Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016

Ύστατος αποχαιρετισμός στον Ιπποκράτη Δάκογλου


Στίς αρχές τής δεκαετίας τού 1930 ένας νέος, καταγόμενος από τήν βασιλεύουσα, βαδίζει απογοητευμένος στούς δρόμους τού κέντρου τών Αθηνών. Έχει επισκεφθεί όλους τούς συγγενείς στήν προσπάθειά του να συγκεντρώσει τό χρηματικό ποσόν πού τού χρειάζεται γιά νά εγγραφή στό Ε.Μ.Π., αλλά τού λείπει ένα πεντακοσιάρικο. Ξαφνικά εκεί στό πεζοδρόμιο πού βαδίζει βρίσκει ένα νόμισμα τών πεντακοσίων δρχ. Τό αρπάζει καί τρέχει, τρέχει καί προλαβαίνει νά κάνει τήν εγγραφή του λίγο πρίν εκπνεύσει η προθεσμία. Ο νέος αυτός ονομάζεται Ιπποκράτης Δάκογλου και μένει νά δούμε αν υπήρξε τυχερός άνθρωπος.

Εν συνεχεία διαπρέπει στόν επαγγελματικό τομέα ως Πολιτικός Μηχανικός μέ μεγάλα γιά τήν εποχή του έργα καί μέ σπουδαιότερο τό γήπεδο τού Παναθηναϊκού στή Λ. Αλεξάνδρας. Από τύχη κι’ αυτή η λαμπρή πορεία;
Έρχεται εις γάμου κοινωνία μέ τήν Κρητικοπούλα Ελευθερία Κοκκωνά από τό ορεινό ηρωϊκό χωριό τού Ρεθύμνου τής Κρήτης, τό Γερακάρι, καί αποκτούν τέσσερα παιδιά, αλλά χάνουν το πρώτο, που ήταν αγόρι, λίγους μήνες μετά τήν γέννησή του. Επιβιώνουν τ άλλα τρία: ο Παναγιώτης, ο Πολύδωρος καί η Θεοδοσία. Βιώνουν μία αρμονικώτατη οικογενειακή ζωή καί τής αφιερώνει γιά τά 50 χρόνια τού εγγάμου βίου τους (Χρυσοί γάμοι) τό σημαντικώτερο έργο του μέ τίτλο «Ο Μυστικός Κώδικας τού Πυθαγόρα καί η αποκτυπτογράφηση τής διδασκαλίας του». Τυχαία καί η οικογενειακή του ευτυχία;

Έρχεται η στιγμή τής συνταξιοδοτήσεώς του. Τό ανήσυχο πνεύμα του δέν τού επιτρέπει νά παραμείνει άπρακτος. Καταπιάνεται μέ τήν συγγραφή βιβλίων καί μάλιστα επιστημονικών πού έχουν σχέση μέ τόν Πυθαγόρα καί τούς Πυθαγορείους. Από τό 1980 καί μετά κυκλοφορούν τά έργα του πού δημιουργούν νέα δεδομένα στά Μαθηματικά, στή Μουσική καί στήν Αστρονομία.

Ο Ιπποκράτης  Δάκογλου
Μέ τό 4τομο έργο του «Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ» αποκαλύπτει τόν Μυστικό Κώδικα τού Πυθαγόρα τόν οποίον αναζητούσαν οι ερευνητές επί είκοσι έξι αιώνες, γιά νά δυνηθούν νά αποσυμβολίσουν τήν διδασκαλία του, κώδικα μέ τόν οποίον οι Πυθαγόρειοι εξασφάλιζαν τήν μυστικότητα κατά τήν μετάδοση τής απόκρυφης γνώσεώς τους. Στό έργο αυτό παρουσιάζονται οι πρώτες γνώσεις πού προέρχονται από τήν αποκρυπτογράφηση τών «Πυθαγορείων Ακουσμάτων», πού αποτελούσαν τούς τίτλους τών μαθημάτων τής Πυθαγορείου διδασκαλίας.
Δέν στέκεται όμως ήσυχος. Από τό 1991 αποστέλλει συνεχείς επιστολές στήν Αμερικανική ΝΑΣΑ καί στήν Ευρωπαϊκή ΕΣΑ καί τούς ενημερώνει, μεταξύ άλλων, γιά τήν λιοκεντρική μελέτη τού Πυθαγορείου Φιλολάου (5ος π.Χ. αιών) περί τής υπάρξεως 12 συνολικώς πλανητών στό λιακό σύστημα. Καθορίζει μάλιστα καί τήν απόστασή τους από τόν ήλιο. 16 χρόνια μετά τήν πρώτη δημοσίευση τού δικού μας Ιπποκράτη, παρουσιάζεται ο καθηγητής τής ΝΑΣΑ Έρικ Μπράουν καί ανακοινώνει τήν ανακάλυψη τού δεκάτου πλανήτη. Τόν ονομάζει ΣΕΝΤΝΑ καί δέν αναφέρεται καθόλου στόν Ιπποκράτη Δάκογλου.

Στό έργο του «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ (2004) αναφέρει ότι η σημερινή μορφή τής Πυθαγορείου αριθμοσοφίας δέν είναι σύμφωνη μέ τόν φιλοσοφικό χαρακτήρα τού Πυθαγόρα, ο οποίος, είναι γνωστόν, ότι τίποτα δέν δίδασκε δίχως τήν μαθηματική τεκμηρίωση τής αληθείας αυτής.

Στό έργο του «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΡΦΙΚΗΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» (2009) αναφέρει πώς ο Πυθαγόρας μυήθηκε στίς δοξασίες τού Ορφέως από τόν μύστη Αγλαόφαμο καί όπως μάς βεβαιώνει ο Συριανός, (ο δάσκαλος τού Πρόκλου), τίς μετέτρεψε από αφηρημένη φιλοσοφία στό επιστητό, στίς θετικές επιστήμες καί έτσι καί μέ ανάλογα σχέδια τίς δίδασκε στούς μαθητές του.

Στό επόμενο έργο του μέ τίτλο «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ CHRISTIAN GOLDBACH (Δίγλωσση έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΓΓΛΙΚΗ)» (2014) επιτυγχάνει εκείνο πού δέν πέτυχαν οι ερευνητές τών εικασιών τού Γκόλτνμπαχ καί κυρίως οι μαθηματικοί οι οποίοι δέν είχαν, μέχρι τότε, επιτύχει τήν μαθηματική απόδειξη τής αληθείας των, γιά πάνω από 300 χρόνια, καί γι’ αυτό αδυνατούσαν νά αντιληφθούν τίς άλλες μεγάλες σοβαρότατες αλήθειες πού εμπεριέχουν αυτές.

Στό τελευταίο έργο του, τό οποίον, σημειωτέον, εκυκλοφόρησε στίς αρχές τού Δεκεμβρίου 2015, μέ τίτλο «ΔΙΔΥΜΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ - Μαθηματικο νόμοι παραγωγς Διδύμων Πρώτων ριθμν» αναπτύσσει τήν θεωρία τού Πυθαγορείου φιλοσοφικού–κοσμολογικού σκέλους τών Πρώτων Αριθμών, τό οποίο απετέλεσε τήν μαθηματική απόδειξη τού κύκλου τής ζωής τών πάντων (γέννηση, ζωή, θάνατος καί επαναγέννηση). Ο Πυθαγόρας έλεγε: «οι αριθμοί είναι όντα», δηλαδή ότι οι αριθμοί συμπεριφέρονται σάν τά έμψυχα όντα τής δημιουργίας, ήτοι ότι οι αριθμοί είναι γεννητοί, έχουν μάννα, έχουν πατέρα, συζευγνύονται, τεκνοποιούν, ζούν καί μεταβαίνουν στήν αιωνιότητα καί ξαναγεννιούνται αενάως.
Στάθηκε καί στό συγγραφικό του έργο τυχερός ο Ιπποκράτης Δάκογλου; Ή μήπως στό ότι έζησε 102 ολόκληρα χρόνια;

Γιάννης Σχοινάς
Δέν ήσουν τυχερός Δάσκαλε Ιπποκράτη Δάκογλου. Υπήρξες δημιουργικός, μετρημένος καί από τόν Θεό ευλογημένος. Ευλογημένος από τήν στιγμή πού έβαλε στό διάβα σου εκείνο τό πεντακοσιάρικο. Τυχεροί είναι όσοι σέ γνώρισαν από κοντά καί όσοι αντλούν εφόδια από τήν σοφία σου, μελετώντας τά έργα σου. Υπερτυχερός, δέ, μάλλον είμαι εγώ πού είχα τήν τιμή νά επιμεληθώ καί νά εκδόσω το σύνολο τής πνευματικής σου δημιουργίας.

Από τά χαράματα τής Δευτέρας 4ης Ιανουαρίου η πνευματική Ελλάς είναι σίγουρα πτωχότερη. Είναι βέβαιον όμως ότι εσύ Δάσκαλε Ιπποκράτη έχεις βρεί τήν θέση σου στήν γειτονιά τών Αγγέλων. Αυτή η θέση ταιριάζει μόνον σέ σένα μέ βάση τόν ελληνικό τρόπο τού ενάρετου καί δημιουργικού σου βίου.

Γιάννης Σχοινάς 
(ο επικήδειος λόγος του, για τον Ιπποκράτη Δάκογλου που εκφώνησε εχθές στην εκκλησία) 

-----------------------------------------------------------------------------------------
Πλήθος κόσμου τίμησε με την παρουσία του και αποχαιρέτησε κατά την χθεσινή νεκρώσιμο ακολουθία τον μεγάλο Έλληνα Ιπποκράτη Δάκογλου. Μεταξύ των παρευρισκομένων και ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών Δημήτρης Καμπόσος Ξεχώρισε από τους ομιλητές ο Παναγιώτης Λιάκος, από την εφημερίδα Δημοκρατία, ο άνθρωπος που του πήρε την τελευταία συνέντευξη την οποία δημοσιεύσαμε εχθές (εδώ) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π