονομικό χαρακτήρα.
9. Συντάσσει μηνιαία έκθεση δράσεως, δύο αντίγραφα της οποίας κοινοποιούνται υπό του Προέδρου στην Κ.Δ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ

Άρθρο 34
1. Έχει την ευθύνη της παρακολουθήσεως του τοπικού τύπου, εάν υπάρχη, ως και την παραλαβή και ανάρτηση-προβολή και ανάλυση των δελτίων Τύπου της ΠΟ.Δ.-Κ.Δ.
2. Γράφει τις προς τον τύπον ανακοινώσεις της Τ.Ο. και μετά την έγκριση του Προέδρου φροντίζει για την δημοσίευσή τους με παράλληλη κοινοποίηση εις ΠΟ.Δ.-Κ.Δ.
3. Συντάσσει τις προκυρήξεις και τις εφημερίδες τοίχου της Τ.Ο. και μεριμνά για την ρίψη και επικόλληση αυτών με παράλληλη κοινοποίηση προς την ΠΟ.Δ.-Κ.Δ.
4. Μεριμνά για την ρίψη, ανάρτηση, διανομή και επικόλληση του αποστελλομένου υπό της ΠΟ.Δ.-Κ.Δ. στην Τ.Ο. προπαγανδιστικού υλικού.
5. Οργανώνει τις πολιτικές ομιλίες και εκδηλώσεις του παραρτήματος και συντονίζεται με τις γειτονικές Τ.Ο. προς τούτο.
6. Αναλύει τις πολιτικές αποφάσεις και θέσεις του ΕΝΕΚ στις ολομέλειες της Τ.Ο.
7. Ελλείψει συντονιστού Μελέτης Τοπικών Προβλημάτων είναι υπεύθυνος για το έργο αυτό.
8. Συντάσσει μηνιαία έκθεση δράσεως, δύο αντίγραφα της οποίας κοινοποιούνται υπό του Προέδρου στην Κ.Δ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Άρθρο 35
1. Φροντίζει για την ιδεολογική επιμόρφωση των μελών της Τ.Ο., και την εκπαίδευση των δυναμένων εξ αυτών.
2. Είναι υπεύθυνος της πνευματικής δραστηριότητος (οργάνωση βιβλιοθήκης, πνευματικών εκδηλώσεων κ.λπ.
3. Αναλύει το Ιδεολογικό Δελτίο και τα άρθρα της Διευθύνσεως Ιδεολογίας της Κ.Δ. προς τα μέλη της Τ.Ο.
4. Έχει την ευθύνη της οργανώσεως των εκπαιδευτικών  λειτουργιών της Τ.Ο.
5. Είναι εισηγητής προς την Ε.Σ. για τα μέλη της Τ.Ο., τα οποία πρέπει να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές διαδικασίες της Κ.Δ.
6. Ελλείψει συντονιστού Πολιτιστικής Δράσεως είναι υπεύθυνος για το έργο τούτο.
7. Συντάσσει μηνιαία έκθεση δράσεως, δύο αντίγραφα της οποίας κοινοποιούνται υπό του Προέδρου στην Κ.Δ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ

Άρθρο 36
1. Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της πολιτιστικής δραστηριότητος της περιοχής, όπου εδρεύει η Τ.Ο.
2. Φροντίζει για την ανάπτυξη πολιτιστικής δραστηριότητος στην Τ.Ο. ήτοι: φιλολογικές βραδυές, εκθέσεις ζωγραφικής, θεατρικοί όμιλοι, χορωδίες, συναυλίες και άλλα.
3. Ο τομεύς πνευματικής κινήσεως της Διευθύνσεως Ιδεολογίας, εφ’ όσον υπάρχει οργανωτική υπευθυνότης πολιτιστικής δράσεως, εντάσσεται σ’ αυτόν.
4. Ασχολείται με θέματα προστασίας περιβάλλοντος, φυσιολατρείας, αθλητισμού κ.λπ.
5. Συντάσσει μηνιαία έκθεση δράσεως, δύο αντίγραφα της οποίας κοινοποιούνται υπό του Προέδρου στην Κ.Δ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 37
1. Φροντίζει για την επαφή της Τ.Ο. με τους κατοίκους, παράγοντες και σωματεία της περιοχής, για την κατατόπιση του ΕΝΕΚ επί των προβλημάτων της περιφερείας της Τ.Ο.
2. Ευθύνεται για τον εντοπισμό, μελέτη και λύση των τοπικών προβλημάτων. Έρχεται μαζί με τον πρόεδρο σε επαφή με τις τοπικές αρχές και εργάζεται για την προώθηση και λύση των προβλημάτων.
3. Συντάσσει μηνιαία έκθεση δράσεως, δύο αντίγραφα της οποίας κοινοποιούνται υπό του Προέδρου στην Κ.Δ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΣ

Άρθρο 38
1. Η Ολομέλεια συνέρχεται τακτικώς μεν άπαξ του μηνός σε ημέρα και ώρα παγίως καθωρισμένη, εκτάκτως δε όποτε ήθελε κριθεί αναγκαίο υπό του Προέδρου της Τ.Ο. η του 1/3 των εν ενεργεία μελών αυτής η κατόπιν εντολής της Δ.ΟΡ.- Κ.Δ.

Άρθρο 39
1. Η ημερησία διάταξη των ολομελειών καταρτίζεται από την Ε.Σ., η οποία καθορίζει και τους εισηγητές.
2. Η ημερησία διάταξη των ολομελειών ανακοινούται προς τα μέλη τέσσερις τουλάχιστον ημέρες προ της συγκλήσεως.
3. Μέλος που επιθυμεί να συμπεριληφθή κάποιο θέμα στην ημερήσια διάταξη της ολομέλειας υποβάλλει τούτο στην Ε.Σ., δέκα μέρες τουλάχιστον προ αυτής.

Άρθρο 40
1. Η ολομέλεια ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων του 1/2 των εγγεγραμμένων και ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.
2. Σε περίπτωση μη απαρτίας η ολομέλεια επαναλαμβάνεται την επόμενη εβδομάδα, την ιδίαν ημέραν και ώραν ανεξαρτήτως των παρόντων μελών.

Άρθρο 41
1. Της Ολομελείας προεδρεύει ο Πρόεδρος της Ε.Σ. Εις περίπτωσιν απουσίας του αναπληρούται από τον Συντονιστή Οργανώσεως.

2. Πρακτικά τηρεί ο Συντονιστής Οργανώσεως και σε περίπτωση απουσίας του αναπληρούται από μέλος της Ε.Σ.

3. Μετά τον έλεγχο και την διαπίστωση απαρτίας και πριν την ημερησία διάταξη, γίνεται ενημέρωση των μελών από την Ε.Σ. κσι ανακοινώσεις.

4. Συζήτηση σε θέμα της ημερησίας διατάξεως γίνεται μετά την εισήγηση από τον εισηγητή, που έχει ορισθεί από πριν. Μετά την εισήγηση ανοίγει κατάλογος ομιλητών και γράφονται όσοι θέλουν να πάρουν τον λόγο, καθοριζομένου υπό του Προέδρου εν συνεχεία του χρόνου ομιλίας εκάστου.

5. Έκαστος ομιλητής πρέπει εντός του καθοριζομένου χρόνου να εκθέση τις απόψεις του επάνω στο θέμα και να υποβάλλη τις προτάσεις, αντιπροτάσεις, τροπολογίες που θεωρεί σωστές. Εάν ομιλεί εκτός θέματος του αφαιρείται ο λόγος.

6. Κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως κλείνει με δευτερολογία του εισηγητού και ακολουθεί η λήψη αποφάσεως δια ψηφοφορίας.

7. Μία απόφαση της ολομέλειας θεωρείται έγκυρη όταν:
α) Λαμβάνεται δια πλειοψηφίας των παρόντων μελών (ήμισυ συν ένα).
β) Δεν έρχεται σε αντίθεση με το καταστατικό, την ιδεολογική διακήρυξη, το πολιτικό πρόγραμμα και τις αποφάσεις και εγκυκλίους της Κ.Δ.

8. Μία απόφαση της ολομελείας ακυρούται είτε με νεωτέρα απόφαση της ολομελείας είτε με απόφαση της Κ.Δ.

9. Η ψηφοφορία γίνεται φανερή, δι’ ανυψώσεως της χειρός η ονομαστικώς. Μυστική ψηφοφορία γίνεται υποχρεωτικώς για την εκλογή της Ε.Σ. και των αντιπροσωπειών για Συνδιασκέψεις η Συνέδρια του ΕΝΕΚ η κατόπιν αποφάσεως της ολομέλειας κατόπιν προτάσεως του 1/4 των παρόντων.

10. Για την τακτική ολομέλεια δεν απαιτείται ειδική πρόσκληση των μελών, αφού έχει παγίως καθορισθεί. Για τις έκτακτες όμως απαιτείται πρόσκληση (εγγράφως, προφορικώς η τηλεφωνικώς) μερίμνη και ευθύνη του Συντονιστού Οργανώσεως.

11. Η Ε.Σ. δύναται να αναβάλη την Ολομέλεια για μια φορά μόνο, εάν υπάρχη σπουδαίος λόγος η της ζητηθεί από την Δ.ΟΡ. της Κ.Δ., αφού προηγουμένως καθορίσει ημερομηνία και ώρα για την νέα σύγκληση.

Άρθρο 42
1. Η Ε.Σ. Συνεδριάζει τακτικώς άπαξ της εβδομάδος, σε ώρα και ημέρα παγίως καθωρισμένη, η εκτάκτως, εφ όσον ήθελε ζητηθή υπό του Προέδρου αυτής η υπό τριών εκ των Συντονιστών η υπό της Δ.ΟΡ. της Κ.Δ.
2. Για τις τακτικές συνεδριάσεις της Ε.Σ. δεν χρειάζεται πρόσκληση των μελών, ενώ αντιθέτως χρειάζεται για τις έκτακτες, ευθύνη του Προέδρου.
3. Η ημερησία διάταξη της συνεδριάσεως της Ε.Σ. καταρτίζεται από τον Πρόεδρο.
4. Η Ε.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία παρόντων τριών μελών αυτής, προκειμένου περί πενταμελούς Ε.Σ. και τεσσάρων μελών, προκειμένου περί επταμελούς.
5. Των συνεδριάσεων της Ε.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος και εν απουσία του ο Συντονιστής Οργανώσεως.
6. Πριν την ημερησία διάταξη γίνεται ενημέρωση και ανακοινώσεις στα μέλη.
7. Για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων ισχύει η εις την ολομέλεια τηρούμενη διαδικασία.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 43
1. Το Ο.Σ. είναι το στοιχειώδες οργανωτικό αγωνιστικό πολιτικό κύτταρο. Δημιουργείται με απόφαση της Δ.ΟΡ. της Κ.Δ.
Αποτελείται από πέντε τουλάχιστον εγγεγραμμένα μέλη στο ΕΝΕΚ, τα οποία κατοικούν στην ίδια περιοχή.
2. Η επιτροπή αγώνος (Ε.Α.) διορίζεται πάντα από την Δ.ΟΡ.-Κ.Δ. η από την Δ.ΟΡ-Ν.Ε., αν υπάρχη συγκροτημένη Ν.Ο. του Νομού.

Άρθρο 44
Τα Ο.Σ. καθοδηγούνται από την Δ.ΟΡ. της Κ.Δ.

Άρθρο 45
Το Ο.Σ. διοικείται από την Ε.Α., η οποία διορίζεται από τον συντονιστή της Δ.ΟΡ.-Κ.Δ. και δύναται να είναι μονομελής, διμελής, τριμελής, τετραμελής η πενταμελής αναλόγως της δυνάμεως του Ο.Σ. εις εγγεγραμμένα μέλη. Για να διοριστεί ένα μέλος στην Ε.Α. πρέπει οπωσδήποτε να γνωριστεί με αρμόδιο μέλος της Δ.ΟΡ.-Κ.Δ.

Άρθρο 46
Ένα Ο.Σ. μετατρέπεται σε Τ.Ο. κατόπιν αιτήσεώς του και εγκρίσεως υπό της Δ.ΟΡ.-Κ.Δ., εφ’ όσον πληροί όλες τις προϋποθέσεις μετατροπής του Ο.Σ. σε Τ.Ο. Ήτοι:
α) Την ύπαρξη γραφείων.
β) Την λειτουργία πενταμελούς Ε.Σ.
γ) Τα εγγεγραμμένα μέλη εις αυτό να είναι άνω των είκοσι.
Άρθρο 47
Τα Ο.Σ. πλησίον των οποίων ευρίσκεται Τ.Ο. συμμετέχουν υποχρεωτικώς στην πολιτική δραστηριότητα αυτών, καθώς και στην Ε.Σ. δια του Προέδρου της Ε.Α. αυτών, άνευ δικαιώματος ψήφου.

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΕΝΕΚ

Άρθρο 48
Οι πόροι του Κινήματος προέρχονται:
α) Από τις εισπράξεις εκ της εγγραφής νέων μελών.
β) Από τις τακτικές μηνιαίες εισφορές των μελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται, κάθε φορά, από τα αρμόδια καθοδηγητικά όργανα.
γ) Από τις προαιρετικές εισφορές, που γίνονται χωρίς όρους.
δ) Από τα κέρδη των επιχειρήσεων του Κινήματος.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Οι Ε.Σ. των Τ.Ο. και οι Ε.Α. των Ο.Σ. είναι υπεύθυνες για την πιστή εφαρμογή των Εγκυκλίων της Κ.Δ., των οποίων η ισχύς αίρεται μόνον δι’ ετέρας εγκυκλίου.

Άρθρο 2
Όπου στο καταστατικό αναγράφεται Δ.ΟΡ.-Κ.Δ. αντικαθίσταται με Δ.ΟΡ.-Ν.Ε. Μέχρις όμως συγκροτήσεως Ν.Ε. τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων της Ν.Ε. έχουν αντιστοίχως οι Διευθύνσεις της Κ.Δ.
 
 

      

  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π