Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

Τό δικαίωμα της ζωής του Βεζανή (απόσπασμα)


Ένα απόσπασμα από το βιβλίο Τό δικαίωμα της ζωής - Σωτηρίου Δ. Βεζανή από το Βιβλιοπωλεΐον της Έστίας,το 1897 αλλά πολύ επίκαιρο θα μπορούσε να πει κάποιος

"Αεργοι.

Είνε συγκινητικόν το θέαμα εργάτου ύγιοϋς θελοντος νά εργασθή και πεινώντος, ετι δέ συγκινητικωτέρα ή θέα εργάτιδος μέ υποδήματα «φθαρμένα, μέ φορέματα μόλις συγκαλύπτοντα τά σκελετώδη μέλη της πλανωμένης εις εΰρεσιν εργασίας και καταληγούσης εις την οδόν τις ατιμίας. Αυτά εΐν’ τά θύματα της κοινωνίας, αύτοί οί μάρτυρες των νεωτέρων χρόνων. Ίσως εν Ελλάδι δεν εϊνε τόσον καταφανή, άλλά συμβαίνουσι. Όταν ομιλώσι περί προόδων των νεωτέρων χρόνων, άναφέρουσιν επιδεικτικώς τήν κατάργησιν της δουλείας. Ό δοϋλος εξηγόραζε την ζωήν του με τό τίμημα της ελευθερίας του. Οί είλωτες τών χρόνων μας μέ ελευθερίαν μεγαλητέραν φθονοϋσι τήν τϋχην εκείνων. Τόσον ό άγων της ζωής
είνε άβέβαιος. "Αλλως τε ελαμβάνετο πρόνοια περί της επαρκοϋς συντηρήσεως τών τότε δούλων. Ό Αριστοτέλης εν τοίς Οίκονομικοϊς του λέγει, ότι πρέπει οί κύριοι νά δίδωσι εις τούς δού­λους «πλήθος τροφής» . Υπήρχε δε και νόμος ο οποΐος προστά­τευε τους δούλους άπό της πλεονεξίας τών κυρίων των. Ό Πολύ­βιος αναφέρει, ότι ή μερίς Ρωμαίου στρατιώτου δέν ήτο μεγαλητέρα τής τοϋ δούλου μέ την διαφοράν, ότι τοΰ στρατιώτου ήτο εκ σίτου ενώ τοϋ δούλου ήτο κρίθινος άρτος .


Όποιος θέλει να διαβάσει όλο το βιβλίο η να ο κατεβάσει ας πατήσει ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π