Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016

Περί Παιδείας ως Εθνικής Αμύνης (του Λεωνίδα Μπελιά)


Η έννοια της Εθνικής αμύνης αποτελεί μια σύνθετη όσο και πολύπλευρη έννοια η οποία συμπεριλαμβάνει κάθε μορφή υπεράσπισης ενός Έθνους έναντι των επιβουλών  άμεσων ή έμμεσων ­που θέτουν σε κίνδυνο, την ανεξαρτησία και την ακεραιότητά της πατρίδος. Η υπεράσπιση εναντίον της έμπρακτης ή επαπειλούμενης αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων, της ελευθερίας ενός Έθνους έχει πολλές  μορφές όπως για παράδειγμα ο ένοπλος αγώνας, ή ακόμη και ο πνευματικός αγώνας. Όλες οι παραπάνω εκδηλώσεις αντίστασης συνιστούν την Εθνική άμυνα.

Η έννοια της αμύνης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι τού Έθνους, αφού δεν νοείται άμυνα χωρίς την ύπαρξη των ένοπλων δυνάμεων μιας χώρας, προκειμένου να  διαφυλαχθούν τα Ιερά και τα ‘Όσια του Έθνους (η πατρίδα, η θρησκεία, η οικογένεια, οι θεσμοί, η ελευθερία, η παιδεία και ο πολιτισμός). Η Εθνική άμυνα απλώνεται και ενσαρκώνει τον ιστορικό βίο ενός Έθνους, την εθνική του υπόσταση, την Εθνική ταυτότητά του. Γι' αυτό και η άμυνα τού Έθνους, στο ένα σκέλος της εδράζεται και έχει ως αιχμή του δόρατος, τις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά επεκτείνεται και σε μια πνευματική άμυνα η οποία περιβάλλει, συμπληρώνει και εμπνέει την Εθνική Άμυνα. Αυτή τη μορφή εθνικής αμύνης υπαγορεύεται από την Εθνική συνείδηση, δηλαδή ότι ενώνει όλους τους Έλληνες, η κοινή πατρίδα, η κοινή καταγωγή, η κοινή γλώσσα, η κοινή πίστη, η κοινή ιστορία, τα κοινά ήθη και έθιμα, ο κοινός πολιτισμός. Όλα αυτά περικλείονται σε δυο λέξεις: Ελληνική Παιδεία.

Η Ελληνική Παιδεία παρέχει στους νέους την δυνατότητα να καλλιεργήσουν βαθιά μέσα τους την έννοια της Εθνικής αμύνης που πηγάζει, τροφοδοτείται και εμπνέεται από την Εθνική Παιδεία, η οποία αποσκοπεί και έχει ως ύψιστο στόχο την καλλιέργεια της προσωπικότητας τού παιδιού, ώστε να αποτελέσει στο μέλλον ένα συνειδητό και υπεύθυνο πολίτη ενός ανεξάρτητου και αυτάρκους Έθνους-Κράτους, ο οποίος θα διαπνέεται από το αίσθημα της ελευθερίας και της  φιλοπατρίας.
Η Ελληνική Παιδεία πρέπει να πασχίζει για την πνευματική μόρφωση και την διανοητική ανάπτυξη των παιδιών, οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων οφείλουν να προσέξουν να κάνουν πραγματικούς Έλληνες και Ελληνίδες. Η πραγματοποίηση αυτού του έργου, για  εμάς τους Έλληνες είναι ευκολότερη, αφού έχουμε το υλικό, περισσότερο από κάθε άλλο Έθνος. Διότι το Έθνος μέσα από την μακραίωνη Ιστορία του, δημιούργησε το μεγαλύτερο πολιτισμό. Ο οποίος αποτέλεσε την βάση του σημερινού ευρωπαϊκού πολιτισμού, έδωσε τα ωραιότερα δείγματα αγώνων ανδρείας, ηρωϊσμού και κατορθωμάτων, τα οποία δόξασαν την Ιστορία του. Έχοντας αυτό το πολύτιμο υλικό οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση σε κάθε μάθημα να ομιλούν στα παιδιά για το Έθνος στο οποίο ανήκουν και να τους φέρουν τα παραδείγματα, προκειμένου να τα ενθουσιάσουν και να τονώσουν το εθνικό φρόνημα, ώστε μια μέρα και αυτά με την σειρά τους να ακολουθήσουν το παράδειγμα των προγόνων.  

Κύριο μέλημα των εκπαιδευτικών οφείλει να είναι η διάπλασης του χαρακτήρα των παιδιών και η ανάπτυξις των δεξιοτήτων τους. Πρέπει ο μαθητής και η μαθήτρια να διδαχτούν να είναι δημιουργικοί και να σταματήσουν να απολαμβάνουν την ζωή αργά και νωχελικά, αλλά να αγωνίζονται και να δημιουργούν. Το παιδί πρέπει να μάθει να επιζητά δια μέσου της δημιουργίας, την πνευματική ανάταση και επαγγελματική καταξίωση και όχι όπως συμβαίνει τα τελευταία χρονιά στην πατρίδα μας, να επιδιώκει την υποβάθμιση των υπολοίπων προκειμένου να ανέβει επίπεδο.

Η Ελληνική Πολιτεία με την στράτευση των νέων Ελλήνων, τους προετοιμάζει να είναι έτοιμοι να υπερασπισθούν τα Ιερά και τα Όσια της πατρίδος με τα όπλα όποτε παραστεί ανάγκη. Ο ρόλος της Εθνικής παιδείας, δεν είναι άλλος από το να φροντίζει για την καλλιέργεια τού πνεύματος, τού ήθους και τού φρονήματος των νέων μέσα από την εκπαίδευση στο Ελληνικό σχολείο, και να τούς θωρακίζει ηθικά και πνευματικά προκειμένου να είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν την πατρίδα, γνωρίζοντας  ποιες Αξίες και ποια Ιδανικά έχουν χρέος να υπερασπίσουν όταν χρειαστεί να πολεμήσουν και συνάμα ότι ο αγώνας Υπέρ της Πατρίδος αποτελεί ύψιστη τιμή για κάθε Έλληνα.

Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί πρέπει λοιπόν  να βοηθήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες τους, να κατανοήσουν ότι είναι οι μελλοντικοί οδηγοί του Έθνους και ότι σπουδάζοντας και αναπτύσσοντας την διάνοια τους, το πνεύμα τους και το φρόνημα τους, αυτό από μόνο του, τους τοποθετεί στην θέση του οδηγού των μελλοντικών γενεών του Έθνους. Οι Έλληνες μαθητές οφείλουν να κατανοήσουν, πάντοτε με την συνδρομή των δασκάλων και των καθηγητών ότι δεν πρέπει να αποζητούν την γνώση που τους παρέχεται από το σχολείο μόνο γιατί θα  τους είναι χρήσιμη για επαγγελματικούς σκοπούς, αλλά να επιθυμούν την γνώση, η οποία  θα τους επιτρέψει να αναπτυχθούν πνευματικά και ψυχικά προκειμένου να ηγηθούν στην αυριανή Ελλάδα.

Συνοψίζοντας, σε ότι αφορά τον σκοπό της Εθνικής Παιδείας, αυτός οφείλει να  είναι ξεκάθαρος: πρωτίστως να εφοδιάσει με γνώσεις, τους μαθητές με πληροφορίες σε διάφορους τομείς τού επιστητού και να αναπτύξει τη γνωστική και νοητική δύναμη τού μαθητή, ώστε να ενεργεί και να σκέπτεται ορθά και δημιουργικά.· Και κατά δεύτερον να καλλιεργήσει την ψυχή και το πνεύμα τού παιδιού, να τού διδάξει Αρχές, μορφές συμπεριφοράς και αυτοπειθαρχίας προκειμένου αυτός να  εμπνευστεί από τις Αξίες και τα Ιδανικά της Ελλάδας, και να ξεπηδήσουν από μέσα του αβίαστα.  
Γίνεται λοιπόν φανερό ότι, το έργο της Εθνικής παιδείας είναι εξαιρετικά κρίσιμο και σημαντικό, διότι καλείτε να μυήσει τον νέο στη γλώσσα, στην ιστορία και στις παραδόσεις της πατρίδας του, στην πίστη, και, γενικότερα, στον πολιτισμό, στοιχεία που προσδιορίζουν την εθνική του ταυτότητα, δηλαδή την γνώση για το Έθνος του οποίου είναι κομμάτι. Σε αυτό συνίσταται και η πολύ μεγάλη ευθύνη της Ελληνικής Πολιτείας, να επιλέγει, να καταρτίζει, να οργανώνει και ελέγχει το σύστημα λειτουργίας της Εθνικής παιδείας με μεγάλη προσοχή αφού η παραμικρή αστοχία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τόσο την Κρατική όσο και την Εθνική υπόσταση της πατρίδος μας.

Εν κατά κλείδι, παρατηρούμε ότι η Εθνική Παιδεία και η Εθνική Άμυνα, είναι δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, που εκ της φύσεως τους αλληλοσυμπληρώνονται και δεν νοείται η ύπαρξη της μίας δίχως την ύπαρξη της άλλης. Η Εθνική Παιδεία και Εθνική Άμυνα, οφείλουν να αποτελούν τον κορμό της Εθνικής πολιτικής, προκειμένου το Έθνος – Κράτος να είναι σε θέση να υπερασπιστεί ανά πάσα στιγμή την εδαφική και πνευματική ανεξαρτησία του.                                                                                                     

                                                                                                                Λεωνίδας Μπελιάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π