Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2015

ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜOΣ


Με το θέμα Ελληνισμός: Η ιστορική του αποστολή που αναρτήσαμε στον Κοινό Παρονομαστή ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των έξι ιδεολογικών θεμάτων όπως προέκυψαν μέσα από τις εισηγήσεις της ιδεολογικής συνδιασκέψεως την περίοδο της ΕΝΕΠ και τα οποία ιδεολογικά θέματα έδωσαν ιδεολογικό περιεχόμενο και αγωνιστική κατεύθυνση σε χιλιάδες νέους εκείνης της εποχής.
Από σήμερα συνεχίζουμε την ανάρτηση ιδεολογικών θεμάτων από την περίοδο της ακμής του Ενιαίου Εθνικιστικού Κινήματος –ΕΝΕΚ που ήταν η συνέχεια της ΕΝΕΠ, με οκτώ θέματα τα οποία επεξεργάστηκε η διεύθυνση ιδεολογίας του Κινήματος με συντονίστρια τότε την συν. Αλεξάνδρα Γκίνη κατά τα έτη 1982-1983 και τα οποία δημοσιεύθηκαν στα
επίσημα έντυπα του ΕΝΕΚ «Νέα Θέσις» και «Συναγερμός»
Τα θέματα αυτά τα οποία θα αναρτηθούν κατά σειρά είναι:
  1. Φυλετικός Ανθρωπισμός
  2. Η στροφή προς τον Έλληνα Άνθρωπο
  3. Ο Επαναστάτης, Η πρόκληση στον κόσμο της παρακμής
  4. Η Έννοια του Κράτους
  5. Η Σκιαγράφισις του Εθνικιστή
  6. Η Δύναμις της φυλής
  7. Το νόημα του σήματος του ΕΝΕΚ  
  8. Ηγουμένη μειοψηφία, ανάλυση των βημάτων για την κατάκτηση της εξουσίας 
  9. Έθνος: Ο φορέας δημιουργίας πολτισμού
ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

 Ή στροφή προς τον "Ελληνα-άνθρωπο
μέσα στα πλαίσια της διεθνιστικής τακτικής και τής προσπάθειας αλώσεως τής εθνικής συνειδήσεως, ο ισοπεδωτικός ανθρωπισμός εΐναι τό πλέον χρησιμοποιημένο λάβαρο.
Πίσω άπό τήν μάσκα των ανθρωπιστικών αισθημάτων, τής δήθεν αλτρουιστικής αποκαταστάσεως τής ανθρώπινης άξιας, των παναν­θρώπινων σχέσεων, τής καταπολεμήσεως των δεινών και τής έξαθλιώσεως και τών διακηρύξεων περί Ίσότητος και άδελφότητος, ή απρόσωπη έννοια του ανθρωπισμού στερείται ηθικής, αληθείας, αντικειμένου και ουσίας.
Ό ανθρωπισμός έχει εκτραπεί. "Εχει πάψει πλέον νά είναι ή στροφή προς τόν άνθρωπο, ή φροντίδα γιά τήν ανάπτυξη του πνεύματος του σώματος και τής ψυχής. Είναι πλέον ενα προπαγαν­διστικό μέσον στα χέρια του διεθνισμού και στήν προσπάθεια του νά μουδιάσει τήν φυλετική συνείδηση επισείοντας το φόβητρο τής κα­τηγορίας τοΰ ρατσισμού και του σωβινισμού.
Στό Εθνικιστικό κράτος, τήν απάντηση οτίς προσπάθειες τοΰ διεθνισμού γιά εξάλειψη τής κοινής συνειδήσεως δίδει ό Φυλετικός  Ανθρωπισμός.

Ό Φυλετικός Ανθρωπισμός αποτελεί τήν παιδεία καΐ τήν αγωγή τοΰ 'Εθνικιαμοΰ. Είναι ή στροφή, όχι προς τόν ανώνυμο άνθρωπο-Ιδέα, μά πρός τόν "Ελληνα-άνθρωπο, τήν μονάδα τής φυλετικής όντότητος.

Ό Φυλετικός Ανθρωπισμός είναι ή συνειδητοποίηση τής φυλε­τικής ίδιαιτερότητος, τής ανάγκης διατηρήσεως κα'ι διαφυλάξεως εκείνων των ξεχωριστών χαρακτηριστικών πού περνούν άπο γενιά σε γενιά, γίνονται φορείς τής πολιτιστικής πραγματικότητος και απο­τελούν εγγύηση τής υπάρξεως τοΰ "Εθνους και τής διασφαλίσεως του μεγαλείου του.

Ό Φυλετικός Ανθρωπισμός γεννιέται από τήν ευθύνη απέναντι οτό παρελθόν καί τό μέλλον. Κλείνει μέσα του τήν φροντίδα γιά τό σήμερα τοΰ "Εθνους, φροντίδα πού μεταβιβάζεται σ' αυτούς, πού αποτελούν εγγύηση τής υπάρξεως τοΰ "Εθνους κα'ι τής διασφαλίσεως τοΰ μεγαλείου του.

Ό Φυλετικός Ανθρωπισμός γεννιέται άπό τήν ευθύνη απέναντι στό παρελθόν και τό μέλλον. Κλείνει μέσα του τήν φροντίδα γιά τό σήμερα τοΰ "Εθνους, φροντίδα πού μεταβιβάζεται σ' αυτούς πού άποτελοΰν τό σήμερα, σ' αυτούς πού φτιάχνουν μέ τήν καθημερινή τους προσφορά, τό αύριο.

Ό Φυλετικός Ανθρωπισμός καλλιεργεί τήν ευθύνη τοΰ άτομου έναντι όλων, διασφαλίζει τήν υποχρέωση τοΰ συνόλου νά προασπίσει τήν ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δημιουργεί πολίτες μέ πλήρη συνεί­δηση τής συμμετοχής τους ατή συλλογική προσπάθεια, και τής απο­στολής τους έναντι τοΰ Έθνους.

Υποχρέωση τοΰ Εθνικιστικού Κράτους εΐναι ή διαπαιδαγώγηση τών πολιτών σύμφωνα μέ τις άξιες τοΰ φυλετικοΰ ανθρωπισμοί καθώς και ή εφαρμογή τής επιστήμης τής Βιοπολιτικής ώς μέσον προ­στασίας και διατηρήσεως τής φυλετικής μας φυσιογνωμίας.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Το ιδεολογικό άρθρο δημοσιεύθηκε στην εθνικιστική εφημερίδα
"ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ", την Παρασκευή 14 'Οκτωβρίου 1983, άρ. φύλλου 23 σελ. 6 
και εμπεριέχεται στο βιβλίο με την ιδεολογία του ΕΝ.Ε.Κ. που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π